Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Πολυλειτουργικές νανοεπιστρώσεις με υβριδικές, οργανικές-ανόργανες διεπιφάνειες (NANOHYBRID)
30-04-2014
15-05-2014
Τεχνολογία Οπτικής και Laser στην επιστήμη των υμενίων και επιφανειών...

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
15-04-2014
05-05-2014
Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ): συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων, συμμετοχή στη δημιουργίας βάσης δεδομένων, συμμετοχή στην ανάπτυξη αλγορίθμων εικόνων βιοψίας ήπατος και ποσοτικοποίησης κολλαγόνου. Ολοκλήρωση & Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ) συμμετοχή στην ανάπτυξης πλατφόρμας λογισμικού αυτόματης ανάλυσης και μέτρησης κολλαγόνου, συμμετοχή στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος, συμμετοχή στην έκθεση αξιολόγησης του συστήματος...

Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
15-04-2014
05-05-2014
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ...

ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου
15-04-2014
05-05-2014
«ΔΡΑΣΗ 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.3 ΔΡΑΣΗ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.5 ΔΡΑΣΗ 7 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7.1, ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7.2, ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7.3 ...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα
15-04-2014
05-05-2014
Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικών νανοσωματιδίων τοπολογίας πυρήνα-κελύφους αποτελούμενων από ανόργανο πυρήνα και πολυμερικό κέλυφος. Η σύνθεση θα γίνει με χρήση ελεγχόμενων μεθόδων πολυμερισμού και για το χαρακτηρισμό θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών, φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματοσκοπίας υπερύθρου, δυναμικής σκέδασης φωτός, οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και θερμοσταθμικής ανάλυσης...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
09-04-2014
25-04-2014
Βάση Δεδομένων δεντροχρονολόγησης (Δράση 2, Υποδράση 2.2)...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
09-04-2014
25-04-2014
-Βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού λυμάτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας από μικρο-φύκη σε φωτοβιοαντιδραστήρες - Σχεδιασμός Βιοφίλτρων με ακινητοποιημένα κύτταρα μικρο-φυκών...

Ανάπτυξη Νέων Διεργασιών και Μεθόδων Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας της Παραδοσιακής Γιαννιώτικης Αργυροχρυσοχοΐας
09-04-2014
25-04-2014
Ποσοτική ανάλυση της καθαρότητας και γνησιότητας προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας με τεχνικές ακτινών - Χ...

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
02-04-2014
16-04-2014
«Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες αξιοποίησης του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς». «Ενημερωτικές ημερίδες» ...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
27-03-2014
11-04-2014
Υποστήριξη στην επεξεργασία τεκμηρίωσης και ηλεκτρονική καταχώρηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο πληροφοριακό σύστημα της Επιτροπής Ερευνών...

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ (STSSoC)
27-03-2014
11-04-2014
Προσομοίωση και σχεδιασμός περιοδικών δομών στην επιφάνεια φωτοβολταϊκών πυριτίου με σκοπό την αύξηση της ηλιακής απορρόφησης και συνολικής απόδοσης...

Φυσικά μελισσοκομικά προϊόντα ως πιθανοί φαρμακοκαλλυντικοί παράγοντες με ιδιότητες κατά της προκαλούμενης από UV ακτινοβολία φωτογήρανσης
20-03-2014
04-04-2014
- Προφίλ τοξικότητας των μελισσοκομικών προϊόντων (WP3: Toxicity profile of bee-based products) - Βιολογικήαξιολόγησητωνμελισσοκομικώνφυσικώνπροϊόντων(WP4: Evaluation of the antioxidant, antimutagenic and anti-ageing properties of the most promising bee-products)...

ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου
20-03-2014
04-04-2014
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ: δράση 4: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2...

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
13-03-2014
28-03-2014
ΣΥΝΤΑΞΗ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με τη Χρήση Νανοϋλικών και Ηλιακού Φωτός για την Απομάκρυνση Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών από τα Φυσικά Νερά και τα Επεξεργασμένα Λύματα
11-03-2014
24-03-2014
1.«Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων νανοδομημένων φωτοκαταλυτών τιτανίας 2.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένων υβριδικών υλικών TiO2-ΠΟΜ 3.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανονημάτων του TiO2 μέσω του ηλεκτροστροβιλισμού 4.Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών 5.Προσδιορισμός των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης 6.Έλεγχος τοξικότητας των ενδιάμεσων προϊόντων 7.Κατασκευή πιλοτικής μονάδας φωτοκαταλυτική...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με τη Χρήση Νανοϋλικών και Ηλιακού Φωτός για την Απομάκρυνση Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών από τα Φυσικά Νερά και τα Επεξεργασμένα Λύματα
11-03-2014
24-03-2014
1.«Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων νανοδομημένων φωτοκαταλυτών τιτανίας 2.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένων υβριδικών υλικών TiO2-ΠΟΜ 3.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανονημάτων του TiO2 μέσω του ηλεκτροστροβιλισμού 4.Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών 5.Προσδιορισμός των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης 6.Έλεγχος τοξικότητας των ενδιάμεσων προϊόντων 7.Κατασκευή πιλοτικής μονάδας φωτοκαταλυτική...

