Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11971/2021
05-03-2021
22-03-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή \ ON/OFF

Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς αντικειμένου

10

Διδάκτωρ στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής με αντικείμενο την βιοπληροφορική ανάλυση αλληλουχιών και δομών

25

Συμμετοχή σε μεταπτυχιακό επιμορφωτικό σεμινάριο/πρόγραμμα στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής

ΟΝ/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με συναφές αντικείμενο

5 μονάδες / ερευνητικό έργο με μέγιστο 20 μονάδες

Δημοσιεύσεις 

5 μονάδες / δημοσίευση με μέγιστο 20 μονάδες

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές

5 μονάδες / συνέδριο με μέγιστο 15 μονάδες

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. Συνέντευξη

 

Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας αυτοτελώς και σε ομάδα άλλων ειδικών επιστημόνων με συμπληρωματικά αντικείμενα.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2: Μοριακό προφίλ γονιδιώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση και ΠΕ3: Δια-ομικός (cross-omics) χαρακτηρισμός της υγιούς γήρανσης με αντικείμενο την πρωτογενή και δευτερογενή βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων NGS και GWAS για τη διεξαγωγή του μοριακού προφίλ γονιδιώματος και τον δια-ομικό (cross-omics) χαρακτηρισμό της υγιούς γήρανσης.

e-max.it: your social media marketing partner