Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13100/2021
16-03-2021
31-03-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο σχολής θετικών επιστημών ή δίπλωμα πολυτεχνικής σχολής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής

Βαθμός Χ 2 (μέγιστο 20 βαθμοί)

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων (MS Office) καθώς και εφαρμογών διαδικτύου.

NAI/OXI

Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχολής θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής (ελάχιστης διάρκειας 1 έτους τουλάχιστο μετά το βασικό πτυχίο ή το δίπλωμα μηχανικού)

Βαθμός ΜΔΕ Χ 1 (μέγιστο 10 βαθμοί)

Προϋπηρεσία στην διαχειριστική και οικονομική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα

Μήνες απασχόλησης Χ 1 (μέγιστο 33 βαθμοί)

Εμπειρία στην υποστήριξη δράσεων προβολής με συμμετοχή στην προετοιμασία διοργανώσεων, συντήρηση περιεχομένου ιστοσελίδας, σύνταξη δελτίων τύπου, σχεδίαση ψηφιακού υλικού (πόστερ, λογότυπα, κλπ).

Πλήθος διοργανώσεων Χ 3 ή Μήνες εμπειρίας Χ 1 (μέγιστο 12 βαθμοί)

Κριτήρια αξιολόγησης συνέντευξης: Ικανότητα επικοινωνίας, Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, Οργανωτική ικανότητα, Δυνατότητα απασχόλησης τόσο με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όσο και εξ αποστάσεως.

5 βαθμοί για καθένα από τα πέντε κριτήρια (μέγιστο 25 βαθμοί)

Υποστήριξη συντονισμού υλοποίησης έργου με προετοιμασία των εντύπων προσλήψεων και πληρωμών προσωπικού, εντύπων άλλων δράσεων και εξόδων, παρακολούθηση προϋπολογισμού, επικοινωνία με την συντονιστική επιτροπή και τις υπηρεσίες υλοποίησης του έργου, προγραμματισμό δράσεων προβολής.

e-max.it: your social media marketing partner