Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 38646/2021
05-08-2021
23-08-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Πτυχίο Φυσικής

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Φυσική

ON/OFF

3

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ΟΝ/OFF

3

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στη χρήση SAXS/XRD χαρακτηρισμού δομικών υλικών, πολιτισμικών υλικών, υλικών συσκευασίας και άλλων εύπλαστων υλικών.

25 μόρια ανά δημοσίευση (με μέγιστο τα 50 μόρια)

4

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στη χρήση άλλων τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών (π.χ. ρεολογίας, διηλεκτρικών)

20 μόρια ανά δημοσίευση (με μέγιστο τα 40 μόρια)

5

Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency, C2)

10

Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών  συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης. Χρήση οργανολογίας SAXS/WAXS/XRD για τη μελέτη της δομής υλικών.

e-max.it: your social media marketing partner