Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ
29-04-2020
14-05-2020
Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3 (Καλλιέργεια & αξιολόγηση ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων), στο/α πακέτο/α εργασίας: 3.1: Οδηγός καλλιέργειας επιλεγμένων οπωροφόρων δένδρων, 3.2.: Έκθεση εργασιών από την in situ καλλιέργεια επιλεγμένων δένδρων, 3.4: Έκθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης καρπών οπωροφόρων δένδρων....

HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
29-04-2020
14-05-2020
«Εντοπισμός θέσης με σύστημα αισθητήρων» και ειδικότερα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος συλλογής, διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων»....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
27-04-2020
12-05-2020
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 (D3.2.1 Product Development, D3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)....

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
27-04-2020
12-05-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP3/ Task 3.3 Integration of models outcomes and delivery of the stratification tool, Task 3.4 Validation of the different models and the stratification tool. Αντικείμενο σύμβασης 2: WP7/ Task 7.1 Evidence-based communication and dissemination. Αντικείμενο σύμβασης 3: WP8/Task 8.1 Project Management.  ...

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
27-04-2020
12-05-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP3/Task 3.1 Computational model of plaque progression. Αντικείμενο σύμβασης 2: WP8/Task 8.1 Project Management....

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
27-04-2020
12-05-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP3, Task 3.1 Computational model of plaque progression. Αντικείμενο σύμβασης 2: WP7, Task 7.1 Evidence-based communication and dissemination....

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
27-04-2020
12-05-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP3, Task 3.1 Computational model of plaque progression, Task 3.2 Agent based model of plaque progression....

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
27-04-2020
12-05-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP5, Task 5.3 Coordination of the prospective clinical study and data collection. Αντικείμενο σύμβασης 2: WP8, Task 8.1 Project Management and Administration, Task 8.5 Gender Equality Monitoring....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
22-04-2020
07-05-2020
Συνεισφορά στη μελέτη για τις διασυνοριακές πολιτιστικές διαδρομές μεταξύ Ελλάδας και Απουλίας καθώς και στον εντοπισμό και καταγραφή καλλιτεχνικών καλών πρακτικών, συνεισφορά τη SWOT ανάλυση, συμμετοχή στην προετοιμασίας της πρόσκλησης, την προώθηση και ενεργοποίηση αλλά και τη διαχείριση της διαδικασίας επιλογής και υποστήριξης των Ελλήνων Εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων που θα συμμετάσχουν στα μουσικοθεατρικά εργαστήρια που θα διοργανωθούν στην Άρτα (WP3)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
22-04-2020
07-05-2020
Υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, βελτίωση και προσαρμογή της ηλεκτρονικής οπτικής ταυτότητας του έργου, επικαιροποίηση και προσαρμογή της σε ηλεκτρονικά μέσα, επικαιροποίηση των προτύπων σχεδίων, υποστήριξη στον  προγραμματισμό και την ανάπτυξη της κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολλαπλών επιπέδων και συμβολή στην διοργάνωση της τελικής εκδήλωσης του έργου (WP2)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
22-04-2020
07-05-2020
Συνεισφορά στο σχεδιασμό και δημιουργία γραφικών, τον προγραμματισμό και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, την σχεδίαση και δημιουργία εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, εφαρμογών για δικτυακά και εικονικά περιβάλλοντα απαραίτητων για τη δημιουργία του εικονικού περιβάλλοντος των επιλεγμένων αξιοθέατων στην Άρτα (WP2)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
22-04-2020
07-05-2020
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας που αφορούν δύο επιλεγμένα αξιοθέατα στην περιοχή της Άρτας καθώς επίσης και σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας για τα συγκεκριμένα αξιοθέατα, εξασφαλίζοντας προσβασιμότητα μέσω διαδικτύου και κινητών συσκευών από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο χρήστη (WP4)....

PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
21-04-2020
06-05-2020
Έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού για την ολοκλήρωση και βελτίωση του συστήματος Proximiot καθώς και για την επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. Διεξοδικές δοκιμές για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος και να αποκλειστούν τυχόν δυσλειτουργίες της πλατφόρμας....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
21-04-2020
06-05-2020
ΕΕ2: Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών- Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία, ΕΕ4: Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
21-04-2020
06-05-2020
Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων επιγραφών (ΕΕ1), Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών (ΕΕ2)...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
16-04-2020
04-05-2020
ΕΕ2 - Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
16-04-2020
04-05-2020
ΕΕ2 - Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών: Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς ...

Ο "δρόμος του τυριού" ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή
13-04-2020
28-04-2020
Συμμετοχή στο «D3.1.2 Diagnosis Study of Primary Sector Value Chains in Greek-Albanian CB area & Analysis of Tourism Sector Potential in Greek area»....

Ο "δρόμος του τυριού" ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή
13-04-2020
28-04-2020
Συμμετοχή στο Παραδοτέο: D3.1.2 Diagnosis Study of Primary Sector Value Chains in Greek-Albanian CB area & Analysis of Tourism Sector Potential in Greek area»....

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ
13-04-2020
28-04-2020
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro....

MHEALTH ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (GLUCOSEML)
13-04-2020
28-04-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: ΕΕ1-Εξατομικευμένη Προβλεπτική Μοντελοποίηση της Γλυκόζης στο Διαβήτη Τύπου 1. Αντικείμενο σύμβασης 2: ΕΕ4- Μελέτη Αξιολόγησης....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (NANOCEUTICALS)
10-04-2020
27-04-2020
Οικονομοτεχνική μελέτη και Ανάλυση Κύκλου Ζωής (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου Ε.Ε.5)...

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
09-04-2020
24-04-2020
Η διερεύνηση της επίδρασης φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών (ΦΑΦ) στην ποιότητα και τον χρόνο συντήρησης υπό ψύξη διαφόρων ειδών κρεάτων που παράγονται στην Ήπειρο και συγκεκριμένα του χοιρινού, βόειου, κοτόπουλου, αιγοπρόβειου και αμνοεριφίων. Το έργο αποσκοπεί να αποδείξει ότι εάν τα κρέατα που παράγονται στην Ήπειρο κατεργαστούν με συγκεκριμένα ΦΑΦ ή μίγματα αυτών, θα διαθέτουν αφενός καλύτερη ποιότητα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά αφετέρου αυξημένο χρόνο συντήρησης σε νωπή κατάσταση έτσι ώστε...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
09-04-2020
24-04-2020
Εξαγωγή στοιχείων, εισαγωγή δεδομένων, στατιστική επεξεργασία, κατηγοριοποίηση, αρχειοθέτηση εγγράφων, κατάθεση εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΓΝΙ....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών - HERMES
07-04-2020
22-04-2020
Συμμετοχή στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για μια πολυεπίπεδη  διαδικτυακή πλατφόρμα που θα ενισχύσει τη διασύνδεση των φορέων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (WP5)...

ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
04-04-2020
21-04-2020
Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση των φάσεων βάδισης αλλά και η εκτίμηση της ποιότητας βάδισης από δεδομένα που προέρχονται από έξυπνα πέλματα κατά τη διάρκεια της «ΕΕ4 Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών»....

ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
04-04-2020
21-04-2020
Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση των φάσεων βάδισης αλλά και η εκτίμηση της ποιότητας βάδισης από δεδομένα που προέρχονται από έξυπνα πέλματα κατά τη διάρκεια της «ΕΕ4: Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών»....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ (HERBINNO)
03-04-2020
21-04-2020
Chemical Analyst που θα εργαστεί στο πακέτο εργασίας/παραδοτέο, “Assessment of bioactive Properties and Ingredient” με αντικείμενο: «Αξιολόγηση των Βιοδραστικών Ιδιοτήτων Φαρμακευτικών Φυτών και Εύρεση της Χημικής Σύστασής τους»....

