Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
24-09-2019
09-10-2019
Συμμετοχή στη τεχνική ανάλυση των απαιτήσεων της πληροφοριακής πλατφόρμας και των προγραμματιστικών απαιτήσεων  της εφαρμογής κινητών συσκευών (ΕΕ1), έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού για εφαρμογές έξυπνων φορητών συσκευών και διασύνδεσης εφαρμογών με την πλατφόρμα cloud (ΕΕ2), σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση υπηρεσιών ιστού και διαδικτυακών υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων (ΕΕ3), σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξη των δοκιμών του συστήματος (...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
24-09-2019
09-10-2019
Συμμετοχή στην περιγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων της πλατφόρμας δεδομένων και του συνολικού πληροφοριακού συστήματος (ΕΕ1), σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και πλατφόρμας cloud και των διαδικασιών συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων συστήματος (ΕΕ2), συμμετοχή στην ανάλυση απαιτήσεων διαδικτυακών υπηρεσιών και υλοποίηση αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης (ΕΕ3), οργάνωση των δοκιμών και ελέγχων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, βελτίωση υποσυστημάτων και έλεγχος ορθής λειτουργί...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
24-09-2019
09-10-2019
Συμμετοχή στη ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος και της μελέτης σκοπιμότητας της “προηγμένης ιχνηλασιμότητας” του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων & στην βιβλιογραφική έρευνα για τις τεχνικές ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ΕΕ1), καθορισμός των δεδομένων και στοιχείων της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων που θα συμπεριληφθούν στο σύστημα ιχνηλασιμότητας (ΕΕ2), επιλογή των κατάλληλων χαρακτηριστικών των τροφίμων που θα εξάγονται αυτοματοποιημένα (ΕΕ3), δοκιμή του ολοκληρωμένου συστήματος, συμμετοχή...

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
23-09-2019
07-10-2019
Αντικείμενο σύμβασης 1: συμμετοχή στο task 4.4.2, Selection of startups/business ideas Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 4.4.5, Participation and promotion of incubation services Αντικείμενο σύμβασης 3: συμμετοχή στο task 4.4.4, Organization of pitching event in Greece Αντικείμενο σύμβασης 4: συμμετοχή στο task 5.4.1, Organization of meetings in under 21 years old communities Αντικείμενο σύμβασης 5: συμμετοχή στο task 5.4.2, Co-Creation for training schemes for trainers Αντικείμενο...

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προεπιλογής φύλλου, σε πρόβατα, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του γενετικού κεφαλαίου και της παραγωγικότητας, των αυτόχθονων φυλών υψηλής γενετικής αξίας
20-09-2019
07-10-2019
Προσδιορισμός και τυποποίηση των βέλτιστων εργαστηριακών συνθηκών για το φυλετικό διαχωρισμό του σπέρματος κριού με την τεχνική της Κυτταρομετρίας ροής για την εν συνεχεία χρήση του για γονιμοποίηση με σπερματέγχυση. In vitro έλεγχος ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του φυλοπροσδιορισμένου σπέρματος (Συμμετοχή στο ΠΕ ΕΕ3) Δημιουργία τράπεζας σπέρματος (Συμμετοχή στο ΠΕ ΕΕ5) ...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
20-09-2019
07-10-2019
Παραδοτέο 3.1.5 Elementary schools crowd sourcing workshops inquest for transgenerational, collective memory narratives (in Greece)...

Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS
17-09-2019
02-10-2019
Αξιολόγηση της βιοανάλυσης και των διαγνωστικών και συμπληρωματικών ελέγχων...

Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS
17-09-2019
02-10-2019
Αξιολόγηση της βιοανάλυσης και των διαγνωστικών και συμπληρωματικών ελέγχων (συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΕΕ4)...

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2018-2019 ΕΩΣ 2021-2022
17-09-2019
02-10-2019
Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης – Συντονιστής δικτύωσης με φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα: -      Υποστήριξη 484 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης σε όλες τις φάσεις της πρακτικής άσκησης (αιτήσεις, αναζήτηση φορέα υποδοχής, έναρξη, υλοποίηση, ολοκλήρωση). -      Οργάνωση και υλοποίηση επικοινωνίας με φορείς υποδοχής. -   &nbs...

