Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11436/2021
05-03-2021
22-03-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς αντικειμένου

10

Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιατρική Γενετική με αντικείμενο τη μεθυλίωση στα ανθρώπινα γαμετικά κύτταρα

ΟΝ/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής και ιατρικής γενετικής.

5 μονάδες ανά πρόγραμμα με μέγιστο τις 30 μονάδες

Εμπειρία σε τεχνικές αλληλούχισης/Next Generation Sequencing.

ΟΝ/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων ιατρικής γενετικής.

ΟΝ/OFF

Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής

ΟΝ/OFF

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

2 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστο τις 14 μονάδες

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

0,5 μονάδες ανά ανακοίνωση με μέγιστο 16 μονάδες

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ΟΝ/OFF

Αλληλούχιση με Next Generation Sequencing-NGS τεχνικές μοναδιαίων ανθρώπινων κύτταρων διαφόρων γενετικών νοσημάτων, βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων NGS, γονοτύπηση και ανάλυση δειγμάτων με μικροσυστοιχιές νέας γενιάς με υψηλή ευκρίνεια (SNP arrays). Θα συμμετάσχει στα Πακέτα Εργασίας:

  • ΠΕ2 Μοριακό προφίλ γονιδιώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση και
  • ΠΕ3 Δια-ομικός (cross-omics) χαρακτηρισμός της υγιούς γήρανσης.
e-max.it: your social media marketing partner