Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα
12-12-2014
06-01-2015
Προσομοιώσεις Πολλαπλών Κλιμάκων Νανοσωματιδίων Τύπου Πυρήνα-Κελύφους...

Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
10-12-2014
23-12-2014
-      Verification and Validation: Case studies [WP9] -      Dissemination and exploitation plan [WP10]...

Εφαρμογή ωμικών τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχώριων φύλων γιδιών και προβάτων, για βελτιώση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικης βιοδραστηκότητας στο γάλα αυών - GOSHomics
04-12-2014
18-12-2014
«Προσδιορισμός βιοδραστικών ιδιοτήτων αίγειου γάλακτος» «Προσδιορισμός βιοδραστικών ιδιοτήτων πρόβειου γάλακτος» «Διάχυση και κοινοποίηση αποτελεσμάτων»...

Εφαρμογή ωμικών τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχώριων φύλων γιδιών και προβάτων, για βελτιώση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικης βιοδραστηκότητας στο γάλα αυών - GOSHomics
04-12-2014
18-12-2014
«Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου»...

Εφαρμογή ωμικών τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχώριων φύλων γιδιών και προβάτων, για βελτιώση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικης βιοδραστηκότητας στο γάλα αυών - GOSHomics
04-12-2014
18-12-2014
«Προσδιορισμός INVITROδράσης αίγειου γάλακτος στη συσσωμάτωση αιμοπεταλίων» «Προσδιορισμός INVITROδράσης πρόβειου γάλακτος στη συσσωμάτωση αιμοπεταλίων»...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
01-12-2014
15-12-2014
ΠΕ1: Συντονισμός, οργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος Εκτελούμενο έργο: Διοικητική υποστήριξη φυσικού αντικειμένου του έργου...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
01-12-2014
15-12-2014
ΠΕ2: Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού Εκτελούμενο έργο: Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ΠΕ4: Ενέργειες προβολής / δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων Εκτελούμενο έργο: Ανάπτυξη ιστότοπου με εκπαιδευτικό υλικό...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
27-11-2014
12-12-2014
Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού, Π3.1 Ψηφιακό Βιβλίο Μαθητή, Π3.2 Ψηφιακό Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Π.3.3 DVD πολυμεσικού υλικού...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
27-11-2014
12-12-2014
Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πεδίο, Π6.1 Παρουσιολόγια εκπαιδευτικών, Π6.2 Παρουσιολόγια μαθητών, Π6.3 Παρουσιολόγια συνοδών, Π6.4 Οπτικοποιημένο υλικό (video, φωτογραφίες, κ.τ.ό)...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
27-11-2014
12-12-2014
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, Π4.1 Τεύχος Ενδεικτικών Οδηγιών Αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Υλικού και προτεινόμενη Διδακτική Μεθοδολογία, Π4.2 Εκπαιδευτικά σενάρια – δραστηριότητες, Π4.3 Ημερίδες Επιμόρφωσης...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
27-11-2014
12-12-2014
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, Π4.1 Τεύχος Ενδεικτικών Οδηγιών Αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Υλικού και προτεινόμενη Διδακτική Μεθοδολογία, Π4.2 Εκπαιδευτικά σενάρια – δραστηριότητες, Π4.3 Ημερίδες Επιμόρφωσης...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α-ΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
27-11-2014
12-12-2014
Τροποποίηση των πυρολυτικών/ενεργοποιημένων ανθράκων για παραγωγή νέων υβριδικών υλικών  – χαρακτηρισμός υλικών...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
27-11-2014
12-12-2014
Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού. Π3.1 Ψηφιακό Βιβλίο Μαθητή, Π3.2 Ψηφιακό Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Π.3.3 DVD πολυμεσικού υλικού...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
27-11-2014
12-12-2014
Αξιολόγηση της Πράξης, Π8.1: Ενδιάμεση Έκθεση αξιολόγησης, Π8.2: Τελική Έκθεση αξιολόγησης...

