Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34246/2021
14-07-2021
29-07-2021
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοτεχνολογία

ΟN/OFF

Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στη Βιολογία ή Βιοτεχνολογία

ΟN/OFF

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

ΟN/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τουλάχιστον διετή τεκμηριωμένη εμπειρία εργασίας με πειραματικά μοντέλα zebrafish

*Κλίμακα Βαθμολόγησης:

1.   2 έτη < Εμπειρία ≤ 4 έτη: 10 Βαθμοί

2.   4 έτη < Εμπειρία ≤ 6 έτη: 30 Βαθμοί

3.   Εμπειρία >6 έτη: 50 Βαθμοί

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

* Κλίμακα Βαθμολόγησης

1.    1-3 δημοσιεύσεις ως ενδιάμεσος συγγραφέας 10 Βαθμοί,

2.    1 ως πρώτος συγγραφέας  ή >3 ως ενδιάμεσος 20 Βαθμοί, 

3.    1 ως πρώτος συγγραφέας και >2 ως ενδιάμεσος 30 Βαθμοί.

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner