Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
[ICT_H2020] SME Instrument & Open Disruptive Innovation - τα πρώτα αποτελέσματα
28-07-2014

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν πριν την πρώτη καταληκτική ημερομηνία για τη Φάση 1 (18 Ιουνίου) του SME Instrument έχει ολοκληρωθεί. Τα πρώτα συμπεράσματα φανερώνουν ότι το εργαλείο χρηματοδότησης συγκέντρωσε υψηλό ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων, χωρίς όμως να συνοδεύεται από προτάσεις υψηλής εμπορικής προστιθέμενης αξίας σε διεθνές επίπεδο. Βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων:

  • 155 προτάσεις από 21 χώρες έχουν προ-επιλεγεί για χρηματοδότηση. Οι συγκεκριμένες προτάσεις θα λάβουν € 50.000 για τη χρηματοδότηση μελέτης σκοπιμότητας και μέχρι 3 ημέρες επιχειρηματικής καθοδήγησης από έμπειρους συμβούλους με τη συνεργασία του Enterprise Europe Network.
  • Από τις 2666 προτάσεις που υποβλήθηκαν, επιλέξιμες ήταν οι 2602 και μόνο οι 317 έλαβαν βαθμολογία υψηλότερη από τη βάση.
  • Το 49% των προτάσεων που βαθμολογήθηκαν θετικά έχει προ-επιλεγεί για χρηματοδότηση.
  • Η Ισπανία είχε τα περισσότερα προ-εγκεκριμένα έργα (39), ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (26), Ιταλία (20), Γερμανία (11), Ιρλανδία (10) και Γαλλία (9).
  • Η Ιρλανδία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας (20%) και ακολουθούν η Αυστρία (14,81% - 4 έργα έχουν προεπιλεγεί), το Ηνωμένο Βασίλειο (11,21%), το Ισραήλ (10,26% - 4 έργα που έχουν επιλεγεί) και (Ισπανία (9,29%).
  • Καμία πρόταση από τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα δεν έχει προκριθεί προς χρηματοδότηση. Υπενθυμίζεται ότι είχαν υποβληθεί 80 προτάσεις από την Ελλάδα.

Ειδικά στον τομέα του ICT, στο topic ICT-37 Open Disruptive Innovation:

  • Από τις 886 υποβληθείσες προτάσεις, οι 106 πήραν βαθμολογία υψηλότερη της βάσης (12%).
  • Από τις προτάσεις που έλαβαν βαθμολογία υψηλότερη της βάσης, προκρίνονται προς χρηματοδότηση οι 30 (ποσοστό επιτυχίας: 28%).

Όλες οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν με e-mail για τα αποτελέσματα μέσα στον Αύγουστο του 2014. Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία για τη Φάση 1 είναι στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ακολουθούν τα στατιστικά όπως δημοσιεύθηκαν πριν από ολίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Number of projects pre-selected for funding per country

http://ec.europa.eu/easme/images/sme/projects-pre-selected-by-country.png

Analysis of proposals received and pre-selected by topic

http://ec.europa.eu/easme/images/sme/analysis.png

Projects pre-selected per topic and per country

http://ec.europa.eu/easme/images/sme/topic-country.png


Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm

e-max.it: your social media marketing partner