Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
16-09-2019
01-10-2019
Τεχνικός υπεύθυνος/η για την καθημερινή παρακολούθηση της ομάδας έργου, για τον καθορισμό, ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του έργου, και την ανασκόπηση της βιβλιογραφικής έρευνας για αλγορίθμους και μεθοδολογίες μη επεμβατικής διάγνωσης (ΕΕ1), Τεχνικός Υπεύθυνος για την έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και τεχνικών για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού συστήματος, την αξιολόγηση της φυσιολογικής ανθρώπινης δραστηριό...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
16-09-2019
01-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
16-09-2019
01-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
16-09-2019
01-10-2019
Συμμετοχή στην έρευνα αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά των συσκευών, και την ανάλυση και απαιτήσεων της πληροφοριακής πλατφόρμας και το σχεδιασμό της βάσης δεδομένων συλλογής σημάτων (ΕΕ1), συμμετοχή στην έρευνα για την βελτίωση των μεθοδολογιών και τεχνικών συλλογής σημάτων από αισθητήρες κινητών συσκευών, την δοκιμή και υλοποίηση την πληροφοριακής πλατφόρμας ολοκλήρωσης (ΕΕ3)....

ΕΞΥΠΝΟ ΓΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
16-09-2019
01-10-2019
Ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού για την αξιολόγηση της κινητικής κατάστασης ασθενών...

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΩΝ
16-09-2019
01-10-2019
Υλοποίηση λογισμικού μέτρησης διογκωμένων κυττάρων Υλοποίηση Πρωτότυπου εργαλείου επεξεργασίας βιοψιών ήπατος Συμμετοχή στην αξιολόγηση του συστήματος ...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
10-09-2019
25-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Έργου (Project Management Handbook) με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση του Έργου, μέσω της περιγραφής των επιμέρους διαδικασιών, που θα εφαρμόζονται από τους εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (συμμετοχή στο Παραδοτέο D1.1.2 «Εκπόνηση εγχειρίδιου διαχείρισης Έργου»). Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου θα πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα ακόλουθα: Αντικείμενο και στόχοι του Έργου Εταιρικό σχήμα και κατανομή εργασιών...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
10-09-2019
25-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Έργου (Project Management Handbook) με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση του Έργου, μέσω της περιγραφής των επιμέρους διαδικασιών, που θα εφαρμόζονται από τους εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (συμμετοχή στο Παραδοτέο D1.1.2 «Εκπόνηση εγχειρίδιου διαχείρισης Έργου»). Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου θα πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα ακόλουθα: Αντικείμενο και στόχοι του Έργου Εταιρικό σχήμα και κατανομή εργασιών...

Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
09-09-2019
24-09-2019
«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Σχεδίαση και υλοποίηση σχήματος και φυσικού επιπέδου βάσης δεδομένων για δεδομένα αισθητήρων πραγματικού χρόνου και προβλέψεις καιρού σε γεωγραφικούς χάρτες.»...

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
09-09-2019
24-09-2019
EE2. Ανάλυση εκχυλισμάτων...

Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
09-09-2019
24-09-2019
Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα....

Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
09-09-2019
24-09-2019
Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων μέσω πληροφοριακών συστημάτων....

Παραγωγή νέων μεταποιημένων προϊόντων κρέατος με εφαρμογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων για αύξηση των επιπέδων υγιεινού χρόνου ζωής, μικροβιολογικής ασφάλειας και διατροφικής τους αξίας
27-08-2019
11-09-2019
Αξιολόγηση του χρόνου ζωής και της βιολογικής ασφάλειας των νέων προϊόντων μετά από βιοτεχνολογικές επεμβάσεις και τροποποιήσεις με χρήση αβιοτικών παραγόντων. (Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ2)...

Παραγωγή και πιστοποίηση βιολογικού Ηπειρώτικου κρέατος μόσχου
27-08-2019
11-09-2019
Διαχείριση εκτροφών. (Συμμετοχή στα πακέτο εργασίας ΠΕ1)...

