Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24845/2021
26-05-2021
10-06-2021
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
82814

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση σε κατεύθυνση Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών.

ΟΝ/ΟFF

Καλή γνώση Αγγλικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό Δίπλωμα με ειδίκευση σε κατεύθυνση Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών στις ερευνητικές περιοχές της Ανάλυσης Δεδομένων και επεξεργασίας Σήματος, Επεξεργασίας εικόνας με έμφαση στη Μηχανική όραση, Μηχανικής μάθησης.

50 μονάδες

Εμπειρία χρήσης η/και υλοποίησης εφαρμογών-αλγορίθμων Τεχνητής νοημοσύνης ή/και Μηχανικής μάθησης

Μέγιστο 36. Λαμβάνει 1 μονάδες για κάθε μήνα απασχόλησης.

Δημοσιεύσεις εφαρμοσμένης  έρευνας στις ερευνητικές περιοχές: Τεχνητής νοημοσύνης, Μηχανικής μάθησης, Επεξεργασίας Εικόνας με έμφαση στη Μηχανική όραση, καθώς και Επεξεργασίας σήματος, Μηχανικής μάθησης και ανάλυσης Δεδομένων  με εφαρμογές στο IoT ή στη Βιομηχανία. 

Μέγιστο 30. Λαμβάνει 5 μονάδες για κάθε σχετική με τις ερευνητικές περιοχές δημοσίευση

Καλή γνώση σε επίπεδο Διαχείρισης του Λ.Σ. Linux

15 μονάδες

Καλή γνώση προγραμματισμού σε κατανεμημένα συστήματα (CUDA/MPI/OpenMP) ή/και καλή γνώση διαχείρισης υπηρεσιών (micro-services/containers/Docker)

15 μονάδες

Γνώσεις προγραμματισμού σε Python για συλλογή - ανάλυση δεδομένων και επεξεργασία εικόνας (SciPy, pandas, scikit-learn, OpenCV TensorFlow-Keras)

30 μονάδες

Γνώσεις C++ σε εργαλεία μηχανικής μάθησης ή/και (Qt) για την ανάπτυξη Android εφαρμογών με έμφαση σε Qt AR (ARKit & ARCore)

20 μονάδες

Καθορισμός απαιτήσεων, διαχείρισης βιομηχανικών πόρων, υπηρεσιών,  κωδικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και υποστηρικτικές δράσεις, στις ενότητες του έργου που αφορούν:

  • Ε2 - Κωδικοποίηση διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και διαχείριση βιομηχανικών πόρων
  • Ε3 - Εγκατάσταση βιομηχανικών αισθητήρων και λογισμικό αναγνώρισης βιομηχανικών πόρων
  • Ε4 - Σύστημα βιομηχανικής συντήρησης επαυξημένης πραγματικότητας
  • E5 – Προσομοίωση σε περιβάλλον με υφιστάμενα συστήματα. Αξιολόγηση Πειραματικών αποτελεσμάτων και Δράσεις προώθησης του έργου
e-max.it: your social media marketing partner