Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός υβριδικών υλικών, αντιοξειδωτικών, τεχνητών υφασμάτων και συνθετικών νημάτων....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός υβριδικών υλικών, αντιοξειδωτικών, τεχνητών υφασμάτων και συνθετικών νημάτων....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης κ.ά....

SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
09-02-2021
24-02-2021
Παραδοτέο 3.1.5 Ανάπτυξη λογισμικού διαδραστικών εμπειρικών διεπαφών, SMART USER Interactive Experiential Interfaces. Παραδοτέο 5.1.1. Ανάπτυξη λογισμικού βιωματικής ταυτότητας UNESCO, UNESCO Roots Experiential Identity. Παραδοτέο 5.1.4. Σύνταξη μελέτης πιλοτικής αξιολόγησης και στρατηγικής κεφαλαιοποίησης, Pilot Evaluation and Capitalization Strategy. ...

SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
09-02-2021
24-02-2021
Παραδοτέο 3.1.4: Ανάπτυξη λογισμικού πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας, SMART Reality Platform....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
09-02-2021
24-02-2021
Μελέτη του ρόλου του μικροπεριβάλλοντος στην ανάπτυξη χημειοανθεκτικότητας στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
09-02-2021
24-02-2021
Μελέτη του ρόλου του μεταβολισμού στην ανάπτυξη χημειοανθεκτικότητας στον καρκίνο του μαστού....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
09-02-2021
24-02-2021
Ανάπτυξη του αισθητήρα γλυκόζης και παρασκευή συστήματος ανίχνευσης (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ1). Παρασκευή συστήματος αποδέσμευσης υπογλυκαιμικών ουσιών (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ2). Βιολογικές δοκιμασίες των συστημάτων ανίχνευσης και αποδέσμευσης (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ3). Έλεγχος λειτουργίας συστημάτων και πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ5). ...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
09-02-2021
24-02-2021
Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε κυτταρικά συστήματα (Συμμετοχή στην ΕΕ3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ)....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
08-02-2021
23-02-2021
Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6) • Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
08-02-2021
23-02-2021
Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6): • Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής...

Ανάπτυξη Αυτόνομου Καταγραφέα Ατμοσφαιρικού Ηλεκτρικού Πεδίου για Πλοία
08-02-2021
23-02-2021
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας «Προδιαγραφές και αρχιτεκτονική του συστήματος» με έμφαση στις προδιαγραφές ενεργειακής αυτονομίας. Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας «Σχεδίαση Μονάδας Διαχείρισης Ισχύος (Power Management Unit)» με έμφαση στην δράση «Θερμοηλεκτρική και Ηλιακή Πηγή Τροφοδοσίας». Η συμμετοχή αφορά στην σχεδίαση του συστήματος συγκομιδής ενέργειας και (κυρίως) του αλγορίθμου εκτίμησης και εξασφάλισης του ενεργειακού ισοζυγίου του συστήματος. Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας «Σχεδία...

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
05-02-2021
22-02-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής, Γεωπόνος με MSc και προϋπηρεσία για συμμετοχή στις δράσεις που αφορούν στην εισαγωγή δεδομένων και πληροφορίας στον διαδικτυακό τόπο που θα αναπτυχθεί για την ενημέρωση σχετικά με το ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας που θα αναπτυχθεί και το δείκτη περιβαλλοντικής απόδοσης καλλιεργητικών διεργασιών (Υδατικό Αποτύπωμα) που θα υπολογίζεται στο πλαίσιο του ΠΕ5 «Δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας ιχνηλασιμότητας προϊόντων»....

INSPIRED - THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCRRENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCIONAL CHARACTERISATION
05-02-2021
22-02-2021
Aνίχνευση και ποσοτικοποίηση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με τεχνολογίες αιχμής. Δημιουργία πειραματικής πλατφόρμας («virtual laboratory») για τη μελέτη της δομής, δυναμικής και των αλληλεπιδράσεων βιομορίων. Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών/πεπτιδίων με βιοφυσικές μεθόδους - Πλατφόρμα επιλογής βέλτιστων συνθηκών για δομική ανάλυση. Εκτίμηση σταθερότητας και αναδίπλωσης βιομορίων-στόχων μέσω αποδιάταξης/αναδιάταξης βιοφυσικές μεθόδους. ...

