Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Γενικά Νέα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Νέα γενικής φύσεως.

14-10-2013
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, σας προσκαλεί στη διεθνή εκδήλωση για επιχειρηματικές συνεργασίες που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΕΕ Antonio Tajani, στις 29 Νοεμβρίου, στη Λισαβόνα. Η εκδήλωση εντάσσεται στη διημερίδα “Αναπτυξιακή Στρατηγική – Ευρώπη 2020: Προώθηση Επιχειρηματικών Συνεργασιών στην Πορτογαλία”, που διοργανώνεται από το Europe Enterprise Network – PORTUGALINOVA NET και τον οργανισμό aicep Por...

12-09-2013
Apply now to get a chance of winning one of the three prizes! The European Commission has launched the 2nd edition of the EU Prize for Women Innovators. The competition is open until 15 October 2013! The EU Prize for Women Innovators aims to raise public awareness about the need for more innovation and more women innovators. It will reward three women who have developed outstanding innovations and brought them to market....

03-09-2013
Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» http://www.edulll.gr/?p=22367 η Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 & προετοιμασία κλεισίματος/ αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ» ...

29-08-2013
Από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ ανακοινώθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση με Κωδικό 164 «Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση». Το σχετικό έγγραφο των διευκρινίσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος στη διεύθυνση:  http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2013/08/DIEFKRINHSH_164_28_08_13.pdf...

29-08-2013
Marie Curie Alumni Association Dear Researcher, In the context of the creation of the Marie Curie Alumni Association (MCAA),we would like to invite you, on behalf of the European Commission (seeenclosed letter), to complete a survey about the needs of researchersconcerning the development of their professional careers and networks. Theresults of this survey will support the definition of the services to beprovided by the MCAA for the benefit of researchers.MCAA is being created with the su...

29-08-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σας γνωρίζουμε ότι το 38/39ο τεύχος του δελτίου διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων και αναπτυξιακιύ σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Αύγουστος - Σεπτέμβριοσ 2013) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κάτωθι σύνδεσμο: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/deltio_diethnon...

27-08-2013
Στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας. Σημαντικός προϋπολογισμός του ΕΠΕΔΒΜ (140Μ€) έχει επενδυθεί στα έργα «ΘΑΛΗΣ» για τα οποία  το  ποσοστό απορρόφησης επί του Π/Υ ανέρχεται περίπου στο 7%. Τα έργα «ΘΑΛΗΣ» έχουν χαρακτηριστεί ως έργα προτεραιότητας και ως εκ τούτου, διέπονται από αυστηρό σύστημα εποπτείας και διαχείρισης. Ειδικότερα, η πρό...

27-08-2013
Φορέας: Energy Policy and Development Centre (KEPA) Περίληψη: Brief description The International Training Seminar on Climate Change policies is a one-week training activity aiming to offer a holistic approach to the problems which policy makers from countries with emerging economies face in fulfilling their needs for such policies. Trainees will get updated on international policy trends, data collection, scenarios development, policy mixture selection with the use of LEAP (and its updated v...

27-08-2013
Φορέας: Energy Policy and Development Centre (KEPA) Πρόγραμμα: PROMITHEAS The Energy and Climate Change Policy Network Περίληψη:  The History The PROMITHEAS Conference started as an activity of a FP6 funded project and has developed as an annual Conference for scientists and researchers working in energy and climate change policy issues. The 1st PROMITHEAS Conference titled “Energy Investments and Trade Opportunities” in 2008 was a two-day event focused on political and scientifi...

27-08-2013
Φορέας: Lucian Blaga University of Sibiu, Romania, The Institute of doctoral studies  Περίληψη:"Lucian Blaga" University of Sibiu is going to organize the first conference dedicated to PhD students from the following fields of study: Engineering Sciences, Humanities, Legal Sciences, Economics, Theology and Health Sciences.The conference will provide the opportunity for PhD students from these fields of study from various universities to share ideas, concerns and best practices researc...

22-08-2013
Ειδικός Στόχος της Πρόσκλησης: Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού. Η Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες με έμφαση το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα), συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές εξελί...

31-07-2013
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει τη «Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015» και καλεί τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις  σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς του Ισραήλ, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης(Ε&ΤΑ), μεγάλης κλίμακας. Στις προτάσεις...

26-07-2013
Ενημέρωση σε σχέση με τις δράσεις της προσεχούς προθεσμίας της 1ης Σεπτεμβρίου 2013 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Η Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»....

