Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG Balkan-Mediterranean: 3Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
25-07-2014

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΒΑΛΚΑΝΙΑ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2014-2020

Η ελληνική Διαχειριστική Αρχή έχει επιλεγεί ως Διαχειριστική Αρχή του νέου προγράμματος.

Το νέο Πρόγραμμα υπολογίζεται με προϋπολογισμό 60.000.000 €. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι:

Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, ΠΓΔΜ

Το νέο πρόγραμμα θα προωθεί την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οργανωτική συνοχή και ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή βελτιώνοντας την κοινωνικο-οικονομική ανταγωνιστικότητα και την οργανωτική δυνατότητα των εμπλεκόμενων περιοχών. Οι θεματικές τους προτεραιτότητες είναι η συνδεσιμότητα, το περιβάλλον, και η επιχειρηματικότητα.

Η Τρίτη φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία του νέου προγράμματος Εδαφικής-Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκάνια-Μεσόγειος 2014-2020» έχει ξεκινήσει.

Καλείστε να συμμετέχετε συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση προκειμένου να διαμορφωθεί το πρόγραμμα και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίησή του με βάση τους στόχους του.

e-max.it: your social media marketing partner