Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36725/2021
28-07-2021
23-08-2021
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
REQUIRED QUALIFICATIONS

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
SCORE RATING or ON/OFF

Πτυχίο Χημείας // B.Sc. Chemistry

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Χημεία // M.Sc. Chemistry

ΟN/OFF

Διδακτορικό στην Φαρμακευτική Χημεία // PhD in Pharmaceutical Chemistry

ΟN/OFF

Άριστη Γνώση (Γ2) της Αγγλικής Γλώσσας // C2 Certification in English Language

ΟN/OFF

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

DESIRED QUALIFICATIONS

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

SCORE RATING

Εμπειρία στη σύνδεση οργανικών ενώσεων με χρήση μικροκυμάτων και συμβατικών μεθόδων // Experience in Synthesis of organic compounds using microwave and conventional methods.

30/100

Εμπειρία στη λήψη H1, C13 NMR με 2D (COSY, HMBC, HSQC, NOE etc) και F19 // Experience in H1, C13 NMR with 2D (COSY, HMBC, HSQC, NOE etc), and F19.

40/100

Εμπειρία χρήσης επιστημονικών οργάνων όπως Αντιδραστήρας Μικροκυμάτων, IR, UV, Φθορισμομετρία, Flash   chromatography, Mass spectrometry, HPLC // Experience in instrument handling like Microwave reactor, IR, UV, Fluorometry, Flash   chromatography, Mass spectrometry, HPLC

30/100

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3):«Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner