Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
09-11-2020
24-11-2020
Συμβολή στο σχεδιασμό και οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου, οργάνωση της επικοινωνιακής Διαχείρισης του έργου, οργάνωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των προβλεπόμενων δράσεων και επικαιροποίησή τους. Συνεργασία με τον επικεφαλής για θέματα επικοινωνίας και διάχυσης του έργου (WP2)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
09-11-2020
24-11-2020
Συνεισφορά στην ανάλυση, συλλογή στοιχείων, απεικόνιση και τοπογραφική αναπαράσταση των σημείων ενδιαφέροντος: Κάστρο Άρτας και Μικρό θεατράκι και συνεισφορά στον εμπλουτισμό του καταλόγου με τις διασυνοριακές υπηρεσίες, προϊόντα και μεθοδολογία παρέμβασης αναφορικά με τα συγκεκριμένα πολιτιστικά μνημεία. (WP3)....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
06-11-2020
23-11-2020
1) Παρασκευή νανοϋλικών άνθρακα (EE2). 2) Ανάπτυξη κεραμικών αφρών ως σταθεροποιητών σχήματος (ΕΕ3). 3) Χαρακτηρισμός και ιδιότητες των υλικών PCMs (ΕΕ4). 4) Ανάπτυξη δομικών στοιχείων με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs (ΕΕ5). 5) Μελέτη Ιδιοτήτων πρωτότυπων δομικών στοιχείων (γύψου/τσιμέντου) με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs (ΕΕ6)....

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ENVIAQUAMAN)
03-11-2020
18-11-2020
-      Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος παρακολούθησης (ΕΕ2) Π2.1: Αξιολόγηση του αυτόνομου πλωτού σταθμού καταγραφής και των δειγματοληψιών-αναλύσεων στο εργαστήριο....

OPENSCREEN-GR: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
03-11-2020
18-11-2020
1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 3) Διαχωρισμός εκχυλισμάτων και απομόνωση βιοδραστικών κλασμάτων, 4) Ταυτοποίηση συστατικών των εκχυλισμάτων, 5) Επιβεβαίωση της βιοδραστικότητας, 6) Αποστολή χαρακτηρισμένων εκχυλισμάτων στον ετερο- συντονι...

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (FANTA)
30-10-2020
16-11-2020
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα αναλάβει το σχεδιασμό και την ανάλυση προηγμένων αλγόριθμων για προβλήματα συνεκτικότητας τα οποία εντάσσονται στο πακέτο εργασίας «WP4 Dynamic Algorithms»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
30-10-2020
16-11-2020
Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπειρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα, μελέτη της επίδρασης των νέων παρασκευασθέντων ιχθυοτροφών στην ανάπτυξη, την υγεία και τη θρεπτική αξία εκτρεφόμενων ειδών ιχθύων (λαβράκι, τσιπούρα) καθώς και έρευνα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βιομηχανοποίηση νέου, καινοτόμου προϊόντος....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
27-10-2020
11-11-2020
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF 1 Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας ON/OFF 2 Βαθμός Πτυχίου Βαθμός Χ 2 μόρια (max 20) 3 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ON/OFF 4 Εμπειρία στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών ON/OFF 5 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 10(καλή)/ 15 (πολύ καλή)/ 20 (άριστη) 6 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικ...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
27-10-2020
11-11-2020
1. Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε κυτταρικά συστήματα. 2. Η μελέτη των νανογαλατωμάτων υπογλυκαιμικών ουσιών σε επίμυες. 3. Ο έλεγχος της λειτουργίας των συστημάτων που θα αναπτυχθούν και η πιλοτική ανάπτυξη του προϊόντος....

FOODOMICS: «ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
27-10-2020
11-11-2020
1.    Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 6: Πρωτόκολλα 2: Πρωτεωμική. 2.    Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 9: Συνδυαστική ανάλυση "acrossomics", Βάσεις δεδομένων. 3.    Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 11: Εφαρμογή 2. Έλεγχος Αυθεντικότητας, Γεωγραφικής προέλευσης....

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
23-10-2020
09-11-2020
Διαφοροποίηση φυσικών προϊόντων και δημιουργία πλατφόρμας ελέγχου αλληλεπίδρασης στόχου προσδέματος και Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων στην ενότητα εργασίας: ΕΕ5. Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχεύουν τον καρκίνο....

SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
23-10-2020
09-11-2020
Παραδοτέο D3.1.1.: Σύνταξη λειτουργικών προγραδιαφών συστήματος λογισμικού, SMART TOUR Platform Functional Specifications σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.  Παραδοτέο D4.1.1.: Σύνταξη μελέτης βέλτιστων πρακτικών τουρισμού της εμπειρίας και συναφών τεχνολογικών λύσεων, Experiential Tourism, Branding and Destination Management Tools σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου. Παραδοτέο D4.1.2.: Σύνταξη μελέτης για την Διαχείριση Περιεχομένου Πολλαπλών Καναλιών και Μορφών, Digital Co...

SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
23-10-2020
09-11-2020
Παραδοτέο D1.1.4: Project Financial Reporting: Υποστήριξη της Ομάδας Έργου και του Επιστημονικού Υπευθύνου στις Διαδικασίες Διαχείρισης και Συντονισμού και την σύνταξη των αναφορών προόδου για το οικονομικό αντικειμένου του έργου. Παραδοτέο D2.1.1: Communication Strategy Plan: Υποστήριξη στην Σύνταξη του Πλάνου Στρατηγικής Επικοινωνίας του έργου σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους. Παραδοτέο D2.1.2.: Dissemination Actions and Material: Υποστήριξη στη Διοργάνωση των Δράσεων Διά...

HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
23-10-2020
09-11-2020
«Ανάπτυξη Υλικού-Ολοκλήρωση Συστήματος» και ειδικότερα «Διασύνδεση αισθητηρίων με πύλη, API, λογισμικό λήψης αποφάσεων και σύστημα δημιουργίας κανόνων»....

AN INTEGRATED POC SOLUTION FOR NONINVASIVE DIAGNOSIS AND THERAPY MONITORING OF HEART FAILURE PATIENTS (KARDIATOOL)
23-10-2020
09-11-2020
Συλλογή δεδομένων από ασθενείς προκειμένου να δημιουργηθεί το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη διάγνωση της Καρδιακής Ανεπάρκειας και την παρακολούθηση της θεραπείας, συμμετοχή στον σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος και του συστήματος απόφασης (WP7). Συλλογή δεδομένων από τους ασθενείς για την επικαιροποίηση του Kardiatool, αξιολόγηση του KardiaTool ως τεχνολογία υγείας (WP9)....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
23-10-2020
09-11-2020
1. Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.3: Calibration of pre-existing material and crowd sourced narratives and plot to space time specifications, in Greece. 2. Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.1: Contribution to Construction of interactive, artistic installations....

Ψηφιακό Αθλητικό Σκοπευτήριο Εικονικής Πραγματικότητας (SSVRR)
22-10-2020
06-11-2020
Υποστήριξη ομάδας έργου στην σχεδίαση και ανάπτυξη της μεθοδολογίας συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων για την ανάπτυξη υποσυστήματος εκπαιδευτή, συμμετοχή στην προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου....

Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις
21-10-2020
05-11-2020
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: a) «D 2. In vitro validation and screening of biological activity of herbal extracts». b) «D3. In vivo validation of biological activity of herbal essential oils / extracts in broiler chickens and pigs». c) «D5. Ιnvestigation of the effects of the selected herbs as feed additives on the potential environmental performance (Life Cycle Analysis) of the animal systems defined by the different dietary treatments in poultry and pigs»....

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ
21-10-2020
05-11-2020
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro....

COMPARING EFFECTIVENESS OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTIONS IN 4 HIGH PRIORITY CHRONIC DISEASES IN EUROPE — COMPAR-EU
20-10-2020
04-11-2020
Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
20-10-2020
04-11-2020
Καθοδήγηση της ομάδας εργασίας για τη διεξαγωγή έρευνας, στην ανάλυση και τον καθορισμό των απαιτήσεων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας (ΕΕ2), συντονισμός της ομάδας για τον σχεδιασμό του συστήματος λήψης και συλλογής δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα από τους σταθμούς συλλογή δεδομένων όπως οι μετεωρολογικοί σταθμοί συλλογής αγρομετεωρολογικών δεδομένων (ΕΕ3), συντονισμός της ομάδας έργου για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των modules του πληροφοριακού συστήματος και την...

