Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11444/05-03-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (14185/2021)
23-03-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 12518/10-03-2021 έγγραφο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας. Ιωάννας Τζουλάκη με θέμα «Αίτημα ανάκλησης της υπ’ αριθμόν 11444-05/03/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας» ομόφωνα εγκρίνει την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 11444/05-03-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους που επικαλείται η Επιστημονικά Υπεύθυνη στο με αρ. πρωτ. 12518/10-03-2021έγγραφό της.

e-max.it: your social media marketing partner