Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11996/2021
06-03-2021
22-03-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Βιολογίας ή άλλο συναφές

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Πτυχίο το οποίο να αναγνωρίζεται ως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (integrated master).

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

ON/OFF

Yποψήφιος Διδάκτορας Επιστημών Υγείας

ON/OFF

Δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια

ON/OFF

Σχετική ερευνητική εμπειρία

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοχημείας

1 μονάδα για κάθε χρόνο με μέγιστο 5 (1-5 Μονάδες)

Εμπειρία σε μοριακή και κυτταρική ανάλυση περιφερικού αίματος

1 μονάδα για κάθε χρόνο με μέγιστο το 5(1-5 Μονάδες)

Εμπειρία σε τεχνικές διαχωρισμού και ανάλυσης κυτταρικών πληθυσμών με κυτταρομετρία ροής

1 μονάδα για κάθε χρόνο με μέγιστο το 5(1-5 Μονάδες)

Εμπειρία σε μοριακές τεχνικές ανάλυσης γονιδίων και σηματοδοτικών μονοπατιών που συνδέονται με κροσσοπάθειες (ciliopathies)

1 μονάδα για κάθε χρόνο με μέγιστο το 5(1-5 Μονάδες)

Συνέντευξη** (1-10 Μονάδες)

(Η Συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θα διενεργηθεί μεταξύ των 2-3 επικρατέστερων υποψήφιων)

 

Μελέτη γονιδίων που συσχετίζονται με διαταραχές λόγου και κροσσοπάθειες. Διαχωρισμός κυτταρικών πληθυσμών περιφερικού αίματος και ανάλυση βιοδεικτών  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη διάγνωση.

e-max.it: your social media marketing partner