Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24546/2020
03-07-2020
23-07-2020
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82804

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήριο 1. Σχεδιαγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων Ομάδας

Συνάφεια σχεδιαγραμμάτων του συνόλου των μαθημάτων με το Επιστημονικό Πεδίο.

0-30

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

0-20

Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης στη διδασκαλία των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

0-60

Κριτήριο 2 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας

Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια.

0-10

Μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς με το επιστημονικό πεδίο ως εξής:

1 μονάδα για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και

0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία.

0-10

Μοριοδοτείται μόνο η ερευνητική εμπειρία σε συναφές επιστημονικό πεδίο με 2 μονάδες ανά εξάμηνο.

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το Επιστημονικό Πεδίο.

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2

0-30

Συνολική Βαθμολογία

0-90

Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

e-max.it: your social media marketing partner