Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13479/2021
18-03-2021
02-04-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
61490

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης

ή ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ή ισοδύναμου ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

ON/OFF

Εμπειρία σε προγραμματισμό δικτυακών τόπων

ON/OFF

Συμμετοχή σε έργο ανάπτυξης λογισμικού / σχεδίασης πληροφοριακού συστήματος/ περιβάλλοντος (τουλάχιστον ένα έργο)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών cloud

●               Μήνες εργασίας x 1 (Μέγιστο 20)

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών Javascript/ Typescript, Java

Ή (με αριθμό εφαρμογών)

Ανάπτυξη εφαρμογών Javascript/ Typescript, Java

●               Μήνες εργασίας x 1 (Μέγιστο 20)

●               1 εφαρμογή: 5 μόρια

●               Από 2 έως 3 εφαρμογές: 10 μόρια

●               Από 3 έως 5 εφαρμογές: 15 μόρια

●               Άνω των 5 εφαρμογών: 20 μόρια

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών Angular

Ή (με αριθμό εφαρμογών)

Ανάπτυξη εφαρμογών Angular

●               Μήνες εργασίας x 1 (Μέγιστο 20)

●               1 εφαρμογή: 5 μόρια

●               Από 2 έως 3 εφαρμογές: 10 μόρια

●               Από 3 έως 5 εφαρμογές: 15 μόρια

●               Άνω των 5 εφαρμογών: 20 μόρια

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών Node.js

Ή (με αριθμό εφαρμογών)

Ανάπτυξη εφαρμογών Node.js

●               Μήνες εργασίας x 1 (Μέγιστο 20)

●               1 εφαρμογή: 5 μόρια

●               Από 2 έως 3 εφαρμογές: 10 μόρια

●               Από 3 έως 5 εφαρμογές: 15 μόρια

●               Άνω των 5 εφαρμογών: 20 μόρια

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών Mongo

Ή (με αριθμό εφαρμογών)

Ανάπτυξη εφαρμογών Mongo

●               Μήνες εργασίας x 1 (Μέγιστο 20)

●               1 εφαρμογή: 5 μόρια

●               Από 2 έως 3 εφαρμογές: 10 μόρια

●               Από 3 έως 5 εφαρμογές: 15 μόρια

●               Άνω των 5 εφαρμογών: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη.

Κατά τη συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες (τεστ), να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια κλπ. Θα τηρούνται επίσης πρακτικά.

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στη ολοκλήρωση της ανάπτυξης λογισμικού για εφαρμογές  φορητών συσκευών και ολοκλήρωση της διασύνδεσης των διαδικτυακών εφαρμογών με την πλατφόρμα cloud (ΠΕ2). Συμμετοχή στην ολοκλήρωση της ανάπτυξη και υλοποίησης των υπηρεσιών ιστού και διαδικτυακών υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων (ΠΕ3). Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξη των δοκιμών του συστήματος (ΠΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner