Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (15030/2021)
30-03-2021
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
82661

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 13471/18-03-2021 έγγραφο του κ. Άγγελου Παπαγεωργίου με θέμα «Ακύρωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 1236/2021 που αφορά στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου» εγκρίνει, απέχοντος του κ. Άγγελου Παπαγεωργίου, την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 1236/07-01-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 13471/18-03-2021 έγγραφό του.

e-max.it: your social media marketing partner