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
17-09-2019
02-10-2019
Σχεδιασμός και πραγματοποίηση κλινικής δοκιμής φάσεως 2 (Συμμετοχή στο ΕΕ4: Kλινική δοκιμή φάσεως 2)...

Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
17-09-2019
02-10-2019
Βελτιστοποίηση της διεργασίας κομποστοποίησης για μεγιστοποίηση του ποσοστού χουμοποίησης-(ΑΚ-1) μέσω φυσικοχημικών παραμέτρων. (Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 5)...

ProxiTour, Πλατφόρμα Εξατομικευμένης Περιήγησης
17-09-2019
02-10-2019
Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος κλιμακώσιμης και υψηλά διαθέσιμης επεξεργασίας ροών δεδομένων (μέρος του Παραδοτέου ΕΕ2: Ανάπτυξη υποσυστημάτων)...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
17-09-2019
02-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
17-09-2019
02-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης εναλλακτικών εγχώριων πηγών πρωτεϊνών και διατροφικών πρόσθετων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις αποδόσεις των πτηνών, όπως και σε δείκτες υγείας  Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 4: Μελέτη των αποδόσεων και της υγείας κρεοπαραγωγών ορνιθίων εκτρεφόμενων χωρίς αντιβιοτικές ουσίες Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
16-09-2019
01-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
16-09-2019
01-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
16-09-2019
01-10-2019
Τεχνικός υπεύθυνος/η για την καθημερινή παρακολούθηση της ομάδας έργου, για τον καθορισμό, ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του έργου, και την ανασκόπηση της βιβλιογραφικής έρευνας για αλγορίθμους και μεθοδολογίες μη επεμβατικής διάγνωσης (ΕΕ1), Τεχνικός Υπεύθυνος για την έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και τεχνικών για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού συστήματος, την αξιολόγηση της φυσιολογικής ανθρώπινης δραστηριό...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
16-09-2019
01-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
16-09-2019
01-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
16-09-2019
01-10-2019
Συμμετοχή στην έρευνα αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά των συσκευών, και την ανάλυση και απαιτήσεων της πληροφοριακής πλατφόρμας και το σχεδιασμό της βάσης δεδομένων συλλογής σημάτων (ΕΕ1), συμμετοχή στην έρευνα για την βελτίωση των μεθοδολογιών και τεχνικών συλλογής σημάτων από αισθητήρες κινητών συσκευών, την δοκιμή και υλοποίηση την πληροφοριακής πλατφόρμας ολοκλήρωσης (ΕΕ3)....

ΕΞΥΠΝΟ ΓΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
16-09-2019
01-10-2019
Ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού για την αξιολόγηση της κινητικής κατάστασης ασθενών...

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΩΝ
16-09-2019
01-10-2019
Υλοποίηση λογισμικού μέτρησης διογκωμένων κυττάρων Υλοποίηση Πρωτότυπου εργαλείου επεξεργασίας βιοψιών ήπατος Συμμετοχή στην αξιολόγηση του συστήματος ...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
10-09-2019
25-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Έργου (Project Management Handbook) με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση του Έργου, μέσω της περιγραφής των επιμέρους διαδικασιών, που θα εφαρμόζονται από τους εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (συμμετοχή στο Παραδοτέο D1.1.2 «Εκπόνηση εγχειρίδιου διαχείρισης Έργου»). Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου θα πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα ακόλουθα: Αντικείμενο και στόχοι του Έργου Εταιρικό σχήμα και κατανομή εργασιών...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
10-09-2019
25-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Έργου (Project Management Handbook) με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση του Έργου, μέσω της περιγραφής των επιμέρους διαδικασιών, που θα εφαρμόζονται από τους εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (συμμετοχή στο Παραδοτέο D1.1.2 «Εκπόνηση εγχειρίδιου διαχείρισης Έργου»). Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου θα πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα ακόλουθα: Αντικείμενο και στόχοι του Έργου Εταιρικό σχήμα και κατανομή εργασιών...

Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
09-09-2019
24-09-2019
«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Σχεδίαση και υλοποίηση σχήματος και φυσικού επιπέδου βάσης δεδομένων για δεδομένα αισθητήρων πραγματικού χρόνου και προβλέψεις καιρού σε γεωγραφικούς χάρτες.»...

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
09-09-2019
24-09-2019
EE2. Ανάλυση εκχυλισμάτων...

Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
09-09-2019
24-09-2019
Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα....

Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
09-09-2019
24-09-2019
Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων μέσω πληροφοριακών συστημάτων....

Παραγωγή νέων μεταποιημένων προϊόντων κρέατος με εφαρμογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων για αύξηση των επιπέδων υγιεινού χρόνου ζωής, μικροβιολογικής ασφάλειας και διατροφικής τους αξίας
27-08-2019
11-09-2019
Αξιολόγηση του χρόνου ζωής και της βιολογικής ασφάλειας των νέων προϊόντων μετά από βιοτεχνολογικές επεμβάσεις και τροποποιήσεις με χρήση αβιοτικών παραγόντων. (Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ2)...

Παραγωγή και πιστοποίηση βιολογικού Ηπειρώτικου κρέατος μόσχου
27-08-2019
11-09-2019
Διαχείριση εκτροφών. (Συμμετοχή στα πακέτο εργασίας ΠΕ1)...

E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
27-08-2019
11-09-2019
Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)...

E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
27-08-2019
11-09-2019
Συλλογή στοιχείων των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο και καταχώρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)...

E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
27-08-2019
11-09-2019
Εκτίμηση των δεδομένων των Ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)...

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
27-08-2019
11-09-2019
Η διερεύνηση της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης φυτικών εκχυλισμάτων και συστατικών τους στην παραγωγή NETs, στην ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων σε καλλιέργειες HUVECs καθώς και με την τεχνική της πολλαπλής χαρτογράφησης, στις ακόλουθες ενότητες εργασίας (συμμετοχή στο EE3. Διερεύνηση βιολογικής δράσης)....

Γαλακτοκομικά προϊόντα εμπλουτισμένα με φυσικά συστατικά από την Ήπειρο
27-08-2019
11-09-2019
3.1 Η μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης εκχυλισμάτων ως προς την ικανότητα αναστολής της οξειδωτικής τροποποίησης της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL), in vitro. 3.2 Η μελέτη των αντιφλεγμονωδών δράσεων εκχυλισμάτων ως προς την ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, την ενεργοποίηση μονοκυττάρων περιφερικού αίματος ανθρώπου και την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (ΝΕΤs), από ανθρώπινα ουδετερόφιλα....

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
27-08-2019
11-09-2019
Σχεδιασμός και υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων για δρομολόγηση σε γράφους που αναπαριστούν προσβάσιμους πεζόδρομους (μέρος του Παραδοτέου Π2.1 Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος)...

ProxiTour, Πλατφόρμα Εξατομικευμένης Περιήγησης
27-08-2019
11-09-2019
Ψηφιοποίηση (3Δ ανακατασκευή) αντικειμένων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και παραγωγή περιεχομένου με τη μορφή τριδιάστατων μοντέλων (μέρος του Παραδοτέου Π13: Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του Πρωτοτύπου Νο 1)...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
26-08-2019
10-09-2019
1) «Παρασκευή νανοσωματιδίων» (ΕΕ2) 2) «Ανάπτυξη προηγμένων πυριμάχων τούβλων» (ΕΕ3) 3) «Κλιμάκωση μεγέθους» (ΕΕ5) 4) «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών» (ΕΕ6)...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
26-08-2019
10-09-2019
1) «Επιλογή πυριμάχων - Θέσπιση προδιαγραφών» (ΕΕ1) 2) «Παρασκευή νανοσωματιδίων» (ΕΕ2) 3) «Ανάπτυξη προηγμένων πυριμάχων τούβλων» (ΕΕ3) 4) «Ανάπτυξη προηγμένων αργιλοπυριτικών πυρίμαχων μαζών» (ΕΕ4) 5) «Κλιμάκωση μεγέθους» (ΕΕ5) 6) «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών» (ΕΕ6)...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
26-08-2019
10-09-2019
1) «Παρασκευή νανοσωματιδίων» (ΕΕ2) 2) «Ανάπτυξη προηγμένων πυριμάχων τούβλων» (ΕΕ3) 3) «Ανάπτυξη προηγμένων αργιλοπυριτικών πυρίμαχων μαζών» (ΕΕ4) 4) «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών» (ΕΕ6)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων του Π.Ε. 3 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων του Π.Ε. 3 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων του Π.Ε. 3 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY-PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...