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
20-10-2020
04-11-2020
Συμμετοχή στην ανάλυση και καταγραφή των αναγκών και των  απαιτήσεων του συστήματος ιχνηλασιμότητας που πρόκειται να αναπτυχθεί (ΕΕ2), Συμμετοχή στην υλοποίηση και εξασφάλιση σωστής επικοινωνίας ανάμεσα στο πληροφοριακό σύστημα και τους μετεωρολογικούς σταθμούς παροχής  αγρομετεωρολογικών δεδομένων και τους σταθμούς συλλογής δεδομένων (ΕΕ3), συμμετοχή στη υλοποίηση και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας και της εφαρμογής smartphone, εξασφαλίζοντας την επικοινωνία και...

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
20-10-2020
04-11-2020
Συμμετοχή στην έρευνα και τον καθορισμό των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας που πρόκειται να αναπτυχθεί (ΕΕ2), Συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών συλλογής δεδομένων και διασφάλισης επικοινωνίας με τους σταθμούς δεδομένων όπως οι μετεωρολογικοί σταθμοί συλλογής  αγρομετεωρολογικών δεδομένων (ΕΕ3), συμμετοχή στη σχεδίαση και δημιουργία των τμημάτων του πληροφοριακού συστήματος και στην ανάπτυξη και παραμετροποί...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
19-10-2020
03-11-2020
«Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικτυακής πλατφόρμας άμεσης ενημέρωσης»....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
16-10-2020
06-11-2020
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
16-10-2020
06-11-2020
Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων...

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
15-10-2020
30-10-2020
Ανάλυση των ικανοτήτων & προσόντων για νέους φοιτητές και εργαζόμενους στον τομέα της Μηχανοτρονικής στην Ελλάδα (WP3),  υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών μηχανοτρονικής επιπέδου 5 (WP4), αναζήτηση, αξιολόγηση και παρουσίαση τεχνολογικών θεμάτων συναφών με τη μηχανοτρονική και παρουσίασή τους στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα (WP6)....

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
14-10-2020
29-10-2020
ΕΕ2 - Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών. Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης. Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα. ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς. ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
14-10-2020
29-10-2020
1.  ΕΕ2 - Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών. Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης. Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα. 2. ΕΕ4 - Μοντελοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς ΝΑΝΟ-ΙΣΤ σε πολλαπλές κλίμακες. Μοντέλο ΘΗ συμπεριφοράς για ΘΗ ιεραρχικές ενισχύσεις. Μοντέλο ΘΗ συμπεριφοράς για 2D και 3D γεωμετρίες ΝΑΝΟ-ΙΣΤ. ...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
13-10-2020
29-10-2020
1.              Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για ΘΗ ΙΣΥ(ΕΕ2).                 - Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας. 2.              Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ(ΕΕ4).           ...

PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
13-10-2020
29-10-2020
Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος κλιμακώσιμης και υψηλά διαθέσιμης επεξεργασίας ροών δεδομένων (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2: Ανάπτυξη Υποσυστημάτων)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΕTΕΡΟΔΟΜΏΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΖΩΝΗ-ΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΝΑΓΩΓΗ CO2 ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ H2O
08-10-2020
23-10-2020
Ανάπτυξη νέων φωτοκαταλυτικών νανοδομών με βάση οξείδια και υποξείδια μετάλλων μέσω Τεχνολογίας Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (FSP) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για Τεχνητή Φωτοσύνθεση. ...

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
06-10-2020
21-10-2020
Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (EE3)....

Υλικά απελευθέρωσης ιόντων για επαγωγή αγγειογένεσης και αναγέννησης του δέρματος
06-10-2020
06-11-2020
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: a) «WP3: Fabrications of collagen-based devices for first burned skin treatment» b) «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» c) «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» d) «WP6: Validation of 3D scaffolds by human skin equivalent in vitro models» e) «WP7: In vivo assessment per ISO / EU regulations requirements» f) ...

Υλικά απελευθέρωσης ιόντων για επαγωγή αγγειογένεσης και αναγέννησης του δέρματος
06-10-2020
06-11-2020
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: a) «WP3: Fabrications of collagen-based devices for first burned skin treatment» b) «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» c) «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» d) «WP6: Validation of 3D scaffolds by human skin equivalent in vitro models» e) «WP7: In vivo assessment per ISO / EU regulations requirements» f) ...

Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις
05-10-2020
20-10-2020
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: a) «D 2. In vitro validation and screening of biological activity of herbal extracts» b) «D3. In vivo validation of biological activity of herbal essential oils / extracts in broiler chickens and pigs » c) «D4. Investigation of the effects of the selected herbs on quality & organoleptic meat characteristics; The consumers attitude on novel chicken and pork meat»...

Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις
05-10-2020
20-10-2020
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: a) «D 2. In vitro validation and screening of biological activity of herbal extracts». b) «D3. In vivo validation of biological activity of herbal essential oils / extracts in broiler chickens and pigs ». c) «D4. Investigation of the effects of the selected herbs on quality & organoleptic meat characteristics; The consumers attitude on novel chicken and pork meat». d) «D5. Ιnvestigation of the effects of the selected herbs as feed additives on the...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
02-10-2020
19-10-2020
1.    Η μελέτη σύνθεσης νανογαλακτωμάτων υπογλυκαιμικών ουσιών. 2.    Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε κυτταρικά συστήματα....

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
01-10-2020
16-10-2020
-      Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων. Υποστήριξη διενέργειας οικονομικών, λογιστικών και διοικητικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή σχετικών στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (KARDIATOOL)
01-10-2020
16-10-2020
Συλλογή δεδομένων από ασθενείς προκειμένου να δημιουργηθεί το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη διάγνωση της Καρδιακής Ανεπάρκειας και την παρακολούθηση της θεραπείας, συμμετοχή στον σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος και του συστήματος απόφασης (WP7). Συλλογή δεδομένων από τους ασθενείς για την επικαιροποίηση του Kardiatool, αξιολόγηση του KardiaTool ως τεχνολογία υγείας (WP9). ...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
30-09-2020
15-10-2020
Συμμετοχή στο Παραδοτέο 3.1.1: Mapping Database setup: Collection and categorization of prexisting material, design of mapping layers....

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
30-09-2020
15-10-2020
Πειραματική αξιολόγηση γραφο-αλγορίθμων για τη διαχείριση των δεδομένων της χαρτογράφησης (μέρος του Παραδοτέου Π2.1: Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος)....

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
30-09-2020
15-10-2020
Σχεδίαση και ανάπτυξη γραφο-αλγορίθμων για τη διαχείριση των δεδομένων της χαρτογράφησης (μέρος του Παραδοτέου Π2.1: Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος)....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
30-09-2020
15-10-2020
Συμμετοχή στο παραδοτέο 3.1.4 Launching of Map and App: setup of tools and services for data collection, presentation and manipulation, by the public (Α/Μ)....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
30-09-2020
15-10-2020
Συμμετοχή στο Παραδοτέο 4.1.2 Planing and selection of areas in Greece for implementation: Construction of cartogrpahical narrative: ArtPlot in Map (Α/Μ)....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
30-09-2020
15-10-2020
Συμμετοχή στο Παραδοτέο 4.1.2 Planing and selection of areas in Greece for implementation: Construction of cartogrpahical narrative: ArtPlot in Map (Α/Μ)...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
30-09-2020
15-10-2020
1.    Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών.2.    Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 7: Διερεύνηση βακτηριακών γονιδίων ανθεκτικότητας με μοριακές τεχνικές (PCR), στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης                     αντιβιοτικών....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
30-09-2020
15-10-2020
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
28-09-2020
13-10-2020
1.  Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ (ΕΕ4):       - Π4.2 Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ 2.  Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6).      - Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
28-09-2020
13-10-2020
1. Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών (ΕΕ2): Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης. Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς 2. Υλικά με βάση το τσιμέντο: Αξιολόγηση ΘΗ συμπεριφοράς-λειτουργικότητας, μηχανικών ιδιοτήτων (ΕΕ3): Μέθοδοι τροποποίησης τσιμεντόπαστας με νανοϋλικά και Χαρακτ...