Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
03-07-2020
23-07-2020
Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021....

OPENSCREEN-GR: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
01-07-2020
16-07-2020
1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην λειτουργία των εγκατεστημένων οργάνων και συσκευών, 3) Συλλογή/Ταξινόμηση/Αποθήκευση δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 4) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
30-06-2020
15-07-2020
Υποστήριξη στην προετοιμασία και διοργάνωση των συναντήσεων του έργου (φυσικών και διαδικτυακών), υποστήριξη των επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών, υποστήριξη ομάδας έργου σε θέματα τεχνικών και οικονομικών αναφορών (WP1), στην προετοιμασία της συμβουλευτικής εκδήλωσης για τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς που θα διοργανωθεί την Άρτα, υποστήριξη για τη δημιουργία του Φορέα SΜΑRTIMONY, επικοινωνία με τοπικούς φορείς για τη συλλογή των Συμφωνητικών Συνεργασίας για το Φορέα SΜΑRTIMONY, και...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
30-06-2020
15-07-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: Συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων με διαφορετικά πρωτόκολλα εκχύλισης, στην ΕΕ1 Μελέτη συνθηκών καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών – Παραγωγή εκχυλισμάτων. Αντικείμενο Σύμβασης 2: Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φυτοχημικών συστατικών και βιοδραστικών ενώσεων των εκχυλισμάτων μέσω UHPLC-MS/MS, στην ΕΕ2 Ανάλυση εκχυλισμάτων - ανάλυση DNA επιλεγμένων φυτών....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
29-06-2020
14-07-2020
Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες θερμοηλεκτρικών ιεραρχικών σύνθετων υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) (ΕΕ4):          - Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ       2. Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6):          - Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
29-06-2020
14-07-2020
Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6): Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής  ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
29-06-2020
14-07-2020
- Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3). Λογισμικό συντονισμού για 1 drone Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου Λογισμικό συντονισμού για πολλά drone - Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5). Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα Έκθεση αξιολόγησης συστήματος ...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
26-06-2020
13-07-2020
Γραμματειακή υποστήριξη στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου με Τίτλο «Διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης ενημέρωσης κοινού και Ο.Τ.Α για πιθανή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο»...

PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
26-06-2020
13-07-2020
Ψηφιοποίηση (3Δ ανακατασκευή) αντικειμένων και χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και παραγωγή περιεχομένου με τη μορφή τριδιάστατων μοντέλων κατάλληλων για οπτικοποίηση με μεθόδους απόδοσης γραφικών (μέρος του παραδοτέο Π13: Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του Πρωτοτύπου Νο 1)...

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (HARMONICSS)
26-06-2020
13-07-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP6- Addressing the unmet needs of pSS early diagnosis, prognosis and treatment στο Task 6.2: Validation of existing biomarkers and discovery of novel ones Αντικείμενο σύμβασης 2:  WP7- Tools of the HarmonicSS platform για τα T7.2 Salivary Gland Ultrasonography image segmentation και  T7.3 Training tool...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑΧΘΟΥ
25-06-2020
10-07-2020
Ανάλυση περιοχή ενδιαφέροντος και εντοπισμός σημείων εγκατάστασης εξοπλισμού για την έγκαιρη παρακολούθηση πιθανών κινδύνων για πλημμυρικά επεισόδια, διασύνδεση του εξοπλισμού με βάση δεδομένων για τις μετρήσεις των δικτύων των μετεωρολογικών σταθμών και των σταθμηγράφων καθώς και εγκατάσταση δικτύου LoRaWAN,  Επίβλεψη παραμετροποίησης και εγκατάστασης εξοπλισμού, έλεγχος λειτουργίας και εξασφάλιση καλής λειτουργίας (ΠΕ2), αναβάθμιση και επικαιροποίηση του διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματο...

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (ExploreOpuntia)
25-06-2020
10-07-2020
Ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός χρωστικών με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές (LC-MS/MS) στις ενότητες εργασίας: ΕΕ3. Αξιοποίηση αποβλήτων ΕΕ4. Ανάπτυξη μοντέλων-τροφίμων EE5. Ανάπτυξη προϊόντων εμπορικής σύστασης & αξιολόγηση αποτελεσμάτων...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
24-06-2020
09-07-2020
Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού έργου της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
23-06-2020
08-07-2020
Αντικείμενο Σύμβασης 1: Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.1 Elaboration of collected material in Greece. Analysis of temporal and spatial characteristics of crowsourcing stories Αντικείμενο Σύμβασης 2: Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.4 Overall connection of installations to the app and mapping database...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
23-06-2020
08-07-2020
Αντικείμενο Σύμβασης 1: Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.5 Specification of technical requirements for the implementation of the artistic installations on site Αντικείμενο Σύμβασης 2: Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.4 Overall connection of installations to the app and mapping database Αντικείμενο Σύμβασης 3: Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.5 Overall testing and valorisation Αντικείμενο Σύμβασης 4: Συμμετοχή στο παραδοτέο 3.1.3 App design and development for the collection and presentation of crowdsourced...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
22-06-2020
07-07-2020
Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5): Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα Έκθεση αξιολόγησης συστήματος ...

