Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 38631/2021
05-08-2021
23-08-2021
ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
82846

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Βιολόγου ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μόρια

(μέγιστο: 20)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με το πτυχίο αντικείμενο

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10(καλή)/15 (πολύ καλή)/20 (άριστη)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εμπειρία σε βιοδραστικές ουσίες με εφαρμογή στην υγεία (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση ή συμμετοχή 1 έτους σε ερευνητικό πρόγραμμα)

20 μόρια

Ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη διαγνωστικών διατάξεων (αισθητήρες) (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση ή συμμετοχή 1 έτους σε ερευνητικό πρόγραμμα)

20 μόρια

Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 Αριθμός εργασιών Χ 10 μόρια Αριθμός παρουσιάσεων Χ 5 μόρια (μέγιστο: 20)

  1. Παρασκευή συστήματος αποδέσμευσης υπογλυκαιμικών ουσιών (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ2).
  2. Έλεγχος λειτουργίας συστημάτων και πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner