Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (13455/2021)
18-03-2021
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις
61291

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 11486/04-03-2021 έγγραφο του κ. Ιωάννη Σκούφου με θέμα «Αίτημα ακύρωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 7881/2021 για το έργο 61291 «GREENPRO»» ομόφωνα εγκρίνει την ανάκληση της 7881/16-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 11486/04-03-2021 έγγραφό του.

e-max.it: your social media marketing partner