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορίων-μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος
11-03-2014
24-03-2014
Σύζευξη των φαρμάκων sunitinib, lapatinib, erlotinibσε πεπτίδια...

Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική Ελλάδα
11-03-2014
24-03-2014
Συλλογή και απομόνωση γενετικού υλικού από ελεύθερο DNA ή από κύτταρα εμβρυϊκής προέλευσης που βρίσκονται στην κυκλοφορία της εγκύου...

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
07-03-2014
21-03-2014
ΣΥΝΤΑΞΗ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε συνέδρια. Δημιουργία καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Μετάφραση διδακτικού υλικού...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Αποτύπωση υποκείμενων στρωμάτων με μεθόδους θερμογραφίας...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Βιβλιογραφική Έρευνα και καταγραφή...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Επεξεργασία και Μελέτη του καταγεγραμμένου υλικού/ Επιγραφές Ηπείρου...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Έρευνα πεδίου στην Ήπειρο και στις περιοχές που επιλέχθηκαν για συγκριτική μελέτη / Παραδοτέο:Ψηφιακές Φωτογραφίες/ τεκμηρίωση...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Δημιουργία Ιστοσελίδας και Ηλεκτρονικού Οδηγού...

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Αναγωγή εξασθενούς χρωμίου από ρυπασμένα ύδατα και υγρά απόβλητα
06-03-2014
21-03-2014
Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των γονίδιων του στελέχους S3/K που συμμετέχουν στην ανθεκτικότητα στο χρώμιο και στην αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III) (Υποδράση 1.9) - Ακινητοποίηση του στελέχους S3/K σε πληρωτικό υλικό και αύξηση της απόδοσης του (Υποδράση 1.10) – Εφαρμογή αναλύσεων βιοελέγχου της τοξικότητας λυμάτων που περιέχουν χρώμιο και της αποτοξικοποίησής τους από τους μικροοργανισμούς (Υποδράση 1.11)...

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Αναγωγή εξασθενούς χρωμίου από ρυπασμένα ύδατα και υγρά απόβλητα
06-03-2014
21-03-2014
Προσδιορισμός του/των μηχανισμών τόσο του στελέχους S3/K όσο και άλλων στελεχών που θα απομονωθούν από τις ερευνητικές ομάδες, που είναι υπεύθυνοι για την αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III) (Υποδράση 1.8) - Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των γονίδιων του στελέχους S3/K που συμμετέχουν στην ανθεκτικότητα στο χρώμιο και στην αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III) (Υποδράση 1.9) - Ακινητοποίηση του στελέχους S3/K σε πληρωτικό υλικό και αύξηση της απόδοσης του (Υποδράση 1.10) – Εφαρμογή αναλύσεων βιοελέγχου της...

ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου
06-03-2014
21-03-2014
ΔΡΑΣΗ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ. Υποδράση 4.3: Στατιστική ανάλυση. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.3: Έκθεση για τη στατιστική ανάλυση & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.1...

Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές
06-03-2014
21-03-2014
Εύρεση θεμάτων (topics) σε ροές δεδομένων: αλγόριθμοι και τεχνικές (μέρος του παροδοτέου Π3). Ανάπτυξη και αποτίμηση λογισμικού εύρεσης θεμάτων σε ροές (μέρος του παροδοτέου Π4)...

Συμβιωτικά βακτήρια και Ομικές τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόμων: το παράδειγμα της Μεσογειακής μύγας (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)
06-03-2014
21-03-2014
Λειτουργική ανάλυση του (μετα)μεταγραφώματος της Medfly και πιο συγκεκριμένα την υπολογιστική ανάλυση των μην κωδικοποιημένων περιοχών του DNA με έμφαση στα microRNA...

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
04-03-2014
18-03-2014
«Διδακτικός μετασχηματισμός πρωτογενούς υλικού και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού». «Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες για την αξιοποίηση του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς»...

ΘΑΛΗΣ–ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΓΓΕΝΩΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΕΕΠ): ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ
04-03-2014
18-03-2014
Δράση 1: «1.3 Πολυγλουταμυλίωση SET, ParaTα, ProTα: Χαρτογράφηση  και ταυτοποίηση πολυγλουταμυλασών» και «1.4 Παραγωγή αντισωμάτων»...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις ψυχιατρικές διαταραχές της άνοιας" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις διπολικές διαταραχές" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις ψυχιατρικές διαταραχές της πρόσληψης τροφής" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις ψυχικές διαταραχές των ψυχώσεων" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις Αγχώδεις Σωματόμορφες Διαταραχές" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
26-02-2014
14-03-2014
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις ψυχιατρικές διαταραχές της άνοιας" Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"...

Ανάπτυξη Λογισμικού με βάση την Ανάλυση Εικόνας και τον Υπολογισμό των Διατμητικών Τάσεων για τη Βέλτιστη Εκτίμηση και την Επεμβατική Αντιμετώπιση Στενώσεων Στεφανιαίων Αρτηριών
26-02-2014
14-03-2014
Συλλογή δεδομένων από εξετάσεις ενδοαγγειακού υπέρηχου (IVUS), στεφανιογραφίας και ενδοαγγειακής οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) από την Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων – Αξιολόγηση του τελικού συστήματος...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ (DES)
19-02-2014
07-03-2014
Συμμετοχή στην Ε.Ε.7 (Απόκριση σε δόνηση φωνονικών δομών μεγάλης κλίμακας), με έμφαση στα Παραδοτέα 7.1 και 7.2 όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ (DES)
19-02-2014
07-03-2014
Συμμετοχή στις Ε.Ε.1 (Υπολογιστικό μοντέλο πολλαπλής σκέδασης), Ε.Ε.2 (FDTD – FEM – Προσομοιώσεις Comsol) και Ε.Ε.3 (Μοντελοποίηση εφαρμοσμένης φυσικής με βάση πειραματικά δεδομένα) και Ε.Ε.9 (Δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων) με έμφαση στα Παραδοτέα 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 9.2 και 9.3 όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ (DES)
19-02-2014
07-03-2014
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: «Συμμετοχή στις Ε.Ε.4 (Κατασκευή φωνονικών δομών μικρής κλίμακας), Ε.Ε.6 (Δοκιμές υπερήχων φωνονικών δομών μικρής κλίμακας), Ε.Ε.7 (Απόκριση σε δόνηση φωνονικών δομών μεγάλης κλίμακας), Ε.Ε.8 (Εφαρμογή στη σεισμική θωράκιση) και Ε.Ε.9 (Δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων) με έμφαση στα Παραδοτέα 4.1, 6.2, 7.2, 8.1, 9.1, 9.2 και 9.3  όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου»   Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Συμμετοχή στις Ε.Ε.5 (Κατασκευή φωνονικών...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με τη Χρήση Νανοϋλικών και Ηλιακού Φωτός για την Απομάκρυνση Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών από τα Φυσικά Νερά και τα Επεξεργασμένα Λύματα
19-02-2014
07-03-2014
Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών Προσδιορισμός των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης ...

MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική
13-02-2014
28-02-2014
Αξιολόγηση λογισμικού, Συγκέντρωση Υλικού για την ψηφιακή βιβλιοθήκη του έργου, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας (Σεμινάρια και Εμβομάδες Μικροχειρουργικής σε Ελλάδα και Ιταλία)...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
13-02-2014
28-02-2014
Ταχύτατη σάρωση-ανίχνευση στη χημική βιβλιοθήκη (χημειοθήκης) βιοδραστικών μορίων απομονωμένων από φαρμακευτικά φυτά για την ανακάλυψη προσδετών σε ορφανούς υποδοχείς με πλατφόρμα θερμιδομετρίας...

ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
13-02-2014
28-02-2014
έρευνα και συγγραφή αποτελεσμάτων των χαρακτηριστικών των μελετών ψυχιατρικής με ελλειπούσες τιμές και μετα-ανάλυση...

MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική
13-02-2014
28-02-2014
Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών σενάριων και συγκέντρωση υλικού για το εργαλείο προσομοίωσης επεμβάσεων και για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) στην μικροχειρουργική...

Μελέτη νέων χημειοφωταυγών συστημάτων και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό συστατικών τροφίμων, ρυπών σε περιβαλλοντικά δείγματα & ενεργών φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακ. σκευάσματα&βιολ.δείγματα
07-02-2014
24-02-2014
Γενικευμένες μέθοδοι προσδιορισμού φαρμακευτικών ενώσεων...