BOTANICALS RISK ASSESSMENT TRAINING IN THE MEDITERRANEAN AREA (BRAMA)
27-11-2014
12-12-2014
Υποψήφιος για εκτέλεση προχωρημένων σπουδών στη μελέτη φυσικών προϊόντων...

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14-11-2014
01-12-2014
Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
14-11-2014
01-12-2014
In Vitro Βιολογική Αξιολόγηση των μορίων σε Καρκινικές Κυτταρικές Σειρές...

Πλατφόρμα σάρωσης μικρών μορίων που στοχεύουν πρωτεΐνες που εμφανίζουν δομική αταξία
14-11-2014
01-12-2014
«Ανάλυση μοριακών αλληλεπιδράσεων με NMR»   Παραδοτέα: «Πλατφόρμα σάρωσης με NMR» «Βιοκατάλυση» «Προσδιορισμός δομικής ετερογένειας σε διαμοριακές αλληλεπιδράσεις» ...

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14-11-2014
01-12-2014
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για την υποστήριξη της Αξιολόγησης του έργου...

Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα
11-11-2014
26-11-2014
συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις φαρμακολογικές δράσεις φυτών και ενσωμάτωσή τους στη βάση δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου...

ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια -
04-11-2014
18-11-2014
Προετοιμασία και Συμμετοχή στη δεύτερη συνάντηση έργου (Παραδοτέο D1.2.2), Διαχείριση  Έργου (Παραδοτέο D1.3.1), Διαδικασίες δημοσιοποίησης (Παραδοτέο D2.1.1), Απαιτήσεις χρηστών & Προδιαγραφές Συστήματος Διαχείρισης Άνοιας (Παραδοτέο D3.1.1), Κριτήρια Διάγνωσης και Ταξινόμησης Άνοιας (Παραδοτέο D3.2.1), Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άνοιας (Παραδοτέο D3.3.1), Ανάλυση Στάθμης της Τεχνικής & Απαιτήσεις Χρηστών & Προδιαγραφές Συστήματος (Παραδοτέο D4.1.1), Προδιαγ...

ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια -
04-11-2014
18-11-2014
Απαιτήσεις χρηστών & Προδιαγραφές Συστήματος Διαχείρισης Άνοιας (Παραδοτέο D3.1.1) και Ανάλυση Στάθμης της Τεχνικής & Απαιτήσεις Χρηστών & Προδιαγραφές Συστήματος (Παραδοτέο D4.1.1)...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
17-10-2014
03-11-2014
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, Π4.1 Τεύχος Ενδεικτικών Οδηγιών Αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Υλικού και προτεινόμενη Διδακτική Μεθοδολογία, Π4.2 Εκπαιδευτικά σενάρια – δραστηριότητες, Π4.3 Ημερίδες Επιμόρφωσης...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
17-10-2014
03-11-2014
Οργανωτική και διοικητική υποστήριξη και παρακολούθηση της Πράξης Π1.1: Έντυπα διοικητικής διαχείρισης, Π1.2: Έντυπα οικονομικής διαχείρισης , Π1.3: Εκθέσεις Ομάδας Έργου...

Η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον καρκίνο
15-10-2014
30-10-2014
Συγγραφή και συμμετοχή στους στόχους της πρώτης ενότητας εργασίας με τίτλο "αρτηριακή πίεση και καρκίνος". Συγκεκριμένα ο ερευνητής θα συμμετάσχει στα παρακάτω παραδοτέα: 1) Μετα-ανάλυση επιδημιολογικών μελετών για τη συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης με τον καρκίνο και 2) Στατιστική ανάλυση πρωτογενών δεδομένων από μεγάλη Ευρωπαϊκή μελέτη για την αρτηριακή πίεση και τον καρκίνο...