E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
27-08-2019
11-09-2019
Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)...

E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
27-08-2019
11-09-2019
Συλλογή στοιχείων των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο και καταχώρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)...

E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
27-08-2019
11-09-2019
Εκτίμηση των δεδομένων των Ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)...

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
27-08-2019
11-09-2019
Η διερεύνηση της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης φυτικών εκχυλισμάτων και συστατικών τους στην παραγωγή NETs, στην ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων σε καλλιέργειες HUVECs καθώς και με την τεχνική της πολλαπλής χαρτογράφησης, στις ακόλουθες ενότητες εργασίας (συμμετοχή στο EE3. Διερεύνηση βιολογικής δράσης)....

Γαλακτοκομικά προϊόντα εμπλουτισμένα με φυσικά συστατικά από την Ήπειρο
27-08-2019
11-09-2019
3.1 Η μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης εκχυλισμάτων ως προς την ικανότητα αναστολής της οξειδωτικής τροποποίησης της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL), in vitro. 3.2 Η μελέτη των αντιφλεγμονωδών δράσεων εκχυλισμάτων ως προς την ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, την ενεργοποίηση μονοκυττάρων περιφερικού αίματος ανθρώπου και την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (ΝΕΤs), από ανθρώπινα ουδετερόφιλα....

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
27-08-2019
11-09-2019
Σχεδιασμός και υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων για δρομολόγηση σε γράφους που αναπαριστούν προσβάσιμους πεζόδρομους (μέρος του Παραδοτέου Π2.1 Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος)...

ProxiTour, Πλατφόρμα Εξατομικευμένης Περιήγησης
27-08-2019
11-09-2019
Ψηφιοποίηση (3Δ ανακατασκευή) αντικειμένων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και παραγωγή περιεχομένου με τη μορφή τριδιάστατων μοντέλων (μέρος του Παραδοτέου Π13: Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του Πρωτοτύπου Νο 1)...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
26-08-2019
10-09-2019
1) «Παρασκευή νανοσωματιδίων» (ΕΕ2) 2) «Ανάπτυξη προηγμένων πυριμάχων τούβλων» (ΕΕ3) 3) «Κλιμάκωση μεγέθους» (ΕΕ5) 4) «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών» (ΕΕ6)...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
26-08-2019
10-09-2019
1) «Επιλογή πυριμάχων - Θέσπιση προδιαγραφών» (ΕΕ1) 2) «Παρασκευή νανοσωματιδίων» (ΕΕ2) 3) «Ανάπτυξη προηγμένων πυριμάχων τούβλων» (ΕΕ3) 4) «Ανάπτυξη προηγμένων αργιλοπυριτικών πυρίμαχων μαζών» (ΕΕ4) 5) «Κλιμάκωση μεγέθους» (ΕΕ5) 6) «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών» (ΕΕ6)...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
26-08-2019
10-09-2019
1) «Παρασκευή νανοσωματιδίων» (ΕΕ2) 2) «Ανάπτυξη προηγμένων πυριμάχων τούβλων» (ΕΕ3) 3) «Ανάπτυξη προηγμένων αργιλοπυριτικών πυρίμαχων μαζών» (ΕΕ4) 4) «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών» (ΕΕ6)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων του Π.Ε. 3 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων του Π.Ε. 3 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων του Π.Ε. 3 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY-PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
01-08-2019
11-09-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΗΓΕΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ (INNOVATEDIGNITY)
29-07-2019
14-08-2019
Οι ερευνητές που θα προσληφθούν θα διεξάγουν ποιοτική έρευνα που θα σχετίζεται είτε με την ευζωία ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται αποκατάσταση, είτε με την επίδραση των άτυπων φροντιστών (και του ρόλου του φύλλου) στην φροντίδα ηλικιωμένων. Επιπλέον, της έρευνας οι ερευνητές θα συμμετέχουν σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για να εξελίξουν τις γνώσεις και δεξιότητες σε ζητήματα που σχετίζονται που καινοτόμα και αξιοπρεπή συστήματα φροντίδας ηλικιωμένων. Επιπλέον πληροφορίες στην ι...

