Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25161/2021
28-05-2021
14-06-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - 'GATEKEEPER'
82678

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων με εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων

ON/OFF

Γνώσεις Προγραμματισμού: Python, R, Matlab

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένων γλωσσών: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  • Πακέτο εργασίας «WP4 / Task 4.3 Gatekeeper Advanced Big Data Models and Analytics for personalized risk detection & Interventions»
  • Πακέτο εργασίας «WP5 / Task 5.2 Advanced and personalised Health & Home Monitoring Activity Treatments, Task 5.3 AI-powered services for Personalised early risk detection and risk assessment
  • Πακέτο εργασίας «WP6 /Task 6.3-Big Data and Data analytics strategies for early detection and intervention»
e-max.it: your social media marketing partner