Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17756/2019
14-05-2019
29-05-2019
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems
60460
ΘΕΣΗ IR2MA_07:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Γεωπονίας (Πανεπιστημίου) ON/OFF
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης ON/OFF
Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Πακέτα Γραφείου και Διαδίκτυο) ON/OFF
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου (Γ2) ON/OFF
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται ON/OFF

 

ΘΕΣΗ IR2MA_07:
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων

Έτη εμπειρίας έως 1: 25 μόρια

Έτη εμπειρίας 1-3: 50 μόρια

Έτη εμπειρίας 3-5: 75 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 5: 100 μόρια

Γεωπόνος με εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με αντικείμενο τη προσφορά υπηρεσιών διοικητικής εργασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου και συμμετοχή στις συναντήσεις έργου και σε ενέργειες προβολής εντός και εκτός περιοχής παρέμβασης του προγράμματος. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας WP1: Συμμετοχή στα παραδοτέα: D1.1.2: Implementation of project management activities. Internal evaluation procedures. Preparation for participation in the 2 management meetings. D1.1.2: assistance regarding the implementation of LP and partner level project management activities. Συμμετοχή στις συναντήσεις έργου και σε ενέργειες προβολής εντός και εκτός περιοχής παρέμβασης του προγράμματος στο πλαίσιο του παραδοτέου D1.1.2: Project management activities 

e-max.it: your social media marketing partner