Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα
25-07-2014

Τον νέο ετήσιο θεσμό Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας θεσμοθετούν και συνδιοργανώνουν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις υποψηφιότητές τους από τις 21 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2014.

Η πρωτοβουλία αυτή σκοπεύει να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο ενθάρρυνσης και έμπνευσης για νέους επίδοξους ερευνητές & επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα ή τα κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης, και φιλοδοξεί να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διάδοση πρακτικών καινοτόμου επιχειρηματικότητας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω βέλτιστων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νέων εφαρμογών.

Στόχος των Βραβείων είναι να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν πρωτότυπες προτάσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς ανάπτυξης με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.

Τα Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, χωρίζονται σε τέσσερις θεματικές περιοχές αιχμής:

  • Νέες μορφές Ενέργειας και Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
  • Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία
  • Βιοτεχνολογία και Υγεία

Τα Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας απευθύνονται σε άτομα που έχουν μια επιχειρηματική, καινοτόμο ιδέα χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία, ομάδες φυσικών προσώπων, καθώς και σε νεοσύστατες εταιρίες. Στον Διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα 22 ετών και άνω και εταιρίες, με ελάχιστο χρόνο λειτουργίας ένα έτος και μέγιστο χρόνο λειτουργίας τρία έτη.

Οι συμμετέχοντες των οποίων θα διακριθεί η επιχειρηματική τους πρόταση, θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "Κυψέλες Επιχειρηματικότητας" το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, καθώς θα τους παρέχεται 4μηνη μηνιαία υποτροφία, επαγγελματικός χώρος πλήρως εξοπλισμένος, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια από εξειδικευμένους συμβούλους, μαθήματα από ειδικούς καθηγητές καθώς και η παροχή δικτύωσης νέων δημιουργών μεταξύ τους αλλά και με δυνητικούς επενδυτές ή και συνεργάτες. Στο πρόγραμμα "Κυψέλες Επιχειρηματικότητας" έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής μόνο φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 22 έως 30 ετών.

Η κατάθεση της επιχειρηματικής ιδέας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 21 Ιουλίου έως και τις 15 Οκτωβρίου 2014 και είτε θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο awards.eie.gr (ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες) σε μορφή PDF και έκτασης έως και 10 σελίδων, είτε ιδιοχείρως με την υποβολή φυσικού φακέλου στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από επιστημονική επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της υποβολής προτάσεων. Από κάθε ενότητα θα διακριθούν πέντε (5) προτάσεις (σύνολο 20), οι οποίες θα περάσουν στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, με στόχο την ανάδειξη τεσσάρων (4) επικρατέστερων προτάσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή βράβευσης στις αρχές Δεκεμβρίου 2014.

e-max.it: your social media marketing partner