Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24024/2020
29-06-2020
14-07-2020
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
82433

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα πολιτικού μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας

ΟΝ/ΟFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΟΝ/ΟFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με ανάπτυξη και χαρακτηρισμό υλικών παραγωγής ενέργειας

ΟΝ/ΟFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη της απόκρισης υλικών με θερμοηλεκτρική συμπεριφορά

Μήνας x 10 με max 200

Αποδεδειγμένη εμπειρία παρασκευής και χαρακτηρισμού Ιεραρχικών Σύνθετων Υλικών

Μήνας x 10 με max 200

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση προγραμμάτων λογισμικού προσομοίωσης θερμικής απόδοσης υλικών

25

Γνώση προγραμμάτων λογισμικού προσομοίωσης δομικής ακεραιότητας υλικών

25

Γνώση Προγραμματισμού σε Matlab

25

  1. Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6):
  • Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής

 

e-max.it: your social media marketing partner