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
04-02-2021
19-02-2021
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη)....

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
04-02-2021
19-02-2021
Υποστήριξη ομάδας έργου σε διαχειριστικά θέματα, διοικητική και οικονομική οργάνωση του έργου και της ομάδας, συμμετοχή στη δημιουργία της e-learning πλατφόρμας, η οποία θα αποτελέσει ένα εύκολο και ασφαλές διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο, φιλικό προς το χρήστη που θα του παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε γνώση, δεξιότητες και δράσεις Εκμάθησης στο Χώρο Εργασίας που εστιάζουν σε τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες παρέχονται από τα προγράμματα σπουδών των κέντρων κατάρτισης (WP7)....

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
04-02-2021
19-02-2021
Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, επικοινωνία με επικεφαλής εταίρο, αρχή πιστοποίησης, υπεύθυνος/η για την υποβολή οικονομικών αναφορών (WP7)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
04-02-2021
19-02-2021
Συνεισφορά στο σχεδιασμό και υιοθέτηση τεχνικών gamification της πολιτιστικής κληρονομιάς εστιάζοντας σε επιλεγμένα μνημεία της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής. Οργάνωση της διαδικασίας αξιοποίησης των υπαρχόντων πολιτιστικών πόρων και υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμες από  κινητές συσκευές και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιωματική πολιτιστική εμπειρία του χρήστη (D.5.1.3) Σχεδιασμός και δημιουργία Σχεδίου Marketing, αναφορικά με την αξιοποίηση της π...

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
04-02-2021
19-02-2021
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη)....

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
04-02-2021
19-02-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 1) «ΕΕ3: Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου σε δείκτες υγείας και ευζωίας της εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων» 2) «ΕΕ4: Ανίχνευση του μικροβιώματος του εντέρου χρησιμοποιώντας αλληλουχία 16S με μεταγενετική ανάλυση νέας γενιάς σε εναλλακτικά συστήματα διατροφής της τσιπούρας, των κρεοπαραγωγών ορνιθίων και των χοιριδίων.» 3) «ΕΕ5: Διερεύνηση της επίδ...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
04-02-2021
19-02-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 1) «ΕΕ1: Μελέτη και παραγωγή εντομάλευρων Ελληνικής προέλευσης, σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με αιθέρια έλαια αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών και έλαια πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα» 2) «ΕΕ2: Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων» 3) «ΕΕ3: Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο δι...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
03-02-2021
18-02-2021
Υπεύθυνος/η για το περιεχόμενο και την οργάνωση των πληροφοριών που θα διαχέονται στα Κοινωνικά Δίκτυα του έργου, αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών προώθησης με βάση τη σημασιολογία των πληροφοριών, για την στρατηγική προώθηση του έργου αλλά και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δράσης και αλληλεπίδρασης των ενδιαφερόμενων μελών (stakeholders), Διοργάνωση δύο (2) περιηγήσεων σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Άρτα που θα απευθύνονται σε εκπροσώπους ΜΜΕ (WP2). Στα πλαίσια υλοποίησης...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
03-02-2021
18-02-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 1) «ΕΕ2: Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων». 2) «ΕΕ3: Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου σε δείκτες υγείας και ευζωίας της εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων». 3) «ΕΕ5: Διερεύνηση της επίδρασης των...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
03-02-2021
18-02-2021
Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φυτοχημικών συστατικών και βιοδραστικών ενώσεων των εκχυλισμάτων μέσω UHPLC-MS/MS, στην ΕΕ2. Ανάλυση εκχυλισμάτων - ανάλυση DNA επιλεγμένων φυτών....

ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
03-02-2021
18-02-2021
Δειγματοληψία/Στρατολόγηση, εκτενείς μετρήσεις φαινοτυπικών χαρακτηριστικών στους συμμετέχοντες της Μελέτης Υγείας Ηπείρου, στο πλαίσιο της ενότητας εργασίας ΕΕ2: Στρατολόγηση, δειγματοληψία, και φαινοτυπικές μετρήσεις....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
02-02-2021
17-02-2021
Στα πλαίσια του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής έρευνας επισκεπτών (e-SURVEY), θα διερευνηθεί η άποψη και η πολιτιστική φήμη που υπάρχει για κάθε πιλοτική περιοχή κατά τη διάρκεια της ροής των εγχώριων και ξένων επισκεπτών. Θα αποτυπωθεί επίσης η άποψη των επισκεπτών σχετικά με το πώς επικοινωνείται και προωθείται η πολιτιστική κληρονομιά μέσω οπτικοακουστικών μέσων. Αντικείμενο του συνεργάτη είναι η προετοιμασία της  ηλεκτρονικής έρευνας επισκεπτών (e-SURVEY), ενιαία για όλους εταίρους αναφορι...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
02-02-2021
17-02-2021
Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την οργάνωση της ροής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων, συνεισφορά στον προγραμματισμό, εμφάνιση, βελτίωση και εισαγωγή στοιχείων και πληροφοριών στην ιστοσελίδα του έργου και στην επικαιροποίηση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα σχετικά με τα αποτελέσματα, ειδήσεις και εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις κ.α. , συνεισφορά στη δημιουργία ενημερωτικών δελτίων (fact sheet) και  Newsletter σχετικά με τις δράσεις και την πρόοδο του έργου καθώς και διάχυση του προ...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
02-02-2021
17-02-2021
Στα πλαίσια του WP4 θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί βάση δεδομένων όπου θα εισαχθούν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των εταίρων, ανήκουν στον κλάδο των Δημιουργικών Επιχειρήσεων  και οι οποίες επηρεάζουν τις τουριστικές επιλογές των επισκεπτών. Ο/η συνεργάτης θα συνεισφέρει στο σχεδιασμό και υλοποίηση της βάσης δεδομένων και τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη, αποτύπωσης των πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
02-02-2021
17-02-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 1) «ΕΕ1: Μελέτη και παραγωγή εντομάλευρων Ελληνικής προέλευσης, σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με αιθέρια έλαια αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών και έλαια πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα». 2) «ΕΕ2: Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων». 3) «ΕΕ3: Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο...

OPENSCREEN-GR: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
01-02-2021
16-02-2021
1) επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομυκήτων, 2) προφίλ βιοδραστικότητας κάθε εκχυλίσματος (μίγματος) αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομυκήτων, και κλασμάτων αυτού, 3) επιβεβαίωση (validation) της βιοδραστικότητας, 4) αποστολή χαρακτηρισμένων εκχυλισμάτων στον εταίρο- συντονιστή (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) για σάρωση, δημιουργία αρχείων απεσταλμένων δειγμάτων, 5) συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας και προβολής. Οργάνωση και λειτουργία εργαστηριακής μονάδας ...

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
01-02-2021
16-02-2021
Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων, Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων και Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχεύουν τον καρκίνο, στις ενότητες εργασίας: ΕΕ2. Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων (NP) ΕΕ4. Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων. ...

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
01-02-2021
16-02-2021
Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων, Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων και Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχεύουν τον καρκίνο, στις ενότητες εργασίας: ΕΕ2. Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων (NP). ΕΕ4. Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων. ...

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
01-02-2021
16-02-2021
Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων, Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων και Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχεύουν τον καρκίνο, στις ενότητες εργασίας: ΕΕ2. Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων (NP). ΕΕ4. Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων. ΕΕ5. Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχε...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (2018-1-EL01-KA203-047890)
01-02-2021
16-02-2021
Προσωπικό που θα εργαστεί στη Διαχείριση και Υλοποίηση του Έργου. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: Διαχείριση των δραστηριοτήτων των εταίρων, συνεργασία & επικοινωνία με τους επικεφαλής και τους δικαιούχους του έργου σε τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις, συμβολή στην παρακολούθηση και υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και ειδικότερα των Πνευματικών Προϊόντων: IO7 “Data Collection: 2nd sampling”, IO8 “Analysis of the data from the two samplings from each country”, IO9 “Feedback for...

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ
22-01-2021
08-02-2021
Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό βιοδραστικών μορίων/ή και μεταβολιτών του εκχυλίσματος στο τελικό προϊόν....

PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
22-01-2021
08-02-2021
Ολοκλήρωση, βελτίωση του συστήματος ProxiTour και επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας....

