Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24609/2021
25-05-2021
09-06-2021
ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ-ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ, ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ-ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (MUSICODE)
82836

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών

Βαθμός πτυχίου (0-10)

Διδακτορικό στην Φυσική Στερεάς Κατάστασης ή Επιστήμη Υλικών

Σχετικότητα του θέματος της  διδακτορικής διατριβής (0-30)

Εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους και προσομοιώσεις

0-20

Εμπειρία στην παρασκευή και μελέτη υλικών

0-20

Εμπειρία στην διασύνδεση των υπολογιστικών προσομοιώσεων με την πειραματική διαδικασία

0-10

Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια στο αντικείμενο της θέσης

0-20

Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου

0-10

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

0-10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συστάσεις (ονόματα και στοιχεία δύο ερευνητών/καθηγητών που μπορούν να δώσουν συστάσεις και να αξιολογήσουν την ερευνητική επάρκεια του υποψήφιου)

0-10

«Computational Modelling and Experimental Validation in Organic – Electronic materials and devices».

e-max.it: your social media marketing partner