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑΣ (ΝΕΟΒΙΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ)
18-06-2020
03-07-2020
Παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων μετά από ειδικές βιοτεχνολογικές επεμβάσεις με χρήση βιοτικών παραγόντων – Διαχείριση της μικροβιακής οικολογίας αυτών (Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ3)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
18-06-2020
03-07-2020
EE4- Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου....

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
16-06-2020
01-07-2020
«Επιτόπια αξιολόγηση των χαρτογραφικών δεδομένων τμήματος του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης (μέρος του Παραδοτέου Π5.1: Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση)»...

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
16-06-2020
01-07-2020
“3D Object reconstruction and modelling, Virtualand content library design and populate. (μέρος του Παραδοτέου D4.1.3: 3D Objects Implementation”)...

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
12-06-2020
29-06-2020
1. Development of the website as well as the constant update with events, project outcomes during the entire lifecycle of the project (μέρος του Παραδοτέου D2.1.1) 2. Publicity material for media disseminating project outcomes and events (μέρος του Παραδοτέου D2.1.4) 3. Preparation of material and presentations for national and international fora. (μέρος του Παραδοτέου D3.1.1) 4. Training of tourism professionals in VR platform (μέρος του Παραδοτέου D6.1.1)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
10-06-2020
25-06-2020
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)....

PILGRIMAGE TOURS AND PILGRIMAGES TO GREECE AND ALBANIA [PROSFORA]
10-06-2020
25-06-2020
Συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης του έργου και προετοιμασία μελέτης βιωσιμότητάς του (D.5.1.2: Project assessment and sustainability study)...

PILGRIMAGE TOURS AND PILGRIMAGES TO GREECE AND ALBANIA [PROSFORA]
10-06-2020
25-06-2020
Συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης του έργου και προετοιμασία μελέτης βιωσιμότητάς του (D.5.1.2: Project assessment and sustainability study)...

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
10-06-2020
25-06-2020
α) Αντικείμενο σύμβασης: prepare the financial and periodic reports (μέρος του Παραδοτέου D1.1.3: Project and financial reports) β) Αντικείμενο σύμβασης: prepare the initial version of the Project Communication plan and coordinate the contributions of other partners (μέρος του Παραδοτέου D2.1.3: Project Communication Plan) γ) Αντικείμενο σύμβασης: adjust actions of the Project Communication plan and coordinate the contributions of other partners (μέρος του Παραδοτέου D2.1.3: Project Communicat...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)
10-06-2020
25-06-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: EE4-Ολοκλήρωση συστήματος λογισμικού ProMiSi Αντικείμενο σύμβασης 2: EE5-Αξιολόγηση ProMiSi...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - GR INHERITED NETWORK"
05-06-2020
22-06-2020
Εκπαίδευση στα Κληρονομικά Καρδιαγγειακά Νοσήματα και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου στο Εθνικό Δίκτυο Καρδιολογίας....

Q3D: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
01-06-2020
16-06-2020
Επεξεργασία, ανάλυση, αποτίμηση και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου που συλλέχθηκαν με διάφορες συσκευές από εκτυπούμενα 3Δ αντικείμενα (μέρος του παραδοτέου Π4.3)...

Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airports (INTER-PASS)
29-05-2020
15-06-2020
Υποστήριξη ομάδας εργασίας στη πληροφοριακή οργάνωση και διαχείριση του έργου, επικοινωνία με τους εταίρους και τον επικεφαλής εταίρο, σύνταξη αναφορών οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και εισαγωγή τους στην πληροφοριακή πλατφόρμα του Προγράμματος (WPM)....

Zr4+ MOFs με Εξαιρετική Ικανότητα Ρόφησης Τοξικών Ιόντων από το Νερό
21-05-2020
05-06-2020
Σύνθεση και χαρακτηρισμός μεταλλοργανικών πλεγμάτων Zr4+ για ρόφηση βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα....

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΤΡΙΣΥΣΤΑΔΙΚΑ ΤΡΙΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
15-05-2020
01-06-2020
ΕΕ1- Project Management 1.1. Project reports per 6 month intervals (total 6-month reports: 5) 1.2. Analytical Intermediate Project Report: Μ15 1.3. Analytical Final Project Report: Μ30 ΕΕ2- Polymer Synthesis and Molecular Characterization 2.1. Synthesis protocols for samples PB1,4-b-PS-b-PDMS and PB1,2-b-PS-b-PDMS: Μ12 2.2. Synthesis protocols for samples PS-b-PB1,4-b-PDMS and PS-b-PB1,2-b-PDMS: Μ12 2.3. Synthesis protocols for samples PS-b-PDMS, PS-OH and PDMS-OH: Μ15 ΕΕ3- Che...

Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries (SMARTiMONY)
14-05-2020
29-05-2020
Συμμετοχή στη διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια δυο (2) μελετών επίσκεψης σε Άρτα και Ηγουμενίτσα με στόχο τη δημιουργία του τουριστικού κινήτρου επίσκεψης και τη δημιουργία της ποιοτικής τουριστικής εμπειρίας. Συμβολή στη δημιουργία δέκα (10) «Δηλώσεων Σημαντικότητας», που θα τεκμηριώνουν την αξία επιλεγμένων μνημείων στην περιοχή προκειμένου να δημιουργηθεί η διασυνοριακή «Βιωματική Πολιτιστική Διαδρομή»», η οποία αποσκοπεί να καταστεί ως κύριο κίνητρο του τουριστικού ταξιδι...

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΠΟ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ (POLYCONF)
14-05-2020
29-05-2020
«Μελέτη της δυναμικής πολυμερών υπό διδιάστατο περιορισμό (σε νανο-πορώδη αλουμίνα) με χρήση διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης»....

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΠΟ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ (POLYCONF)
14-05-2020
29-05-2020
«Μελέτη της ανύψωσης πολυμερών σε νανο-πορώδη αλουμίνα με χρήση διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης»....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
11-05-2020
26-05-2020
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για (ΘΗ) θερμοηλεκτρικές εφαρμογές (ΕΕ2): Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ (ΕΕ4): Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6): Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής. ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
11-05-2020
26-05-2020
ΕΕ2- Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών  - Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης  - Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα  - ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
11-05-2020
26-05-2020
ΕΕ2 - Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών: - Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης - Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα - ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς...

IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems.
08-05-2020
25-05-2020
Γεωπόνος με εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδάτων, με αντικείμενο τη προσφορά υπηρεσιών διοικητικής εργασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου καθώς και χρήσης DSS με σκοπό την παροχή συμβουλών άρδευσης. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας WP1 και WP3. Συμμετοχή στα παραδοτέα: D1.1.2: Staff, >2 years experience in implementation of crossborder cooperation projects. Full time occupation for provision...

IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems.
08-05-2020
25-05-2020
Γεωπόνος με εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης άρδευσης με αντικείμενο τη προσφορά υπηρεσιών διοικητικής εργασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου καθώς και χρήσης DSS με σκοπό την παροχή συμβουλών άρδευσης. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας WP1 και WP3. Συμμετοχή στα παραδοτέα: D1.1.2: Staff, >2 years experience in implementation of crossborder cooperation projects. Full time occupation for provision...

PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
07-05-2020
22-05-2020
Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος κλιμακώσιμης και υψηλά διαθέσιμης επεξεργασίας ροών δεδομένων (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2: Ανάπτυξη Υποσυστημάτων)...

Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων (EcoVariety)
06-05-2020
21-05-2020
Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3 (Καλλιέργεια & αξιολόγηση ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων), στο/α πακέτο/α εργασίας: 3.1: Οδηγός καλλιέργειας επιλεγμένων οπωροφόρων δένδρων, 3.2.: Έκθεση εργασιών από την in situ καλλιέργεια επιλεγμένων δένδρων, 3.4: Έκθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης καρπών οπωροφόρων δένδρων...

ONCORECORDS: ΈΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
05-05-2020
20-05-2020
Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων. Ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. Επικύρωση των αποτελεσμάτων σε πραγματικές συνθήκες (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ12, ΕΕ13 και ΕΕ17)....

ONCORECORDS: ΈΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
05-05-2020
20-05-2020
Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων και ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ12 και ΕΕ13)....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
30-04-2020
18-05-2020
Αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και ψυχοκοινωνική εκτίμηση των ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ. Οργάνωση δράσεων στήριξης ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ καθώς και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές του ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.), και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. ...

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
30-04-2020
15-05-2020
Συμμετοχή στο task 06.1., HEIs - Company partnerships...

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
30-04-2020
15-05-2020
«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Ενοποίηση λογισμικού, ανάπτυξη οριζόντιων λειτουργιών και έλεγχος σωστής λειτουργίας.»...

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
30-04-2020
15-05-2020
«Βαθμονόμηση λογισμικού πρόγνωσης καιρού» και ειδικότερα «Βαθμονόμηση του λογισμικού πρόγνωσης καιρού WRF (Weather Research and Forecasting model) για την Βορειοδυτική Ελλάδα»....

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
30-04-2020
15-05-2020
«Επιχειρησιακή υλοποίηση, ρύθμιση και εκτέλεση της πλατφόρμας μοντελοποίησης πυρκαγιών και καιρού» και ειδικότερα «Ρύθμιση και εκτέλεση της πλατφόρμας μοντελοποίησης καιρού»....

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ
29-04-2020
14-05-2020
Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3 (Καλλιέργεια & αξιολόγηση ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων), στο/α πακέτο/α εργασίας: 3.1: Οδηγός καλλιέργειας επιλεγμένων οπωροφόρων δένδρων, 3.2.: Έκθεση εργασιών από την in situ καλλιέργεια επιλεγμένων δένδρων, 3.4: Έκθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης καρπών οπωροφόρων δένδρων....

HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
29-04-2020
14-05-2020
«Εντοπισμός θέσης με σύστημα αισθητήρων» και ειδικότερα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος συλλογής, διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων»....