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
22-01-2021
08-02-2021
Πληροφορική Υποστήριξη ομάδας έργου, υποστήριξη σε θέματα διαχειριστικής υλοποίησης και στη διοικητική οργάνωση του έργου - ΠΕ7....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
21-01-2021
05-02-2021
Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας νανογραφενίων και η κατασκευή βιοαισθητήρα για την ανίχνευση και δέσμευση της γλυκόζης (ΕΕ1 έργου)....

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (EUSLEEP)
21-01-2021
05-02-2021
Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4): - Εκτέλεση και παρακολούθηση μελετών ύπνου. - Συλλογή δεδομένων από το κλινικό πρωτόκολλο....

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
21-01-2021
05-02-2021
Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3): Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones Χαρακτηρισμός ΦΒΣ με θερμογραφία (ΕΕ4): - Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία                                                                                    &nbs...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
18-01-2021
02-02-2021
Α) Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.1 Contribution to Construction of interactive, artistic installations (Greece). Β) Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.4 Competition and Workshop for the design of artistic, interactive, site specific installations....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
18-01-2021
02-02-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής για τη συμβολή στην αξιολόγηση της δοκιμαστικής λειτουργίας της εφαρμογής έξυπνης τηλεφωνίας για την εισαγωγή δεδομένων που αφορούν την διαχείριση εδάφους και άρδευσης από τον παραγωγό τροφίμων (ακτινιδίων) στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΕ4 «Δημιουργία εφαρμογής smartphone»....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
18-01-2021
02-02-2021
Ένας (1) ερευνητής, Γεωπόνος με MSc & Προϋπηρεσία για συμβολή στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις τεχνικές, την υπάρχουσα τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα τις εδαφολογικές παραμέτρους που απαιτεί  το ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα ιχνηλασιμότητας να παρακολουθούνται και να καταγράφονται στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΕ2 «Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος»....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
18-01-2021
02-02-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής Γεωτεχνικός Μηχανικός για ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις τεχνικές, την υπάρχουσα τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα τις υδρολογικές παραμέτρους που απαιτείται να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό συστήματος ιχνηλασιμότητας για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού δείκτη απόδοσης καλλιεργειών (Υδατικό Αποτύπωμα – ΥΑ) στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΕ2 «Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος»....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
15-01-2021
01-02-2021
Ένας (1) ερευνητής Γεωπόνος για συμβολή στην έρευνα για τον καθορισμό δεδομένων που σχετίζονται με τις αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές που απαιτεί η εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών καθώς και των παραμέτρων παρακολούθησης των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών πρακτικών που πρόκειται να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους συστήματος ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας και τον υπολογισμό του δείκτη περιβαλλοντικής απόδοσης καλλιεργειών (Υδατικό Απο...

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
15-01-2021
01-02-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής, Γεωπόνος με MSc & προϋπηρεσία για τη συμβολή στην ανασκόπηση βιβλιογραφικής έρευνας σχετικά με τις απαιτήσεις σε δεδομένα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας και σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού σχετικού δείκτη περιβαλλοντικής απόδοσης καλλιεργειών (Υδατικό Αποτύπωμα - ΥΑ) στο πλαίσιο του ΠΕ2: «Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος», στην έρευνα για τον καθορισμό καλλιεργητικών τεχνικών και τη συλλογή δεδομένων ποιοτικών χαρακτηριστικών καρπών...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PHAREM)
14-01-2021
29-01-2021
- Bελτιστοποίηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.1)  - Αξιολόγηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.3)...

AN EXPERIMENTAL-VALIDATED MULTI-SCALE MATERIALS, PROCESS AND DEVICE MODELING & DESIGN PLATFORM ENABLING NON-EXPERT ACCESS TO OPEN INNOVATION IN THE ORGANIC AND LARGE AREA ELECTRONICS INDUSTRY - MUSICODE
12-01-2021
27-01-2021
Ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων οργανικών ηλεκτρονικών υλικών με προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΉΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ALZHEIMER'S
08-01-2021
25-01-2021
Συμμετοχή στην ΕΕ4«Δημιουργία διαδραστικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά». ...