Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11990/2021
06-03-2021
22-03-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Βιολογίας ή άλλο συναφές με βαθμό μεγαλύτερο του 7 (επτά)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών- Γενετικής ή συναφής

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

ON/OFF

Yποψήφιος Διδάκτορας Επιστημών Υγείας που δεν έχει συμπληρώσει το 3ο έτος

ON/OFF

Δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια με συνάφεια

ON/OFF

Σχετική ερευνητική εμπειρία

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία ανάλυσης γονιδίων και επιγενετικών αλλαγών που συνδέονται με διαταραχές λόγου που φαίνεται σε δημοσιεύσεις

1 μονάδα για κάθε χρόνο με μέγιστο το 5(1-5 Μονάδες)

Εμπειρία ανάλυσης γονιδίων και μοντέλων στρες που προκύπτει από δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

1 μονάδα για κάθε χρόνο με μέγιστο το 5 (1-5 Μονάδες)

Εμπειρία σε μοριακές τεχνικές ανάλυσης πολυμορφισμών σε μεγάλη κλίμακα που προκύπτει από δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

1 μονάδα για κάθε χρόνο με μέγιστο το 5 (1-5 Μονάδες)

Εμπειρία στατιστικής ανάλυσης δεδομένων που προκύπτει από δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

1 μονάδα για κάθε χρόνο με μέγιστο το 5 (1-5 Μονάδες)

Ερευνητική και διαγνωστική εμπειρία σε διαφορετικά εργαστήρια

1 μονάδα για κάθε εργαστήριο (1-3 Μονάδες)

Ξένες γλώσσες με επίπεδο τουλάχιστον C1 ή C2

ΟΝ/OFF

Συνέντευξη** (1-10 Μονάδες)

(Η Συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θα διενεργηθεί μεταξύ των 2-3 επικρατέστερων υποψήφιων)

 

Μελέτη του γενετικού και επιγενετικού προφιλ ατόμων με διαταραχές λόγου πριν και μετά την λογοθεραπευτική παρέμβαση. Ανάλυση πιθανών βιοδεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη διάγνωση.

e-max.it: your social media marketing partner