Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12918/2021
12-03-2021
29-03-2021
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
82832

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Επιστημών Υγείας.

Δέκα (10)

Γνώση και Εμπειρία στην Συνεστιακή Μικροσκοπία.

Τριάντα (30)

Εμπειρία σε τεχνικές ανοσοφθορισμού και ανασοϊστοχημείας

Είκοσι (20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στο χειρισμό πειραματοζώων (επίμυων και μυών) και σε μεθόδους Φαρμακολογίας της Συμπεριφοράς.

Είκοσι (20)

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Πέντε (5)

Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη).

e-max.it: your social media marketing partner