Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23920/2020
26-06-2020
13-07-2020
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
82740

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Βαθμός πτυχίου Χ 3 (max 30)

Συνέντευξη επί του αντικειμένου της σύμβασης

Βαθμός (κλίμακα 1-10) χ 3 (max 30) Μέσος όρος επιμέρους στοιχείων της συνέντευξης

1.  Ικανότητα επικοινωνίας του υποψηφίου και επίδειξης συνεργατικού και ομαδικού πνεύματος

• Καλά 5

• Πολύ καλά 10

• Άριστα 15

2.  Σχηματισμός αντίληψης ως προς την οργάνωση και διεκπεραίωση του έργου

• Καλά 5

• Πολύ καλά 10

• Άριστα 15

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες

Βαθμός ΜΔΕ Χ 2 (max 20)

Πτυχίο Φυσικής

Βαθμός πτυχίου Χ 2 (max 20)

Γραμματειακή υποστήριξη στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου με Τίτλο «Διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης ενημέρωσης κοινού και Ο.Τ.Α για πιθανή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο»

e-max.it: your social media marketing partner