Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
17562/2019
14-05-2019
29-05-2019
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΟΓΟΡΙΤΗ
VERSATILE ISLANDS CO-OPERATING FOR NEW SERVICES AND INNOVATION IN TOURISM - VISIT
61670
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά ON/OFF
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας C1 ON/OFF
Γνώση Γερμανικής γλώσσας (τουλάχιστον μέτρια γνώση Β1) ON/OFF
Διδακτική προϋπηρεσία στην Αγγλική γλώσσα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ON/OFF
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σχετικά με την καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

 

1 βαθμός ανά μήνα με μέγιστο τους 50 μήνες

 

Σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις

5 βαθμοί ανά δημοσίευση με μέγιστο τις 3 δημοσιεύσεις

 

  • ΙΟ1 VISIT Model for the integration of innovative tourism services at local companies
  • ΙΟ2 Service Logic Business Model Canvas Case Study Guidelines
  • ΙΟ3 Collection of VISIT Case studies/Business Plans/Service Logic Business Model Canvases
  • ΙΟ4 VISIT Training, Learning and Internship blended material (Technical and soft skills that the student needs to bring to the company and the learning outcome he/she should receive back from his/her internship experience)
  • ΙΟ5 Online Community Intranet
  • ΙΟ6 VISIT Syllabus Online Self-study module including relevant terminology for providing innovative services, course material
  • ΙΟ7 VISIT Handbook which refers to results of the project and how these results can be transferred to other territories and HEIs

e-max.it: your social media marketing partner