Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας
25-10-2019
11-11-2019
Συμμετοχή στο ΕΕ2 - Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για (ΘΗ) θερμοηλεκτρικές εφαρμογές. Αρχιτεκτονική πολύστρωτων θερμοηλεκτρικών ιεραρχικών σύνθετων υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) - Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση υπό μηχανικές & Περιβαλλοντικές καταπονήσεις, Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας ...

Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας
25-10-2019
11-11-2019
Συμμετοχή στο ΕΕ4 - Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ....

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
25-10-2019
11-11-2019
1. Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4)• Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία, • Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων, • Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου 2. Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (EE5)• Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα • Έκθεση αξιολόγησης συστήματος  ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
17-10-2019
01-11-2019
Οικονομοτεχνική μελέτη και Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Συμμετοχή στο ΕΕ5)...

Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων
17-10-2019
01-11-2019
Διατροφική/κλινική μελέτη τελικού Προϊόντος διατροφικών συμπληρωμάτων και έλεγχος της δράσης αυτών σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου (συμμετοχή στο ΕΕ13)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
17-10-2019
01-11-2019
Ανάπτυξη βιοκαταλυτικών εργαλείων και διεργασιών για τη στοχευμένη μετατροπή βιοδραστικών συστατικών προς υδροξυτυροσόλη και παράγωγά της (Συμμετοχή στο ΕΕ2) Οικονομοτεχνική μελέτη και Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Συμμετοχή στο ΕΕ5) ...

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
17-10-2019
01-11-2019
Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων και ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. (Ενότητές Εργασίας: ΕΕ12 και ΕΕ13)....

Εκμετάλλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων/παραπροϊόντων, φυτικών πρωτεασών και οινοποιητικών ζυμών για παραγωγή προϊόντων τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας
17-10-2019
01-11-2019
Ανεύρεση σχήματος οινοποιητικών ζυμών διαφόρων γενών, προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του ΠΕ3: Χρήση πολλαπλών συνδυασμών οινοποιητικών ζυμών προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ4: Βιολογική αποδόμηση βιομηχανικών παραπροϊόντων μέσω χρήσης μικροοργανισμών προς παραγωγή βιομάζας και πρεβιοτικών ενώσεων Συντονισμός, Διαχείριση κα...

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
17-10-2019
01-11-2019
Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων και ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. (Ενότητές Εργασίας: ΕΕ12 και ΕΕ13)....

Αξιοποίηση της βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis sativa l.) για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών και κοσμετολογικών προϊόντων
16-10-2019
31-10-2019
Ανάδειξη της φαρμακολογικής δράσης των καινοτόμων φυτικών εκχυλισμάτων βιομηχανικής κάνναβης, απομονωμένων ουσιών και κανναβέλαιου. Ανάλυση, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και συμμετοχή στη συγγραφή ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων (συμμετοχή στο ΕΕ3)...

21η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων ΒΔ Ελλάδος
16-10-2019
31-10-2019
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 21Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΒΔ ΕΛΛΑΔΟΣ...

Panhellenic infrastructure for atmospheric composition and climate change (PANACEA) ΠΙ
16-10-2019
31-10-2019
Αερολύματα σκόνης στη Μεσόγειο. Επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό της περιοχής. Συμμετοχή στο ΠΕ8: Ρύπανση της Ατμόσφαιρας και έκθεση πληθυσμού (JRA1)....

Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας
16-10-2019
31-10-2019
Μοριακός χαρακτηρισμός στελεχών οξυγαλακτικών βακτηρίων και μελέτη πληθυσμών μικτών μικροβιακών ειδών σε δείγματα γάλακτος και τυροπήγματος. Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ2 Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων ή βελτίωση παραγόμενων προϊόντων με χρήση των νέων επιλεγμένων καλλιεργειών ΕΕ4 Οργανοληπτική αξιολόγηση - Μελέτες αποδοχής καταναλωτών ΕΕ5 Πιλοτικές εφαρμογές ...

Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας
16-10-2019
31-10-2019
Μοριακός χαρακτηρισμός στελεχών οξυγαλακτικών βακτηρίων και μελέτη πληθυσμών μικτών μικροβιακών ειδών σε δείγματα γάλακτος και τυροπήγματος. Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ2 Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων ή βελτίωση παραγόμενων προϊόντων με χρήση των νέων επιλεγμένων καλλιεργειών ΕΕ4 Οργανοληπτική αξιολόγηση - Μελέτες αποδοχής καταναλωτών ΕΕ5 Πιλοτικές εφαρμογές ...

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ-INNOCHICKEN
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro...

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ-INNOCHICKEN
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro...

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ-INNOCHICKEN
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro....

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro...

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ- "INNOCHICKEN"
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro...

OLIVE_CULTURE - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΘΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΜΕ
14-10-2019
29-10-2019
Προπτυχιακός φοιτητής για συμβολή στην πραγματοποίηση πειραμάτων για την προσαρμογή και εκτίμηση του συστήματος παροχής συμβουλών (DSS Tool) στην ελαιοκαλλιέργεια στο πλαισιο του παραδοτέου 4.2.2 Adaption and evaluation of water and soil management IT system for irrigated and rainfed olive crop...

