Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34439/2021
15-07-2021
30-07-2021
ΚΟΥΚΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
82434

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας, Βιοχημείας ή Βιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 10

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές: βακτηριακές καλλιέργειες, Απομονώσεις βακτηριακού DNA, RNA, PCR

ON/OFF

Χρήση προγραμμάτων βιοπληροφορικής: BLAST, CLUSTALW, MEGA 4

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Παρακολούθηση μικροβιακής χλωρίδας των επιλεγμένων οξυγαλακτικών βακτηρίων στις πιλοτικές εφαρμογές.

e-max.it: your social media marketing partner