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ
03-04-2020
21-04-2020
3.1 Η μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης εκχυλισμάτων ως προς την ικανότητα αναστολής της οξειδωτικής τροποποίησης της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL), in vitro. 3.2 Η μελέτη των αντιφλεγμονωδών δράσεων εκχυλισμάτων ως προς την ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, την ενεργοποίηση μονοκυττάρων περιφερικού αίματος ανθρώπου και την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (ΝΕΤs), από ανθρώπινα ουδετερόφιλα. ΕΕ3: Διερεύνηση της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης εκχυλισμάτων και...

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ
03-04-2020
21-04-2020
3.1 Η μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης εκχυλισμάτων ως προς την ικανότητα αναστολής της οξειδωτικής τροποποίησης της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL), in vitro. 3.2 Η μελέτη των αντιφλεγμονωδών δράσεων εκχυλισμάτων ως προς την ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, την ενεργοποίηση μονοκυττάρων περιφερικού αίματος ανθρώπου και την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (ΝΕΤs), από ανθρώπινα ουδετερόφιλα. ΕΕ3: Διερεύνηση της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης εκχυλισμάτων και...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
31-03-2020
15-04-2020
Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού έργου της Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων....

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (EUSLEEP)
30-03-2020
14-04-2020
Εισαγωγή Δεδομένων και διαγνωστικά ερωτηματολόγια (ΠΕ2) Ανάπτυξη διαγνωστικών ερωτηματολογίων Συλλογή δεδομένων από τα ερωτηματολόγια  Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4) Εκτέλεση και παρακολούθηση μελετών ύπνου Συλλογή δεδομένων από το κλινικό πρωτόκολλο ...

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (EUSLEEP)
30-03-2020
14-04-2020
Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4) Εκτέλεση και παρακολούθηση μελετών ύπνου Συλλογή δεδομένων από το κλινικό πρωτόκολλο ...

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (EUSLEEP)
30-03-2020
14-04-2020
Εισαγωγή Δεδομένων και διαγνωστικά ερωτηματολόγια (ΠΕ2) Ανάπτυξη διαγνωστικών ερωτηματολογίων Συλλογή δεδομένων από τα ερωτηματολόγια  Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4) Σύνταξη του κλινικού πρωτοκόλλου Αξιολόγηση ένταξης ασθενών στο κλινικό πρωτόκολλο Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μελετών Ύπνου ...

HOLOGRAMS FOR PERSONALISED VIRTUAL COACHING AND MOTIVATION IN AN AGEING POPULATION WITH BALANCE DISORDERS- HOLOBALANCE
27-03-2020
13-04-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP6 – Proof of concept study για το T6.3-Proof of concept study: Design, ethics approval and implementation. Αντικείμενο σύμβασης 2: WP7 – Dissemination, Exploitation and Socioeconomic analysis για το T7.3-Impact assessment in realistic settings and socio-economic analysis....

HOLOGRAMS FOR PERSONALISED VIRTUAL COACHING AND MOTIVATION IN AN AGEING POPULATION WITH BALANCE DISORDERS- HOLOBALANCE
27-03-2020
13-04-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP4 – Intelligent data analytics για το T4.4-Progressive learning,  με ημερομηνία λήξης 30/11/2020 Αντικείμενο σύμβασης 2: WP6 – Proof of concept study για το T6.3-Proof of concept study: Design, ethics approval and implementation Αντικείμενο σύμβασης 3: WP7 – Dissemination, Exploitation and Socioeconomic analysis για το T7.3-Impact assessment in realistic settings and socio-economic analysis...

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (FANTA)
26-03-2020
10-04-2020
Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής θα αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάλυση, καθώς και την υλοποίηση και πειραματική μελέτη προηγμένων αλγόριθμων για προβλήματα συνεκτικότητας σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας, τα οποία εντάσσονται στο πακέτο εργασίας «WP2 k-Reachability και Vertex-Dominators»...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
26-03-2020
10-04-2020
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΕTΕΡΟΔΟΜΏΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΖΩΝΗ-ΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΝΑΓΩΓΗ CO2 ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ H2O
23-03-2020
07-04-2020
Ανάπτυξη νέων φωτοκαταλυτικών νανοδομών με βάση οξείδια και υποξείδια μετάλλων μέσω Τεχνολογίας Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (FSP) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για Τεχνητή φωτοσύνθεση....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΕTΕΡΟΔΟΜΏΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΖΩΝΗ-ΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΝΑΓΩΓΗ CO2 ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ H2O
23-03-2020
07-04-2020
Ανάπτυξη νέων φωτοκαταλυτικών νανοδομών με βάση οξείδια και υποξείδια μετάλλων μέσω Τεχνολογίας Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (FSP) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για Τεχνητή φωτοσύνθεση....

