Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25117/2021
28-05-2021
14-06-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ' - 'GATEKEEPER'
82678

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην βιοϊατρική τεχνολογία της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών και κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 με max 50

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Δημοσιεύσεις x 10 με max 50

  • Πακέτο εργασίας «WP1 / Task 1.3 Management of Data, Knowledge & IPR issues»
  • Πακέτο εργασίας «WP3/Task 3.4 Definition of the Semantic Models, Vocabularies & Registry»
  • Πακέτο εργασίας «WP4 / Task 4.3 Gatekeeper Advanced Big Data Models and Analytics for personalized risk detection & Interventions»
  • Πακέτο εργασίας «WP5 / Task 5.2 Advanced and personalised Health & Home Monitoring Activity Treatments, Task 5.3 AI-powered services for Personalised early risk detection and risk assessment, Task 5.5 Dynamic Gatekeeper personalised authoring tool and modelling interfaces, Task 5.7 Gatekeeper Platform Integration and Technical validation»
  • Πακέτο εργασίας «WP6 /Task 6.1-Medical use cases, Task 6.2-Early detection and intervention, Task 6.3-Big Data and Data analytics strategies for early detection and intervention»
  • Πακέτο εργασίας «WP9 / Task 9.1 Dissemination & Communication activities»
e-max.it: your social media marketing partner