Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14383/2021
23-03-2021
07-04-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τεχνικού βιολογικού εργαστηρίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

ΟΝ/OFF

Πιστοποιητικό FELASA B

ΟΝ/OFF

Εμπειρία στο χειρισμό ποντικιών ως πειραματόζωα

10 βαθμοί ανά χρόνο, Max 7 χρόνια

Eμπειρία στη συμπεριφορική ανάλυση σε ποντίκια

10 βαθμοί ανά χρόνο, Max 7 χρόνια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

10 βαθμοί ανά δημοσίευση, Μax 8 δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

5 βαθμοί ανά ανακοίνωση, Μax 20 ανακοινώσεις

ΠΕ.3-1: Μιτοχόνδρια και ο ρόλος τους στο ψυχολογικό στρες. Xειρισμός πειραματοζώων (πρωτόκολλα στρες, ανάλυση συμπεριφοράς, πρωτόκολλα φαρμακολογικής χορήγησης in vivo, συλλογή ιστού).

e-max.it: your social media marketing partner