Η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον καρκίνο
15-10-2014
30-10-2014
Συγγραφή και συμμετοχή στους στόχους της δεύτερης ενότητας εργασίας που έχει τίτλο "αντι-υπερτασικές θεραπείες και καρκίνος". Συγκεκριμένα ο ερευνητής θα συμμετάσχει στα παρακάτω παραδοτέα: 1) Μετα-ανάλυση επιδημιολογικών μελετών για τη συσχέτιση των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον καρκίνο και 2) Στατιστική ανάλυση πρωτογενών δεδομένων από μεγάλη Ευρωπαϊκή μελέτη για τα αντι-υπερτασικά φάρμακα και τον καρκίνο...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
15-10-2014
30-10-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων" Δράση 2: Οριστικοποίηση Οδηγιών με διαδικασία συναίνεσης – συμφωνίας όλων των μελών των ομάδων (expert panels)  Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

Πλατφόρμα σάρωσης μικρών μορίων που στοχεύουν πρωτεΐνες που εμφανίζουν δομική αταξία
15-10-2014
30-10-2014
«Ανάλυση μοριακών αλληλεπιδράσεων με θερμιδομετρία»   Παραδοτέα: «Στοιχειοθέτηση χημικών βιβλιοθηκών» «Πλατφόρμα ITC (ή/και DSF ή/και SPR) αξιολόγησης μορίων» «Ταυτοποίηση μορίων που στοχεύουν IDPs»...

Πλατφόρμα σάρωσης μικρών μορίων που στοχεύουν πρωτεΐνες που εμφανίζουν δομική αταξία
15-10-2014
30-10-2014
«Υποβοήθηση στην κατασκευή βάσης δεδομένων χημικής βιβλιοθήκης»   Παραδοτέα: «Εργαλεία χημειοπληροφορικής-αναβάθμιση πλατφόρμας αυτόματης ταυτοποίησης μορίων»...

Πλατφόρμα σάρωσης μικρών μορίων που στοχεύουν πρωτεΐνες που εμφανίζουν δομική αταξία
15-10-2014
30-10-2014
«In silicο μελέτες» Παραδοτέα: «Εργαλεία χημειοπληροφορικής-αναβάθμιση πλατφόρμας αυτόματης ταυτοποίησης μορίων»...

Πλατφόρμα σάρωσης μικρών μορίων που στοχεύουν πρωτεΐνες που εμφανίζουν δομική αταξία
15-10-2014
30-10-2014
«Στοιχειοθέτηση μεθοδολογίας αλληλεπιδράσεων με φωταύγεια» Παραδοτέα: «Πλατφόρμασάρωσης LRT (luminescence resonance energy transfer)» «Ταυτοποίηση μορίων που στοχεύουν στην αναστολή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ IDPς και άλλων πρωτεϊνών»...

Πλατφόρμα σάρωσης μικρών μορίων που στοχεύουν πρωτεΐνες που εμφανίζουν δομική αταξία
15-10-2014
30-10-2014
«Αξιολόγηση μορίων σε κυτταρικές σειρές» Παραδοτέο: «Κυτταρική αξιολόγηση»...

Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων
14-10-2014
29-10-2014
Μελέτη φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας υδροχρωμάτων της νανοδομημένης τιτανίας σε πραγματικές συνθήκες. Σύνταξη τελικής έκθεσης. ...

Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων
14-10-2014
29-10-2014
Μελέτη φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας υδροχρωμάτων της νανοδομημένης τιτανίας σε πραγματικές συνθήκες...

Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων
14-10-2014
29-10-2014
Χαρακτηρισμός νανοδομημένης τιτανίας. Μελέτη φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας της νανοδομημένη τιτανίας. ...

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
08-10-2014
22-10-2014
«Διοικητική υποστήριξη του έργου» - Συγγραφή και υποβολή των δελτίων παρακολούθησης  του έργου...

