Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14057/2021
22-03-2021
06-04-2021
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
82868

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την Πληροφορική

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε τεχνολογίες PHP, Python, Yi2 framework, Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα – CNN (το επίπεδο της γνώσης θα πιστοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης).

Μήνες Χ 2 , Μέγιστο 20

Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων/ λογισμικού.

Μήνες Χ 2 , Μέγιστο 20

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη υπηρεσιών παρασκηνίου (back-end) σε πληροφοριακά συστήματα.

Μήνες Χ 2 , Μέγιστο 20

Συμμετοχή σε ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα σχετικά με εφαρμογές υπολογιστικού νέφους και μηχανική μάθηση.

Μήνες Χ 2 , Μέγιστο 20

Επεξεργασία σημάτων και εικόνων από ετερογενείς πηγές:

  • Προδιαγραφές και αξιολόγηση συστήματος υπερυπολογιστή.
  • Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνων από ετερογενείς πηγές για τον παρακολούθηση. ασθενών με κινητικές διαταραχές.
  • Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και δεδομένων από τα σήματα.
  • Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς.
e-max.it: your social media marketing partner