Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33838/2021
13-07-2021
28-07-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος στη Χημεία τροφίμων

ON/OFF

Υποψήφιος διδάκτορας με θέμα στη χημεία τροφίμων.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός πτυχίου χ 15 μόρια

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Βαθμός πτυχίου χ 10

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100

Πολύ καλή γνώση: 80

Καλή γνώση: 50

Αριθμός δημοσιεύσεων

15 μονάδες/δημοσίευση

Αριθμός ανακοινώσεων σε συνέδρια

5 μονάδες/ανακοίνωση

Παροχή επικουρικού έργου σε φοιτητικά εργαστήρια χημείας τροφίμων

3 ή περισσότερα εξαμηνιαία εργαστήρια: 50 μονάδες

2 εξαμηνιαία εργαστήρια: 35 μονάδες

1 εξαμηνιαία εργαστήρια: 20 μονάδες

Γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων  πειραματικών δεδομένων

(EXCEL, Origin, SPSS, άλλα)

Άριστη γνώση: 60

Πολύ καλή γνώση: 40

Καλή γνώση: 20

Απασχόληση/εμπειρία με αντικείμενα στην ανάλυση ή/και τεχνολογία τροφίμων

Μήνες χ 10 μόρια

Εμπλουτισμός επιλεγμένων τροφίμων της Ηπείρου με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά: Εμπλουτισμός τροφίμων με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις προϊόντων-βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής.

e-max.it: your social media marketing partner