Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34288/2021
14-07-2021
29-07-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
82287

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη τρισδιάστατη μοντελοποίηση και προσομοιώσεις ανάπτυξης αθηρωματικής πλάκας σε ανακατασκευασμένες αρτηρίες.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις x 5 με max 50

Πακέτο εργασίας «WP3, Task 3.1. Computational model of plaque progression».

e-max.it: your social media marketing partner