Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23388/2020
22-06-2020
07-07-2020
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
82396

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών

ON/OFF

Γνώση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικών υπολογισμών

ON/OFF

Γνώση στον υπολογισμό ηλεκτρικών-μαγνητικών ιδιοτήτων υλικών

ON/OFF

Σχετική ερευνητική εμπειρία

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση αριθμητικών επιλύσεων πεπερασμένων διαφορών και νευρωνικών δικτύων (συζευκτική απαίτηση)

40

Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Python και Go (συζευκτικά)

20

Γνώση πακέτων οπτικοποίησης μεγάλων δεδομένων και διαχείριση σταθμών εργασίας με λειτουργικό Linux

20

Επιστημονική Δημοσίευση (περιοδικό με κριτές ή στο ηλεκτρονικό αποθετήριο arXiv)

20

Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5):

  • Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα
  • Έκθεση αξιολόγησης συστήματος
e-max.it: your social media marketing partner