Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12310/2021
09-03-2021
24-03-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βαθμός Πτυχίου Βασικού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας.

5-10

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας ή βασικό πτυχίο με ενσωματωμένο master.

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής με το αντικείμενο του έργου.

0-20

4

Σχετικές Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια.

2 Μονάδες ανά δημοσίευση και 1 Μονάδα ανά παρουσίαση με μέγιστο το 10

5

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία, όπως φαίνεται από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, υποτροφίες κλπ

2 Μονάδες ανά ερευνητικό πρόγραμμα ή υποτροφία με μέγιστό τις 10 Μονάδες

6

Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές απαιτούμενες για την εκτέλεση του έργου (πχ. Κυτταροκαλλιέργεια νευρικών κυττάρων, μορφομετρία νευρώνων, βασικές τεχνικές Βιοχημείας και Μορ. Βιολογίας)

0-20 (ανάλογα με τον αριθμό των τεχνικών)

 

 

Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες LPPR και νευρωνική διαφοροποίηση και ανάπτυξη στο ΚΝΣ.

e-max.it: your social media marketing partner