Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14351/2021
23-03-2021
07-04-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αύξηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και καινοτομικής ικανότητας της Σερβίας στον τομέα της μοντελοποίησης πολλαπλών κλιμάκων και της ιατρικής πληροφορικής στη βιοϊατρική μηχανική - SGABU
82858

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αριθμητική μοντελοποίηση στη βιοιατρική

ON/OFF

Προηγούμενη συμμετοχή σε ευρωπαικά έργα

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση ξένων γλωσσών: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Πακέτο εργασίας «WP2/Task 2.2 Exploitation plan development.», Πακέτο εργασίας «WP5/Task 5.3 Define the architecture of innovative computational platform, Task 5.4 Define protocols for communication and integration of models and solutions into innovative computational platform» και Πακέτο εργασίας «WP6/Task 6.2 Collection of multiscale models and solutions for the Bioengineering computational platform.

e-max.it: your social media marketing partner