Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 38608/2021
05-08-2021
23-08-2021
ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
82846

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μόρια (max 20)

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Βιολογικές Εφαρμογές στην Υγεία

ON/OFF

4

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με  το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας

Έως 20 μόρια (0:καθόλου συνάφεια, 10:χαμηλή συνάφεια, 20:υψηλή συνάφεια)

5

Εμπειρία στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών

ON/OFF

6

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10(καλή)/ 15 (πολύ καλή)/ 20 (άριστη)

7

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός Δημοσιεύσεων x 10 μόρια / ή Ανακοινώσεων

x 5 μόρια (max 20)

8

Εμπειρία στην ανάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων

20 μόρια

9

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

  • Μελέτη σύνθεσης νανογαλακτωμάτων και εγκλεισμού υπογλυκαιμικών ουσιών (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ2: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ).
  • Έλεγχος ολοκληρωμένου διαγνωσο-θεραπευτικού συστήματος (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ).
e-max.it: your social media marketing partner