26-07-2013
Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 05/09/2008 με την απόφαση C(2008)4717/05-09-2008. Το πρόγραμμα αποβλέπει μέσω συμπράξεων φορέων του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα των δύο χωρών στην προώθηση της αειφόρου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε διασυνοριακές περιοχές και της συνεργασίας σε κοινές προκλήσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της δ...

23-07-2013
Πρόγραμμα: Clean Sky Περίοδος Υποβολής: Έως 22 Οκτωβρίου 2013 Περίληψη: Clean Sky is an aeronautical research programme launched in Europe. Its mission is to develop breakthrough technologies to significantly increase the environmental performances of airplanes and air transport, resulting in less noisy and more fuel efficient aircraft, hence bringing a key contribution in achieving the Single European Sky environmental objectives.   The Clean Sky JTI (Joint Technology Initia...

23-07-2013
Πρόγραμμα: Information Communication Technologies (ICT) Περίοδος Υποβολής: Έως 10 Δεκεμβρίου 2013 Περίληψη: The objective of the third phase of the FI-PPP is (i) to provide and run a stable infrastructure for the large scale trials, expand the core platform, the use case specific functionalities and their demand-driven instantiations, and (ii) to involve through open calls SMEs and web-entrepreneurs as developers of highly innovative, infrastructure based, data-rich services and ap...

22-07-2013
Συνημμένα παρατίθενται, για ενημέρωσή σας, το από 25/06/2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Εθνικού Συντονιστή για τα προγράμματα Twinning, σχετικά με το πρόγραμμα διδυμοποίησης για την Αρμενία (ΕΝΡΙ) με θέμα: "Empowerment of the Tertiary Level Education of the Republic of Armenia for European Higher Education Area Integration - EHEA.  AM/13/ENP/OT/13"....

16-07-2013
Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων - Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τμήμα 'Α- Συντονισμού πληροφορεί: Ο Διαγωνισμός Zayed Future Energy Prize είναι μια πρωτοβουλία του ομώνυμου ιρδύματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που προάγει τις καινοτόμες λύσεις, αναγνωρίζοντας και βραβεύοβοντας τις ιδέες εκέινες που πρωθούν τα τεχνολοκά επιτεύγματα και παρέχοντας την στήριξη σε οργανισμούς, σχολεία και ιδιωτικούς φορείς. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να προωθηθούν οι καινοτόμες ιδέε...

16-07-2013
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων IMI-CALL-2013-9 (καταληκτική ημερομηνία 9η Οκτωβρίου 2013). Συνοπτική περιγραφή: The Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking (IMI JU) is a unique pan-European public private partnership between the European Commission and EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – www.efpia.eu ) driving collaboration between all relevant stakeholders including large and small biopharmaceutical and healthcare companies, regulators, acade...

16-07-2013
Προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του FP7-KBBE (FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, AND BIOTECHNOLOGY) που αφορά σε feed trials για συγκεκριμένα είδη τροφίμων. Συγκεκριμένα είναι ανοιχτό το KBBE.2013.3.5-03: Two-year carcinogenicity rat feeding study with maize NK603. Η καταληκτική ημερομηνία για τη υποβολή των προτάσεων είναι η 1η Οκτωβρίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-FEEDTR...

15-07-2013
Στόχος  του CAPITA-ERANET είναι ο συντονισμός εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της Εφαρμοσμένης Κατάλυσης (Applied Catalysis) και της Μηχανικής Αντιδράσεων (Reaction Engineering), οι κοινές προκηρύξεις για ανταγωνιστικά προγράμματα καθώς και η δημιουργία ενός διακρατικού ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας βιομηχανίας και πανεπιστημίων στους παραπάνω τομείς.   Στο πλαίσιο του CAPITA-ERANET ανακοινώθηκε Κοινή Προκήρυξη υποβολής ερευνητικών προτάσεων με τίτλο “Innovative ca...

04-07-2013
Distinguished Colleagues, We have the pleasure of inviting you to submit your scientific work for the EMF, Eurasian Multidisciplinary FORUM, 24-26 October 2013 which will be held at the “Grigol Robakidze” University, Tbilisi, Georgia.  All accepted papers will be published as a special publication with an ISBN number. The author will be sent a printed copy of the publication after the conference finishes. The papers will be also published in a special edition of one of the most Infl...

04-07-2013
We have the pleasure of inviting you to submit your scientific work for the ISF, INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM, 12-14 December 2013 which will be held at the “Vitrina” University, Tirana, Albania.  All accepted papers will be published as a special publication with an ISBN number. The author will be sent a printed copy of the publication after the conference finishes. The papers will be also published in a special edition of one of the most Influential international scientific journals i...