OLIVE_CULTURE - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΘΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΜΕ
14-10-2019
29-10-2019
Προπτυχιακός φοιτητής για συμβολή στην πραγματοποίηση πειραμάτων για την προσαρμογή και εκτίμηση του συστήματος παροχής συμβουλών (DSS Tool) στην ελαιοκαλλιέργεια στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.2.2 Adaption and evaluation of water and soil management IT system for irrigated and rainfed olive crop...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης εναλλακτικών εγχώριων πηγών πρωτεϊνών και διατροφικών πρόσθετων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις αποδόσεις των πτηνών, όπως και σε δείκτες υγείας Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 4: Μελέτη των αποδόσεων και της υγείας κρεοπαραγωγών ορνιθίων εκτρεφόμενων χωρίς αντιβιοτικές ουσίες Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβι...

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
04-10-2019
18-10-2019
συμμετοχή στο task 3.4.3, Population, updating and promotion of the platform...

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
04-10-2019
18-10-2019
Αντικείμενο σύμβασης 1: συμμετοχή στο task 3.4.3, Population, updating and promotion of the platform Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 4.4.4, Organization of the pitch event in Greece...

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας
02-10-2019
17-10-2019
ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων in vitro και in vivo...

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας
02-10-2019
17-10-2019
ΕΕ1: Σύνθεση νέων ενώσεων και των μικκύλιων ΕΕ2: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων ex vivo ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων in vitro και in vivo...

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας
02-10-2019
17-10-2019
ΕΕ1: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων ενώσεων και των μικκύλιων τους με τασενενεργές ουσίες....

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας
02-10-2019
17-10-2019
ΕΕ1: Σύνθεση νέων ενώσεων και των μικκύλιων ΕΕ2: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων ex vivo ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων in vitro και in vivo...

Comparing effectiveness of self-management interventions in 4 high priority chronic diseases in Europe-COMPAR-EU
02-10-2019
17-10-2019
Διενέργεια μετα-αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
02-10-2019
17-10-2019
Ανάκτηση βιοδραστικών συστατικών από φύλλα ελιάς (συμμετοχή στο Ε.Ε.1) Oικονομοτεχνική μελέτη των διεργασιών που προτείνονται στα πλαίσια του έργου (συμμετοχή στο Ε.Ε.5) ...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
24-09-2019
09-10-2019
Υποστήριξη ομάδας έργου στη διαδικασία καθορισμού τεχνολογικών προδιαγραφών συστήματος ιχνηλασιμότητας και την καταγραφή και περιγραφή υπάρχοντος εξοπλισμού (ΕΕ1), υποστήριξη ομάδας έργου στην δημιουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας, υποστήριξη στην χρήση και λειτουργία των εφαρμογών με την πλατφόρμα cloud (ΕΕ2), Υποστήριξη ομάδας έργου στη λειτουργία της πλατφόρμας επεξεργασίας και εξόρυξης δεδομένων (ΕΕ3), Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης & επικοινωνίας και στην σχεδίαση της πλατφόρμας...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
24-09-2019
09-10-2019
Ανάλυση απαιτήσεων συστημάτων & εξοπλισμού που θα αναπτυχθεί, ανάλυση συμβατότητας υπαρχόντων συστημάτων, καθορισμός τεχνολογικών προδιαγραφών συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ΕΕ1),  συμμετοχή στο σχεδιασμό πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων & στην οργάνωση εγκατάστασης, διαμόρφωσης και παραμετροποίησης εξοπλισμού (ΕΕ2), συμμετοχή στη σχεδίαση συστήματος ανάλυσης δεδομένων, εξαγωγής γνώσης από τα δεδομένα και υποστήριξης αποφάσεων (ΕΕ3), συμμετοχή στις δοκιμές πλη...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
24-09-2019
09-10-2019
Συμμετοχή στη τεχνική ανάλυση των απαιτήσεων της πληροφοριακής πλατφόρμας και των προγραμματιστικών απαιτήσεων  της εφαρμογής κινητών συσκευών (ΕΕ1), έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού για εφαρμογές έξυπνων φορητών συσκευών και διασύνδεσης εφαρμογών με την πλατφόρμα cloud (ΕΕ2), σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση υπηρεσιών ιστού και διαδικτυακών υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων (ΕΕ3), σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξη των δοκιμών του συστήματος (...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
24-09-2019
09-10-2019
Συμμετοχή στην περιγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων της πλατφόρμας δεδομένων και του συνολικού πληροφοριακού συστήματος (ΕΕ1), σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και πλατφόρμας cloud και των διαδικασιών συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων συστήματος (ΕΕ2), συμμετοχή στην ανάλυση απαιτήσεων διαδικτυακών υπηρεσιών και υλοποίηση αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης (ΕΕ3), οργάνωση των δοκιμών και ελέγχων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, βελτίωση υποσυστημάτων και έλεγχος ορθής λειτουργί...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
24-09-2019
09-10-2019
Συμμετοχή στη ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος και της μελέτης σκοπιμότητας της “προηγμένης ιχνηλασιμότητας” του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων & στην βιβλιογραφική έρευνα για τις τεχνικές ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ΕΕ1), καθορισμός των δεδομένων και στοιχείων της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων που θα συμπεριληφθούν στο σύστημα ιχνηλασιμότητας (ΕΕ2), επιλογή των κατάλληλων χαρακτηριστικών των τροφίμων που θα εξάγονται αυτοματοποιημένα (ΕΕ3), δοκιμή του ολοκληρωμένου συστήματος, συμμετοχή...