HOLOGRAMS FOR PERSONALISED VIRTUAL COACHING AND MOTIVATION IN AN AGEING POPULATION WITH BALANCE DISORDERS- HOLOBALANCE
23-03-2020
07-04-2020
WP1 – Project Coordination για τα T1.3- Technical and Integration Management, T1.5- Legal and ethical issues monitoring, T1.6- Gender Equality Monitoring. WP5 – Virtual Coaching για το T5.2- User experience (acceptance and satisfaction) and feedback.  WP7 – Dissemination, Exploitation and Socioeconomic analysis για το T7.1- Evidence based dissemination and open innovation....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (CALLINECTES SAPIDUS)
20-03-2020
06-04-2020
Παραγωγή διατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη σάρκα του μπλε καβουριού, συμμετοχή στο επιχειρηματικό πλάνο σχετικά με την παραγωγή, προώθηση και εμπορία των προϊόντων καθώς και συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (CALLINECTES SAPIDUS)
20-03-2020
06-04-2020
Παραγωγή διατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη σάρκα του μπλε καβουριού, συμμετοχή στο επιχειρηματικό πλάνο σχετικά με την παραγωγή, προώθηση και εμπορία των προϊόντων καθώς και συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (CALLINECTES SAPIDUS)
20-03-2020
06-04-2020
Επιχειρηματικό πλάνο σχετικά με την παραγωγή, προώθηση και εμπορία των προϊόντων και πιο συγκεκριμένα: Μελέτη κατασκευής μονάδας παραγωγής προϊόντων και επιχειρηματικό πλάνο για την εκμετάλλευση των προϊόντων της σάρκας του μπλε καβουριού καθώς και συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - GR INHERITED NETWORK"
19-03-2020
03-04-2020
Λειτουργία δικτύου έρευνας γενετικών παθήσεων και πρόληψης του νεανικού αιφνίδιου θανάτου....

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
19-03-2020
03-04-2020
Παρασκευή πρωτεϊνικών λειτουργικών μπαρών στο πλαίσιο της ΕΕ2: Παρασκευή βιολειτουργικών τροφίμων Φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση των παρασκευασμάτων μπάρας στο πλαίσιο της ΕΕ3: Πλήρης φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση των παρασκευασμάτων μπάρας-Παραγωγή τελικού προϊόντος ...

ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ TΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΝΕΦΟΣ (ISOMETRIC)
19-03-2020
03-04-2020
ΕΕ5: Διαλειτουργικότητα & Αξιολόγηση. Δοκιμή του συστήματος σε πραγματικούς ασθενής στον χώρο της ΦΙΑ, με σκοπό την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος....

ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ TΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΝΕΦΟΣ (ISOMETRIC)
19-03-2020
03-04-2020
ΕΕ5: Διαλειτουργικότητα & Αξιολόγηση. Δοκιμή του συστήματος σε πραγματικούς ασθενής στον χώρο της ΦΙΑ, με σκοπό την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
18-03-2020
02-04-2020
(ΕΕ2) Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών - (ΕΕ3) Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία...

Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
18-03-2020
02-04-2020
Διορθώσεις-βελτιώσεις αλγορίθμων PRESAGE με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης - Επιλεκτική επανάληψη εργαστηριακών ελέγχων - Οριστικοποίηση έκδοσης πρωτοτύπου PRECURSOR, επιλογή του δείγματος ασθενών που θα συμμετέχουν στη φάση Πειραματικής Επίδειξης (Πιλοτικής Λειτουργίας), προμήθεια συσκευών RPM για χρήση στη πειραματική επίδειξη - εκπαίδευση χρηστών, και οργάνωση - εκτέλεση Πειραματικής Επίδειξης...