Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34112/2021
14-07-2021
29-07-2021
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με ειδίκευση στην Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία, Βιοδραστικές Ενώσεις

Βαθμός Διπλώματος (5-10)

Υποψήφιος διδάκτωρ Τμήματος Χημείας

ΟN/OFF

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

ΟN/OFF

Τουλάχιστον 6 μήνες τεκμηριωμένη εμπειρία εργασίας με θεραπευτικά και θεραπογνωστικά μόρια για εφαρμογή σε καρκινικά κύτταρα

ΟN/OFF

Τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο την Συνθετική Χημεία.

ΟN/OFF

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner