Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24037/2020
29-06-2020
14-07-2020
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
82396

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ΑΤΕΙ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones

Μήνας x 10 με max 200

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικών επεξεργασίας εικόνας θερμογραφίας

Μήνας x 10 με max 200

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση αριθμητικών επιλύσεων πεπερασμένων όγκων

60

Γνώση γλώσσας προγραμματισμού C-C++ , Python

10

Γνώση πακέτων σχεδίασης και διαχείριση σταθμών εργασίας με λειτουργικό Linux

10

Γνώση στατιστικού λογισμικού R

20

- Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3).

  • Λογισμικό συντονισμού για 1 drone
  • Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου
  • Λογισμικό συντονισμού για πολλά drone

- Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5).

  • Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα
  • Έκθεση αξιολόγησης συστήματος
e-max.it: your social media marketing partner