Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13666/2021
19-03-2021
05-04-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών Θετικών Επιστήμων ή Βιοεπιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σε Βιοεπιστήμες

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία σε

  1. μεθοδολογίες χειρισμού DNA/πρωτεϊνών
  2. φασματοσκοπικές μεθόδους
  3. κυτταρικές καλλιέργειες

30 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια

max 15 μονάδες (5 μονάδες/δημοσίευση)

Χρήση Υπολογιστών (Πτυχίο E.C.D.L. ή ανάλογο)

5 μονάδες

 

Υποστήριξη της Μονάδας Ανάλυσης Βιομοριακών Αλληλεπιδράσεων.

e-max.it: your social media marketing partner