Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Έρευνα πεδίου στην Ήπειρο και στις περιοχές που επιλέχθηκαν για συγκριτική μελέτη / Παραδοτέο:Ψηφιακές Φωτογραφίες/ τεκμηρίωση...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Δημιουργία Ιστοσελίδας και Ηλεκτρονικού Οδηγού...

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Αναγωγή εξασθενούς χρωμίου από ρυπασμένα ύδατα και υγρά απόβλητα
06-03-2014
21-03-2014
Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των γονίδιων του στελέχους S3/K που συμμετέχουν στην ανθεκτικότητα στο χρώμιο και στην αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III) (Υποδράση 1.9) - Ακινητοποίηση του στελέχους S3/K σε πληρωτικό υλικό και αύξηση της απόδοσης του (Υποδράση 1.10) – Εφαρμογή αναλύσεων βιοελέγχου της τοξικότητας λυμάτων που περιέχουν χρώμιο και της αποτοξικοποίησής τους από τους μικροοργανισμούς (Υποδράση 1.11)...

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Αναγωγή εξασθενούς χρωμίου από ρυπασμένα ύδατα και υγρά απόβλητα
06-03-2014
21-03-2014
Προσδιορισμός του/των μηχανισμών τόσο του στελέχους S3/K όσο και άλλων στελεχών που θα απομονωθούν από τις ερευνητικές ομάδες, που είναι υπεύθυνοι για την αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III) (Υποδράση 1.8) - Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των γονίδιων του στελέχους S3/K που συμμετέχουν στην ανθεκτικότητα στο χρώμιο και στην αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III) (Υποδράση 1.9) - Ακινητοποίηση του στελέχους S3/K σε πληρωτικό υλικό και αύξηση της απόδοσης του (Υποδράση 1.10) – Εφαρμογή αναλύσεων βιοελέγχου της...

ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου
06-03-2014
21-03-2014
ΔΡΑΣΗ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ. Υποδράση 4.3: Στατιστική ανάλυση. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.3: Έκθεση για τη στατιστική ανάλυση & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.1...

Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές
06-03-2014
21-03-2014
Εύρεση θεμάτων (topics) σε ροές δεδομένων: αλγόριθμοι και τεχνικές (μέρος του παροδοτέου Π3). Ανάπτυξη και αποτίμηση λογισμικού εύρεσης θεμάτων σε ροές (μέρος του παροδοτέου Π4)...

Συμβιωτικά βακτήρια και Ομικές τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόμων: το παράδειγμα της Μεσογειακής μύγας (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)
06-03-2014
21-03-2014
Λειτουργική ανάλυση του (μετα)μεταγραφώματος της Medfly και πιο συγκεκριμένα την υπολογιστική ανάλυση των μην κωδικοποιημένων περιοχών του DNA με έμφαση στα microRNA...

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
04-03-2014
18-03-2014
«Διδακτικός μετασχηματισμός πρωτογενούς υλικού και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού». «Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες για την αξιοποίηση του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς»...

ΘΑΛΗΣ–ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΓΓΕΝΩΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΕΕΠ): ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ
04-03-2014
18-03-2014
Δράση 1: «1.3 Πολυγλουταμυλίωση SET, ParaTα, ProTα: Χαρτογράφηση  και ταυτοποίηση πολυγλουταμυλασών» και «1.4 Παραγωγή αντισωμάτων»...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις ψυχιατρικές διαταραχές της άνοιας" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις διπολικές διαταραχές" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις ψυχιατρικές διαταραχές της πρόσληψης τροφής" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις ψυχικές διαταραχές των ψυχώσεων" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις Αγχώδεις Σωματόμορφες Διαταραχές" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις ψυχιατρικές διαταραχές της άνοιας" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

Ανάπτυξη Λογισμικού με βάση την Ανάλυση Εικόνας και τον Υπολογισμό των Διατμητικών Τάσεων για τη Βέλτιστη Εκτίμηση και την Επεμβατική Αντιμετώπιση Στενώσεων Στεφανιαίων Αρτηριών
26-02-2014
14-03-2014
Συλλογή δεδομένων από εξετάσεις ενδοαγγειακού υπέρηχου (IVUS), στεφανιογραφίας και ενδοαγγειακής οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) από την Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων – Αξιολόγηση του τελικού συστήματος...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ (DES)
19-02-2014
07-03-2014
Συμμετοχή στην Ε.Ε.7 (Απόκριση σε δόνηση φωνονικών δομών μεγάλης κλίμακας), με έμφαση στα Παραδοτέα 7.1 και 7.2 όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ (DES)
19-02-2014
07-03-2014
Συμμετοχή στις Ε.Ε.1 (Υπολογιστικό μοντέλο πολλαπλής σκέδασης), Ε.Ε.2 (FDTD – FEM – Προσομοιώσεις Comsol) και Ε.Ε.3 (Μοντελοποίηση εφαρμοσμένης φυσικής με βάση πειραματικά δεδομένα) και Ε.Ε.9 (Δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων) με έμφαση στα Παραδοτέα 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 9.2 και 9.3 όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ (DES)
19-02-2014
07-03-2014
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: «Συμμετοχή στις Ε.Ε.4 (Κατασκευή φωνονικών δομών μικρής κλίμακας), Ε.Ε.6 (Δοκιμές υπερήχων φωνονικών δομών μικρής κλίμακας), Ε.Ε.7 (Απόκριση σε δόνηση φωνονικών δομών μεγάλης κλίμακας), Ε.Ε.8 (Εφαρμογή στη σεισμική θωράκιση) και Ε.Ε.9 (Δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων) με έμφαση στα Παραδοτέα 4.1, 6.2, 7.2, 8.1, 9.1, 9.2 και 9.3  όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου»   Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Συμμετοχή στις Ε.Ε.5 (Κατασκευή φωνονικών...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με τη Χρήση Νανοϋλικών και Ηλιακού Φωτός για την Απομάκρυνση Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών από τα Φυσικά Νερά και τα Επεξεργασμένα Λύματα
19-02-2014
07-03-2014
Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών Προσδιορισμός των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης ...

MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική
13-02-2014
28-02-2014
Αξιολόγηση λογισμικού, Συγκέντρωση Υλικού για την ψηφιακή βιβλιοθήκη του έργου, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας (Σεμινάρια και Εμβομάδες Μικροχειρουργικής σε Ελλάδα και Ιταλία)...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
13-02-2014
28-02-2014
Ταχύτατη σάρωση-ανίχνευση στη χημική βιβλιοθήκη (χημειοθήκης) βιοδραστικών μορίων απομονωμένων από φαρμακευτικά φυτά για την ανακάλυψη προσδετών σε ορφανούς υποδοχείς με πλατφόρμα θερμιδομετρίας...

ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
13-02-2014
28-02-2014
έρευνα και συγγραφή αποτελεσμάτων των χαρακτηριστικών των μελετών ψυχιατρικής με ελλειπούσες τιμές και μετα-ανάλυση...

MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική
13-02-2014
28-02-2014
Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών σενάριων και συγκέντρωση υλικού για το εργαλείο προσομοίωσης επεμβάσεων και για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) στην μικροχειρουργική...

Μελέτη νέων χημειοφωταυγών συστημάτων και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό συστατικών τροφίμων, ρυπών σε περιβαλλοντικά δείγματα & ενεργών φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακ. σκευάσματα&βιολ.δείγματα
07-02-2014
24-02-2014
Γενικευμένες μέθοδοι προσδιορισμού φαρμακευτικών ενώσεων...

Μελέτη νέων χημειοφωταυγών συστημάτων και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό συστατικών τροφίμων, ρυπών σε περιβαλλοντικά δείγματα και ενεργών φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακ.σκευάσματα&βιολ.δείγματα
07-02-2014
24-02-2014
Γενικευμένες μέθοδοι προσδιορισμού φαρμακευτικών ενώσεων Aνάπτυξη μεθόδων υγρής χρωματογραφίας και τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης με ανίχνευση χημειοφωταύγειας για βιοχημικές αναλύσεις ...

Ανάπτυξη Νέων Διεργασιών και Μεθόδων Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας της Παραδοσιακής Γιαννιώτικης Αργυροχρυσοχοΐας
07-02-2014
24-02-2014
Ποσοτική ανάλυση της καθαρότητας και γνησιότητας προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας με τεχνικές ακτινών - Χ...

Μελέτη νέων χημειοφωταυγών συστημάτων& εφαρμογές τους στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό συστατικών τροφίμων,ρυπών σε περιβαλλοντικά δείγματα και ενεργών φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακ. σκευάσματα& βιολ.δείγματα
07-02-2014
24-02-2014
Γενικευμένες μέθοδοι προσδιορισμού φαρμακευτικών ενώσεων Νέες προσεγγίσεις για την μείωση του κόστους σε φαρμακευτικές αναλύσεις...

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
07-02-2014
24-02-2014
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΩΝ ΜΕ HPLC...

DEVELOPMENT OF SMART MACHINES, TOOLS AND PROCESSES FOR THE PRECISION SYNTHESIS OF NANOMATERIALS WITH TAILORED PROPERTIES FOR ORGANIC ELECTRONICS (SMARTONICS)
07-02-2014
24-02-2014
Προσομοίωση μοριακής δυναμικής της ανάπτυξης οργανικών νανοδομών και πλασμονικών υλικών για εφαρμογές σε οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις...

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
07-02-2014
24-02-2014
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ GC-MSΚΑΙ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕ HPLC...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
28-01-2014
14-02-2014
Σύνθεση και μελέτη της δομής νέων αναλόγων της κλοπιδογρέλης και της πρασουγρέλης όπως, [(κινολιν-4-υλο)θειο]οξικά οξέα, 2-υδροξυ-5-[(αρυλοξυ ή αρυλαμινο-καρβονυλο)αμινο]βενζοϊκά οξέα, N-(4-υδροξυ-3-νιτροφαινυλο)-N'-αρυλο-ουρίες, καρβαμικα-(4-υδροξυ-3-νιτροφαινυλο)αρύλια, θειοκαρβα-μικα(4-υδροξυ-3-νιτροφαινυλο)-S-αρύλια, 2-{[(3-νιτροαρυλο)αμινο]καρβο-νυλο}βενζοϊκά οξέα, (7-χλωρο-2-oxo-5-αρυλο ή ετεροαρυλο-2,3-διυδρο-1H-1,4-βενζοδιαζεπιν-1-υλο)οξικά οξέα, N-αρυλο-N,N'-διαρυλο-ουρίες, (καρβα-μικ...

Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική Ελλάδα
27-01-2014
11-02-2014
Δημιουργία τράπεζας DNA και κυττάρων με μεταλλάξεις γενετικών νοσημάτων από όλη την Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα την Ηπειρο...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
27-01-2014
11-02-2014
Σύνθεση και ταυτοποίηση αναλόγων-παραγώγων της φαινυλαμινοπυριμιδίνης, εν δυνάμει αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών, ως αντικαρκινικών σκευασμάτων...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
27-01-2014
11-02-2014
Μοντελοποίηση του ενεργού κέντρου πρόσδεσης του ΑΤΡ στις πρωτεϊνικές κινάσες και ανάπτυξη νέων προϊόντων, εν δυνάμει αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών, ως αντικαρκινικών σκευασμάτων...

Παρακολούθηση θεραπευτικών επιπέδων αντιψυχωτικών και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο αίμα ψυχιατρικών ασθενών και συσχέτιση τους με παράγοντες της νόσου
27-01-2014
11-02-2014
- συμμετοχή στην δημιουργία πρωτοκόλλου εργασίας [ΠΕ2], - διενέργεια πειράματος (φάση Ι): ανάπτυξη/εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού των υπό μελέτη φαρμάκων [ΠΕ3], - διενέργεια πειράματος (φάση ΙΙ): μέτρηση επιπέδων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωτικών ουσιών στον ορό των ψυχιατρικών ασθενών [ΠΕ5], - συμμετοχή στην ανάλυση αποτελεσμάτων [ΠΕ6], - συμμετοχή στη δημοσιότητα – διάχυση αποτελεσμάτων [ΠΕ7]....

Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές
24-01-2014
11-02-2014
Πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων ανάλυσης μεγάλων γράφων για επεξεργασία δεδομένων κοινωνικών δικτύων στην πλατφόρμα map-reduce (μέρος του πακέτου εργασίας Ε2)...

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορίων-μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος
14-01-2014
31-01-2014
Δέσμευση των αντικαρκινικών φαρμάκων σε φορείς περιοχών –Lys-Aib-Cys- και RGD πεπτιδίων για την επίτευξη στοχευμένης δράσης...

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC
14-01-2014
31-01-2014
ΒΑΡΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
14-01-2014
31-01-2014
Συλλογή φαρμακευτικών φυτικών ειδών, εκχύλιση φυτικών ειδών, κλασμάτωση εκχυλισμάτων απομόνωση και ταυτοποίηση φυτοχημικών...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
14-01-2014
31-01-2014
Κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας – βάσης δεδομένων φυτών-φυσικών προϊόντων και δραστικών ουσιών...

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
Σχεδιασμός και παραγωγή διαδραστικών, πολυμεσικών, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων, δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων...

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
1.«Διδακτικός μετασχηματισμός πρωτογενούς υλικού και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού». 2.«Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες για την αξιοποίηση του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς»....

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
Σχεδιασμός και παραγωγή διαδραστικών, πολυμεσικών, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων, δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων...

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
1.«Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες αξιοποίησης του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς». 2.«Ενημερωτικές ημερίδες»....

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
1.«Διδακτικός μετασχηματισμός πρωτογενούς υλικού και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού». 2.«Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες για την αξιοποίηση του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς»....

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
Σχεδιασμός και παραγωγή διαδραστικών, πολυμεσικών, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών εργαλείων εικονικής πραγματικότητας...

Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου νευροτοξικότητας μικροσκυστινών με βάση το μοντέλο-οργανισμό zebrafish
13-01-2014
24-01-2014
Συσχετισμός των γενετικών αλλαγών, του αποπτωτικού προτύπου και της γένεσης νευρικών κυττάρων που προκαλούνται σε έμβρυα zebrafish μετά από έκθεση αυτών στη μικροκυστίνη MC-LR. Δημιουργία "test-system" τοξικότητας μικροκυστινών (ΠΕ4)....

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
13-01-2014
24-01-2014
Μελέτη της δράσης των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων ασθενών με στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο με συσσωρευομετρία σε PRPκαι κυτταρομετρία ροής. Μελέτη της βιολογικής δράσης των εναλλακτικών πεπτιδικών και θειενοπυριδινικών αναστολέων στα αιμοπετάλια invitroμε πειράματα συσσωρευομετρίας και κυτταρομετρίας ροής. ...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
09-01-2014
24-01-2014
-Βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού λυμάτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας από μικρο-φύκη σε φωτοβιοαντιδραστήρες -Πειραματική μελέτη, σχεδιασμός και αξιολόγηση βιοχημικών διεργασιών μετατροπής των λιπιδίων της βιομάζας σε βιοντήζελ....