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
23-07-2019
02-09-2019
Σχεδιασμός αλγορίθμου συμπίεσης και έξυπνης μεταφόρτωσης DICOM αρχείων. Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων και ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ6, ΕΕ7, ΕΕ12, και ΕΕ13)....

Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
23-07-2019
02-09-2019
Έλεγχος ποιότητας και επιπέδου χουμοποίησης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης του πτηνοτροφείου. (Συμμετοχη στο ΕΕ4)...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania-PROSFORA
23-07-2019
02-09-2019
Συμμετοχή στην ανάπτυξη και την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Έργου (D 2.1.5 Project Web Site developed and updated)....

OPENSCREEN_GR: Ερευνητική υποδομή ανοιχτής πρόσβασης για στοχευμένες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος
15-07-2019
30-07-2019
1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην λειτουργία των εγκατεστημένων οργάνων και συσκευών, 3) Συλλογή/Ταξινόμηση/Αποθήκευση δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 4) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων...

Comparing effectiveness of self-management interventions in 4 high priority chronic diseases in Europe-COMPAR-EU
15-07-2019
30-07-2019
Αριθμός συμβάσεων που θα συναφθούν: Δυο (2) Αντικείμενο κάθε μιας από τις δυο (2) συμβάσεις: Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)...

QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
04-07-2019
19-07-2019
Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, επικοινωνία με διαχειριστική αρχή, υποστήριξη ερευνητικής ομάδας. (WPM)  Συμμετοχή στα παραδοτέα: WPM 2.1, WPM 2.2, WPM 2.3, WPM 2.4....

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
04-07-2019
19-07-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
04-07-2019
19-07-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
04-07-2019
19-07-2019
Παραδοτέο 4.1.3 Calibration of pre-existing materia and crowd sourced narratives and plot to space time specifications, in Greece...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
04-07-2019
19-07-2019
Παραδοτέο 3.1.1 Mapping Database setup: Collection and categorization of prexisting material, design of mapping layers (Α/Μ)...

QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
03-07-2019
18-07-2019
Υποστήριξη ομάδας έργου, οργάνωση δράσεων διάχυσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συμμετοχή στην προετοιμασία του σχεδίου επικοινωνίας, υποστήριξη δράσεων έργου. Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας: WPT2  και WPC...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
03-07-2019
18-07-2019
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών   Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 7: Διερεύνηση βακτηριακών γονιδίων ανθεκτικότητας με μοριακές τεχνικές (PCR), στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
03-07-2019
18-07-2019
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 7: Διερεύνηση βακτηριακών γονιδίων ανθεκτικότητας με μοριακές τεχνικές (PCR), στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών ...

INSPIRED - Οι Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές Ολοκληρωμένων Προσεγγίσεων Δομικής Βιολογίας, Αποτίμησης Φαρμάκων και Λειτουργικού Χαρακτηρισμού αυτών
24-06-2019
09-07-2019
Προετοιμασία-Βελτιστοποίηση-Χαρακτηρισμός-Βιοχημική, βιοφυσική και δομική ανάλυση βιοδραστικών μορίων και πρωτεϊνικών στόχων. Συμμετοχή στο ΠΕ5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ Συμμετοχή στο ΠΕ9 ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΟΥ NMR ...

ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες (ELIXIR-GR: Managing and Analysing Life Sciences Data)»
24-06-2019
09-07-2019
Βιοπληροφοριακών Εργαλείων και Bάσεις Δεδομένων Ανάπτυξη και επικαιροποίηση βιοϋπολογιστικών εργαλείων - Ανάλυση δεδομένω μεγάλης κλίμακας. •        Συμμετοχή στο ΠΕ1 Διαχείριση και Διακυβέρνηση •        Συμμετοχή στο ΠΕ2 Βιοπληροφοριακά εργαλεία και βάσεις δεδομένων...