04-07-2013
Σας ενημερώνουμε ότι με το Άρθρο 2 του ΠΔ118/2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με βάση τα παραπάνω η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, προχώρησε στην αντικατάσταση του Λογότυπου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα σχετικά λογότυπα (Ελληνικά – Αγγλικά – Έγχρωμα – Ασπρόμαυρα) μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος http://w...

04-07-2013
The Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking (IMI JU) is a unique pan-European public private partnership between the European Commission and EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – www.efpia.eu ) driving collaboration between all relevant stakeholders including large and small biopharmaceutical and healthcare companies, regulators, academia, and patients.  The aim of IMI is to propose a coordinated approach to overcome identified research bottle...

04-07-2013
After the success of the first Prizes for Women Innovators, awarded in 2011, the Commission continues its drive to spotlight women researchers who have brought about outstanding innovations to the market. Europe urgently needs more innovators to stay competitive in the coming decades. The large number of well-educated women researchers who, for various reasons, including lack of awareness, do not consider entrepreneurship as an option, represents a tremendous untapped pool of innovation. Awards...

04-07-2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα, 10557 Αθήνα Τηλ. : 210 3726000 FAX: 210 3726028, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   Σε συνέχεια της απόφασης της Τεχνικής Γραμματείας και της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος URBACT II και στο πλαίσιο των εργασιών κεφα...

04-07-2013
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων για τον Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών έχει τεθεί σε λειτουργία και θα είναι διαθέσιμη έως την 12η Ιουλίου 2013 (16:00h). Σχετικά Αρχεία 342 KB1Instructions for online submission of proposals—[pdf-342 KB]  1012 KB2Guidelines for the National Roadmap for Research Infrastructures—[pdf-1012 KB]  751 KB3FAQ—[pdf-751 KB]  ...

01-07-2013
From April 22nd on, we are contacting researchers that have carried out or plan to carry out EU-funded research in the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH). We ask for their views on a set of five questions, in order to take the pulse of the SSH research community and prepare a declaration that will be handed over to research policy makers at the event. The European Commission proposals for the multi-annual framework for research and innovation (“Horizon 2020” – http://ec.europa.eu/rese...

25-06-2013
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων έρευνας και καινοτομίας του ΕΣΠΑ, σχεδίασε και προκήρυξε την πράξη «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 13 Ιουνίου 2013. Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση τη...

25-06-2013
The following call for Experienced Researchers has been published:•    Career Integration Grants (CIG)Are you an experienced researcher having worked in academic jobs? Would you like to conduct your research in Europe?  The CIG scheme offers career prospects to established researchers of any nationality looking for research funding opportunities and eager to move to a new institution.It can be used to bring experienced researchers to work in our University. More Information:...

25-06-2013
Objective: European Research Council ERC Proof of Concept Grant (Coordination and Support Action) provides additional funding to ERC grant holders to establish proof of concept, identify a development path and an Intellectual Property Rights (IPR) strategy for ideas arising from an ERC funded project. Minimum number of participants: At least one independent legal entity established in one of the Member States, or one of the Associated Countries (in the case of the participation of more than one...

17-06-2013
The initiative CIP Eco-innovation First Application and Market Replication Projects (hereinafter: "CIP Eco-innovation") is part of the Entrepreneurship and Innovation Programme.The three main aspects of CIP Eco-innovation are: Environmental benefits Economic benefits (including wide replication) Contribution of projects to innovation CIP Eco-innovation will support projects concerned with the first application or market replication of eco-innovative techniques, products, processes or pra...

14-06-2013
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, διοργάνωσαν με επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά το Διαγωνισμό «Οδύσσειες Καινοτομίας 2013». Ο Διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2013. Από τις ομάδες ερευνητών που υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής επιλέχθηκαν οκτώ ομάδες για να παρακολουθήσουν τα εντατικά σεμινάρια επιχειρηματικότητας. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2013, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου και στο Συνεδρια...

14-06-2013
Προ-δημοσίευση υλικού 1ης ΠρόσκλησηςΟ Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα», προτίθεται να δημοσιεύσει, στις 17 Ιουνίου 2013, την πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για ηλεκτρονικά βιβλία στη Θεματική Περιοχή «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική». Για το λόγο αυτό προ-δημοσιεύει όλα τα έγγραφα της Πρόσκλησης, ώστε αφενός να προετοιμασθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, αφετέρου να υποβάλουν τυχόν...