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
23-09-2019
07-10-2019
Αντικείμενο σύμβασης 1: συμμετοχή στο task 4.4.2, Selection of startups/business ideas Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 4.4.5, Participation and promotion of incubation services Αντικείμενο σύμβασης 3: συμμετοχή στο task 4.4.4, Organization of pitching event in Greece Αντικείμενο σύμβασης 4: συμμετοχή στο task 5.4.1, Organization of meetings in under 21 years old communities Αντικείμενο σύμβασης 5: συμμετοχή στο task 5.4.2, Co-Creation for training schemes for trainers Αντικείμενο...

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προεπιλογής φύλλου, σε πρόβατα, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του γενετικού κεφαλαίου και της παραγωγικότητας, των αυτόχθονων φυλών υψηλής γενετικής αξίας
20-09-2019
07-10-2019
Προσδιορισμός και τυποποίηση των βέλτιστων εργαστηριακών συνθηκών για το φυλετικό διαχωρισμό του σπέρματος κριού με την τεχνική της Κυτταρομετρίας ροής για την εν συνεχεία χρήση του για γονιμοποίηση με σπερματέγχυση. In vitro έλεγχος ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του φυλοπροσδιορισμένου σπέρματος (Συμμετοχή στο ΠΕ ΕΕ3) Δημιουργία τράπεζας σπέρματος (Συμμετοχή στο ΠΕ ΕΕ5) ...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
20-09-2019
07-10-2019
Παραδοτέο 3.1.5 Elementary schools crowd sourcing workshops inquest for transgenerational, collective memory narratives (in Greece)...

Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS
17-09-2019
02-10-2019
Αξιολόγηση της βιοανάλυσης και των διαγνωστικών και συμπληρωματικών ελέγχων...

Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS
17-09-2019
02-10-2019
Αξιολόγηση της βιοανάλυσης και των διαγνωστικών και συμπληρωματικών ελέγχων (συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΕΕ4)...

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2018-2019 ΕΩΣ 2021-2022
17-09-2019
02-10-2019
Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης – Συντονιστής δικτύωσης με φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα: -      Υποστήριξη 484 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης σε όλες τις φάσεις της πρακτικής άσκησης (αιτήσεις, αναζήτηση φορέα υποδοχής, έναρξη, υλοποίηση, ολοκλήρωση). -      Οργάνωση και υλοποίηση επικοινωνίας με φορείς υποδοχής. -   &nbs...

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
17-09-2019
02-10-2019
Σχεδιασμός και πραγματοποίηση κλινικής δοκιμής φάσεως 2 (Συμμετοχή στο ΕΕ4: Kλινική δοκιμή φάσεως 2)...

Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
17-09-2019
02-10-2019
Βελτιστοποίηση της διεργασίας κομποστοποίησης για μεγιστοποίηση του ποσοστού χουμοποίησης-(ΑΚ-1) μέσω φυσικοχημικών παραμέτρων. (Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 5)...

ProxiTour, Πλατφόρμα Εξατομικευμένης Περιήγησης
17-09-2019
02-10-2019
Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος κλιμακώσιμης και υψηλά διαθέσιμης επεξεργασίας ροών δεδομένων (μέρος του Παραδοτέου ΕΕ2: Ανάπτυξη υποσυστημάτων)...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
17-09-2019
02-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
17-09-2019
02-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης εναλλακτικών εγχώριων πηγών πρωτεϊνών και διατροφικών πρόσθετων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις αποδόσεις των πτηνών, όπως και σε δείκτες υγείας  Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 4: Μελέτη των αποδόσεων και της υγείας κρεοπαραγωγών ορνιθίων εκτρεφόμενων χωρίς αντιβιοτικές ουσίες Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
16-09-2019
01-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
16-09-2019
01-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
16-09-2019
01-10-2019
Τεχνικός υπεύθυνος/η για την καθημερινή παρακολούθηση της ομάδας έργου, για τον καθορισμό, ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του έργου, και την ανασκόπηση της βιβλιογραφικής έρευνας για αλγορίθμους και μεθοδολογίες μη επεμβατικής διάγνωσης (ΕΕ1), Τεχνικός Υπεύθυνος για την έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και τεχνικών για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού συστήματος, την αξιολόγηση της φυσιολογικής ανθρώπινης δραστηριό...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
16-09-2019
01-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...