«Συμμετοχή σε συλλογή και επεξεργασία του υλικού» - Συμμετοχή στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης
08-10-2014
22-10-2014
«Συμμετοχή σε συλλογή και επεξεργασία του υλικού» - Συμμετοχή στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης...

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
08-10-2014
22-10-2014
«Συμμετοχή σε συλλογή και επεξεργασία του υλικού (γονάδα, υπόφυση)» * Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα επιλεγεί θα αναλάβει και θα προχωρήσει σε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Συμμετοχή στο σύνολο του έργου στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης...

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
08-10-2014
22-10-2014
«Συμμετοχή στη συλλογή δειγμάτων (ψαριών, ιστών)» - Συμμετοχή στις δειγματοληψίες στη συλλογή των ψαριών, σε προκαταρκτική επεξεργασία και μεταφορά των δειγμάτων...

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
08-10-2014
22-10-2014
«Συλλογή δειγμάτων, επεξεργασία της γονάδας και δοκιμή της αποτελεσματικότητας των υποφύσεων» - Συμμετοχή στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης...

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
08-10-2014
22-10-2014
«Μελέτη  της φυσιολογίας και του ορμονικού κύκλου του ψαριού (Συμμετοχή στη συντήρηση και επεξεργασία υποφύσεων)» - Συμμετοχή στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης...

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
08-10-2014
22-10-2014
«Συλλογή και επεξεργασία του υλικού (γονάδων, υποφύσεων)» - Συμμετοχή στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης...

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
08-10-2014
22-10-2014
«Συλλογή δειγμάτων και επεξεργασία του υλικού (γονάδων, υποφύσεων)» - Συμμετοχή στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης...

Παρακολούθηση θεραπευτικών επιπέδων αντιψυχωτικών και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο αίμα ψυχιατρικών ασθενών και συσχέτιση τους με παράγοντες της νόσου
08-10-2014
08-10-2014
- συμμετοχή στη διενέργεια πειράματος (φάση Ι): ανάπτυξη/εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού των υπό μελέτη φαρμάκων [ΠΕ3], - συμμετοχή στη διενέργεια πειράματος (φάση ΙΙ): μέτρηση επιπέδων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωτικών ουσιών στον ορό των ψυχιατρικών ασθενών [ΠΕ5], - συμμετοχή στην ανάλυση αποτελεσμάτων [ΠΕ6], - συμμετοχή στη δημοσιότητα – διάχυση αποτελεσμάτων [ΠΕ7]....

ΘΑΛΗΣ–ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΓΓΕΝΩΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΕΕΠ): ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ
30-09-2014
14-10-2014
Δράση 3: “Μελέτη χωρο-χρονικού προτύπου μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων in vivo- Ενδοκυττάρια δυναμική τροποποιημένων ΕΕΠ”...

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC
30-09-2014
14-10-2014
Θεωρίες Βαρύτητας και Θεμελιωδών Αλληλεπιδράσεων Βαθμίδας στα πλαίσια της Γενικής Θεωρίας Χορδών...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΝΑΝΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (NANOMEΣΟ)
30-09-2014
14-10-2014
Σύνθεση περοβσκιτικών υλικών, παρασκευή πυκνών μεμβρανών από περοβσκίτη και μέτρηση ιοντικής αγωγιμότητας αυτών σε υψηλή θερμοκρασία (Δράση 1)...

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β’ Φάση)
24-09-2014
08-10-2014
Συνεργάτης για συγγραφή 2 οδηγών προβολής και εκπαίδευσης Μεντόρων και Mentees για το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
24-09-2014
08-10-2014
Πειραματική μελέτη, σχεδιασμός και αξιολόγηση βιοχημικών διεργασιών μετατροπής των λιπιδίων της βιομάζας σε βιοντήζελ...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
24-09-2014
08-10-2014
Σχεδιασμός Βιοφίλτρων με ακινητοποιημένα κύτταρα μικρο-φυκών...