Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23168/2020
18-06-2020
03-07-2020
ΜΠΑΔΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑΣ (ΝΕΟΒΙΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82481

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με ειδίκευση Χημεία Τροφίμων

ΟΝ/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας (ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων)

ΟΝ/OFF

Γνώση ξένης γλώσσας

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφούς αντικειμένου

1 Μονάδα ανά συμμετοχή με MAX 5

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά συναφούς αντικειμένου

1 Μονάδα ανά δημοσίευση με ΜAX 60

Εμπειρία χρήσης αέριας και υγρής χρωματογραφίας

20 Μονάδες

Γνώσεις Η/Υ

5 Μονάδες

Παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων μετά από ειδικές βιοτεχνολογικές επεμβάσεις με χρήση βιοτικών παραγόντων – Διαχείριση της μικροβιακής οικολογίας αυτών (Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner