Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
HORIZON 2020 NEW CALLS and deadline changes for TRANSPORT
02-09-2014

RELATED OBJECTIVE/FIELD:

SMART GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT

  • GREEN VEHICLES 2014

Call ID: H2020-GV-2015

Deadlines: 15/10/2015

More Information:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html

  • MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

Call ID: H2020-MG-2014_TwoStages

Deadlines: 1st Stage 23/4/2015, 2nd stage 15/10/2015

More Information:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html

  • MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015     

Call ID: H2020-MG-2015_SingleStage_A

Deadlines: 23/4/2015

More Information:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_singlestage-a.html

  • MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015     

Call ID: H2020-MG-2015_SingleStage_B

Deadlines: 15/10/2015

More Information:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html

e-max.it: your social media marketing partner