12-06-2013
Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 θα γίνει προγραμματισμένη 4/ωρη γενική διακοπή ρεύματος από τις 10:00 ως τις 14:00 σε όλα τα κτήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λόγω προγραμματισμένων εργασιών στον Κεντρικό Υποσταθμό Μέσης Τάσης της Παν/πολης. Σε περίπτωση που οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα επανέλθει άμεσα, γι' αυτό θα πρέπει τα δίκτυα ρεύματος, να θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό Τάση. Από την Τεχνική Υπηρεσία Πληροφ: Τμήμα Συντήρησης τηλ 8666-8627-8622...

11-06-2013
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων Ελλάδας – ESA με στόχο τον καθορισμό μέτρων βελτίωσης του συντελεστή γεωγραφικής επιστροφής της χώρας, η ΓΓΕΤ προσκαλεί τους ελληνικούς φορείς (ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, εταιρίες, δημόσιους φορείς ως χρήστες) να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους σε επίπεδο: α) τεχνολογικών περιοχών και β) Προγραμμάτων ESA και επιμέρους δράσεων οι οποίες εντάσσονται στα αντίστοιχα Work Plans. Στόχος της Πρόσκλησης είναι η καλύτερη γνώση/καταγραφή των δυνατοτήτων της ελληνικ...

07-06-2013
Μετά την από 24-5-2013 ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ (http://www.edulll.gr/?p=21645) βάσει της οποίας δύνανται να υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις / ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 144 για το «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», σας υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα 10-6-2013 και ώρα 16:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων / ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι αιτήματα αντιρρήσεων που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Ε...

06-06-2013
Ανακοινώνεται από τη ΓΓΕΤ ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/06/2012, για τη Θεματική Επιτροπή (ΘΕ) «01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική – Επιστήμες Υπολογιστών».Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, επισυνάπτεται αρχείο με τις προτάσεις (α/α, ακρωνύμιο) που προχωρούν στη Β’ Φάση της αξιολόγησης για το ανωτέρω Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ).Οι υποψήφιοι Κύριοι Ερευνητές των οποίων οι προτάσ...

05-06-2013
Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνει συμπληρωματική προκήρυξη «Κινητικότητας προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία μέσω του προγράμματος Erasmus του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP) για το Ακ. Έτος 2012 - 2013». Η διαθέσιμη χρηματοδότηση από την Εθνική Μονάδα του ΙΚΥ δύναται να καλύψει συμπληρωματικά, κατ’ εκτίμηση δυο (2) κινητικότητες μελών του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 10 Ι...

05-06-2013
Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνει συμπληρωματική προκήρυξη «Κινητικότητας προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία μέσω του προγράμματος Erasmus του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP) για το Ακ. Έτος 2012 - 2013». Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Σχετική Ιστοσελίδα: Erasmus...

05-06-2013
Σας ενημερώνουμε ότι στις 25-4-2013 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε θέματα πιλοτικών προγραμμάτων στον τομέα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελείται από δύο τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α: Υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της συναφούς ευαισθητοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) σε εθνικό επίπεδο. ΤΜΗΜΑ Β: Υποστήριξη της υλοποίησης καινοτόμων λύσεων...

04-06-2013
Ανακοινώνεται από τη ΓΓΕΤ ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/06/2012, για τις Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ):α) 02 «Φυσική και Αστρονομία».β) 03 «Χημεία και Επιστήμες Υλικών».γ) 04 «Επιστήμες Μηχανικού 1: Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική»δ) 08 «Κοινωνικές Επιστήμες»Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, επισυνάπτεται αρχείο με τις προτάσεις (α/α, ακρωνύμιο) που προχωρούν στη Β’ Φάση τ...

04-06-2013
Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».Στο πλαίσιο της Δράσης είχαν υποβληθεί συνολικά διακόσιες (200) προτάσεις. Μετά τον έλεγχο πληρότητας και την διαδικασία αξιολόγησης προτάθηκαν προς χρηματοδότηση εκατόν εικοσιπέντε (125) προτάσεις. Σύμφωνα με τους όρους της με Αρ. Πρ. 1045/30-01-2013 Πρόσκλησης...

04-06-2013
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών στα Έντυπα – Διοικητικά, έχουν αναρτηθεί:Το Τροποποιημένο Έντυπο Δ10 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας και Το νέο Έντυπο Δ10α Μηνιαίο Συνολικό Φύλλο Εργασίας....